Бібліотека Миколаївського державного аграрного університету - історія бібліотеки
головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

-ІНТЕРНЕТ-РАДІО

Слушать радио онлайн

 

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ

 

         Історія бібліотеки розпочалася в 1970 р. з моменту створення в Миколаєві факультету Одеського інженерно-будівельного інституту. Після його ліквідації основний фонд було передано в бібліотеку Одеського ІБІ. Після передачі фонду в червні 1984 р. із 130 тис. в бібліотеці залишилось до 40 тис. примірників природознавчої, суспільно-політичної та художньої за змістом літератури.

         Як бібліотека університету, розпочала свою діяльність з осені 1984 року. Навчальної літератури за профілем університету не було. Щоб забезпечити учбовий процес необхідною літературою і доукомплектувати основний фонд, було налагоджено зв’язки з різними видавництвами Києва, Харкова, Львова та інших міст України, а також з іншими аграрними навчальними закладами з питань книгообміну. Велику допомогу у забезпеченні дисциплін профільною літературою згідно з навчальними планами надала базова бібліотека Одеського сільськогосподарського інституту. Нам було виділено по кілька примірників на всі профільні дисципліни для використання у читальному залі та деякі підручники для видачі студентам у постійне користування. Першого вересня 1984 р. бібліотека відчинила свої двері першокурсникам, і вони одержали необхідні для навчання підручники.

         З моменту заснування і до середини 2007р бібліотеку очолювала Л.Т. Шишкіна, яка доклала чимало зусиль для її розвитку. За її керівництвом у 80-90-ті роки сформовано основний фонд бібліотеки, відкрито філії в студентських гуртожитках № 1 та № 2, зроблено реорганізацію каталогів і рекласифікацію фондів бібліотеки за таблицями ББК, проведено велику роботу зі створення інформаційно-довідкового апарату бібліотеки. Сворено рекомендаційні систематичний та алфавітний каталоги, ГСК, картотеку наукових праць вузу та ін., які поповнюються і сьогодні.

         В цей час разом з нею працюють О.Г. Пустова, О.В. Якименко, Т.Ф. Чумак. Згодом до колективу працiвникiв приєднуються М.О. Злигостева, О.В. Кащевська, Н.І. Акімова, В.Б. Підвірна, якi потiм вiддадуть не один десяток рокiв (i по сьогоднiшнiй день) улюбленiй роботi з книгою та студентами. У колектив влилися М.В. Гук, О.В. Кривко, О.І. Сорока, якi самовiддано працюють у читальному залі і сьогодні.

         Динамічний розвиток вузу, поява нових спеціальностей , збільшення з року в рік набору студентів позитивно вплинули на розвиток бібліотеки – розширювалась інформаційна база, зростав книжковий фонд, змінювалася тематика комплектування відповідно до потреб навчального процесу, зростала кількість читачів, покращувався рівень обслуговування.

         З невеликої книгозбірні бібліотека МНАУ перетворилася на сучасний інформаційний комплекс, стала однією з найкращих бібліотек аграрних вузів України.

         Колектив бiблiотеки сьогоднi - 20 штатних працiвникiв, значна частина яких має спеціальну вищу освіту.

         З 2007 року бібліотеку МДАУ очолює директор Пустова О.Г.

         Сучасний фонд бібліотеки багатогалузевий, загальна кількість більше 300 тис. примірників українською, російською, англійською та іншими мовами, зокрема 186 тис. книг, 22 тис. періодичних видань, 27 тис. науково-методичних, нормативних, довідкових видань, дисертацій, авторефератів дисертацій, більше 10 тис. примірників художньої літератури, 1200 назв електронних документів. Є обмінний фонд.

         Для поповнення і збагачення книжкових фондів здійснюється безкоштовний книгообмін з бiблiотеками аграрних вузiв нашої країни. З метою пошуку спонсорів проводяться благодійні акції „ Підтримай бібліотеку” та „ Подаруй книгу бібліотеці”. Інформація про проведення акцій висвітлюється на сайті університету, на дошках оголошень в навчальних корпусах університету, в газеті „Агросвіт”, надсилаються листи в доброчинні та інші організації. Відділ комплектування та наукової обробки документів забезпечує якісне і повне формування фонду бібліотеки , який щорічно поповнюється цінними документами (понад 10 тис. примірників нових надходжень, передплачується понад 130 назв періодичних видань України та Росії).

         З кінця 2003 р. відомості про нові надходження заносяться в базу даних електронного каталогу за допомогою програми «УФД/Бібліотека».

         З 2007 р. проводиться ретроконверсія активної частини фонду бібліотеки та рекласифікація фонду в систему УДК. На сьогодні електронний каталог включає понад 60 тисяч бібліографічних записів.

         Основними напрямами роботи бібліотеки сьогодні є:

         - своєчасне і диференційоване забезпечення літературою навчального процесу і науково-дослідницької діяльності університету на традиційних та електронних носіях;

         - своєчасне обслуговування всіх категорій користувачів інформації шляхом запровадження прогресивних форм і методів роботи;

         - активізація виховної роботи серед студентської молоді;

         - впровадження нових комп'ютерних технологій у роботі бібліотеки;

         - поповнення електронного каталогу, створення власних баз даних.

         До послуг читачів абонемент, світлий затишний читальний зал, електронний читальний зал. 3 філії бібліотеки у студентських гуртожитках, філія бібліотеки в Інституті післядипломної освіти, система інформаційного обслуговування.

 

 

Пошук

Актуально!

        

Веб-сайт «Український індекс наукового цитування» — це складова програмно-апаратного комплексу для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України

Інституційний репозитарій МНАУ накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та вільний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

Увага!

Розроблено методичні рекомендації Оформлення списку джерел з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах

Шановні колеги! Створюйте аккаунти в Google Scholar та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім'я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01 з метою внесення даних в реєстр науковців України для науковометричного аналізу в БД "Бібліометрика української науки" та в мережі Інтернет інформації про публікації.

Оновлено методичні рекомендації Оформлення текстового документа до видання

Оновлено методичні рекомендації Бібліографічний опис електронних ресурсів

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях

Пропонуємо ознайомитися з віртуальними виставками та веб-оглядам

ОГОЛОШЕННЯ

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2017 Бібліотека МНАУ