Бібліотека Миколаївського державного аграрного університету - правила користування
головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

-ІНТЕРНЕТ-РАДІО

Слушать радио онлайн

 

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

ПЕРЕЛІК

платних послуг, що надаються у підрозділах бібліотеки
Миколаївського національного аграрного університету

 

1. Загальні положення
1.1. Бібліотека університету у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Кабміну України, Статутом Університету, рішеннями вченої ради Університету, наказами ректора, а також іншими чинними нормативно-правовими актами з питань бібліотечної справи.
1.2. Перелік платних послуг, що надаються у підрозділах бібліотеки МНАУ (далі - Перелік) діє в частині, що не суперечить чинному законодавству, нормативній базі загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, регламентується Положенням про надання платних послуг бібліотекою Миколаївського національного аграрного університету.
1.3. Платні бібліотечні послуги введені з метою розширення переліку послуг Бібліотеки, найбільш повного задоволення попиту читачів на інформаційно-бібліографічну продукцію, підвищення комфортності бібліотечного обслуговування, посилення ефективності використання матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів, соціально-творчого розвитку Бібліотеки, додаткового фінансування діяльності Бібліотеки.
1.4. Усі платні послуги надаються працівниками бібліотеки протягом робочого дня за рахунок раціонального використання робочого часу і наукової організації праці.
1.5. Бібліотека надає платні послуги згідно з переліком:

 Перелік платних послуг, що надаються у підрозділах бібліотеки МНАУ

№ п/п

Назва послуг

Одиниця виміру

Вартість, грн. з ПДВ

1

2

3

4

1.

Складання тематичного бібліографічного списку: простий / складний

1 опис

2.00 / 4.00

2.

Складання анотацій до джерел інформації

1 назва

10.00

3.

Уточнення елементів бібліографічного опису: вітчизняних видань / іноземних видань

1 опис

3.00 / 5.00

4.

Редагування бібліографічного опису за : ДСТУ / міжнарод. стандартами

1 назва

2.00 / 5.00

5.

Систематизація літератури в списку

1 назва

1.00

6.

Визначення індексу УДК

1 тема

15.00

7.

Визначення індексу ББК

1 тема

10.00

8.

Визначення авторського знака

1 позиція

5.00

9.

Тематичний підбір документів по каталогу (для сторонніх)

1 назва

1.00

10.

Письмова довідка на читацьку вимогу (для сторонніх):

1 опис

3.00

11.

Фактографічна довідка / підвищеної складності

1 опис

5.00 / 15.00

12.

Сканування, у т.ч.:

 

 

13.

- без розпізнавання тексту;

1 сторінка

0.50

14.

- з розпізнаванням тексту;

1 сторінка

1.00

 

- правка відсканованого матеріалу (редагування)

1 сторінка

5.00

15.

Створення презентацій у форматі PowerPoint.

1 слайд

15.00

16

Підбір фотографій, малюнків для презентацій.

одиниця

3.00

17.

Верстка тексту / з мал., табл., графіками тощо

1 сторінка

5.00 / 10.00

18

Редакційно-видавничі послуги (підготовка документів до видання): підготовка документа (обкладинка, титульний лист, 3 сторінка обкладинки згідно з ДСТУ)

1 сторінка

10.00

19.

Відсилання E-mail (для сторонніх)

1 повідомлення

1.00

 

2. Відповідальність за роботу з надання платних послуг
2.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється директором бібліотеки.
2.2. Відповідальність за організацію роботи щодо надання платних послуг несе  завідувач відділу (сектора), на який безпосередньо покладено виконання даних послуг:
2.3. Адміністративний контроль за наданням  платних послуг користувачам несе заступник директора бібліотеки.
2.4. Директор бібліотеки несе повну відповідальність за стан роботи з організації та надання платних послуг, відповідає за виконання договірних зобов’язань, контролює рух надходження витратних матеріалів і їх розподіл, забезпечує складання встановленої звітності.
2.5. Директор бібліотеки під підпис ознайомлює персонал бібліотеки з даним положенням, та несе за це відповідальність.
2.6. Порушення норм даного положення тягне за собою дисциплінарну відповідальність.

3. Прикінцеві положення
3.1. Перелік набуває чинності з наступного дня після його затвердження наказом ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.
3.2. Зміни та доповнення до Переліку можуть вноситися наказом ректора або наказом ректора за рішенням Вченої ради Університету. У такому ж порядку Перелік скасовується.

 

 

Погоджено:

Перший проректор                                                    Д.В. Бабенко

Провідний юрисконсульт                                          В.Д. Соколік

Головний бухгалтер                                                   К.І. Алєксєєва

Начальник ПФВ                                                         С.Є. Бєлова

Директор   бібліотеки                                                 О.Г. Пустова

 

 

Пошук

Актуально!

        

Веб-сайт «Український індекс наукового цитування» — це складова програмно-апаратного комплексу для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України

Інституційний репозитарій МНАУ накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та вільний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

Увага!

Розроблено методичні рекомендації Оформлення списку джерел з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах

Шановні колеги! Створюйте аккаунти в Google Scholar та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім'я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01 з метою внесення даних в реєстр науковців України для науковометричного аналізу в БД "Бібліометрика української науки" та в мережі Інтернет інформації про публікації.

Оновлено методичні рекомендації Оформлення текстового документа до видання

Оновлено методичні рекомендації Бібліографічний опис електронних ресурсів

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях

Пропонуємо ознайомитися з віртуальними виставками та веб-оглядам

ОГОЛОШЕННЯ

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2017 Бібліотека МНАУ