Бібліотека Миколаївського державного аграрного університету - правила користування
головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

-ІНТЕРНЕТ-РАДІО

Слушать радио онлайн

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Правила користування бібліотекою
Миколаївського національного аграрного університету

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Правила користування бібліотекою МНАУ розроблені відповідно з Законом України «Про бібліотеки й бібліотечну справу» із змінами та доповненнями, затвердженими верховною Радою України 16.03.2000 р., «Типовими правилами користування бібліотеками в Україні», затвердженими наказом Міністерства культури й мистецтв України від 25.05.2001 №319 і «Типовому положенню про бібліотеку вищого закладу освіти», затвердженому Міністерством освіти й науки 06.08.2004 р.
 2. Правила користування бібліотекою МНАУ – документ, що встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, їх доступ до фондів та інформаційно-бібліографічного комплексу послуг бібліотеки, регламентує права та обов’язки користувачів та бібліотеки.
 3. Користування бібліотекою МНАУ безкоштовне. Додатково можуть надаватися платні послуги відповідно до ухвали Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» від 12 грудня 2011 р. № 1271 та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» від 23 червня 2010 р. № 736/902/758. Перелік та вартість платних послуг бібліотеки затверджуються ректором університету.
 4. Фонди бібліотеки МНАУ є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи й знаходяться під охороною держави.
 5. Правила користування бібліотекою МНАУ ухвалюються методичною радою бібліотеки, затверджуються ректором університету.

 

2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

 1. Користувачем бібліотеки МНАУ може бути весь контингент університету. Правила обслуговування сторонніх вузу користувачів здійснюється за дозволом ректора університету по пред’явленню паспорта.
 2. Для запису в бібліотеку вищого навчального закладу необхідно подати студентський (аспірантський) квіток або службове посвідчення МНАУ, дійсне в поточному році.
 3. Знання правил користування бібліотекою та зобов’язання їх неодмінного виконання користувач підтверджує підписом на читацькому формулярі.
 4. При обслуговуванні користувачів в автоматизованому режимі бібліотека попереджає їх про електронні форми обліку.

 

3. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

 1. Обслуговування користувачів бібліотеки МНАУ здійснюється тільки при наявності документів, які підтверджують особу користувача (пашпорт, службове посвідчення МНАУ, дійсне в поточному році, студентський квиток чи залікова книжка студента тощо).
 2. Обслуговування користувачів на абонементі.
 • Користувач бібліотеки може одержати для тимчасового користування необхідні йому різноманітні за змістом та видом документи.
 • Кількість видань та термін користування бібліотека встановлює самостійно, відносно своїх можливостей.
 • За кожний одержаний екземпляр документу користувач розписується в книжковому та читацькому формулярі.
 • При електронній видачі документів, читач повинен попередньо ознайомитися та погодитися з електронними формами обліку видачі документів.
 • На прохання користувачів термін користування документами може бути продовжено, якщо на них нема попиту інших користувачів. Продовжити термін користування можна по телефону.
3. Обслуговування читачів у читальному залі. Для користування в читальному залі бібліотеки видаються періодичні, малоекземплярні рідкісні видання тощо. Перелік таких видань встановлює бібліотека. Кількість документів на одну видачу користувачам у читальному залі встановлюється бібліотекою, але не може перевищувати 5 примірників.
Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.

 

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

Користувач має право

 1. Одержувати повну інформацію про склад фонду, послуги бібліотеки та правила їх використання при цьому розраховувати на оперативне, ввічливе, диференційне обслуговування.
 2. Безкоштовно користуватися основними – бібліотечно-бібліографічними, інформаційними послугами бібліотеки. Одержувати також додаткові платні послуги встановлені бібліотекою.
 3. Отримувати в тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки.
 4. Користуватись послугами Міжбібліотечного абонементу.
 5. Отримувати консультативну допомогу щодо оволодіння навичками самостійного користування довідково-пошуковим апаратом бібліотеки, пошуком інформації в автономному режимі.
 6. Брати участь в заходах, що проводить бібліотека.
 7. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.
 8. Подавати адміністрації бібліотеки та університету зауваження й пропозиції щодо роботи бібліотеки.


Користувач зобов’язаний:

 1. Дотримуватись правил користування бібліотекою. За порушення правил користуванні бібліотекою користувач може бути позбавлений права користування всіма підрозділами бібліотеки на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.
 2. Під час запису до бібліотеки, надати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких документів. Якщо дані змінюються, вчасно попередити бібліотеку про них.
 3. Дбайливо ставитися до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювати, не виривати, не загинати сторінки. Дотримуватись правил користування не паперових носіїв інформації. Дбайливо ставитися до бібліотечного майна: документів, обладнання, меблів, приміщень.
 4. При одержанні документів ретельно перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів, попередити про них бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач.
 5. Повертати документи до бібліотеки не пізніше встановленого терміну.
 6. Не виносити з приміщення бібліотеки не записані в читацькому формулярі документи.
 7. До 1 лютого року пройти у відділах бібліотеки перереєстрацію.
 8. В кінці семестру повернути використані в навчальному процесі документи, а на літній період - повернути до бібліотеки усі зафіксовані в читацькому формулярі документи.
 9. У разі закінчення навчання у вузі або звільнення з навчального закладу повністю розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність заборгованості у бібліотеці.
 10. Дотримуватись загальних правил поведінки в громадських місцях:

приходити до бібліотеки в охайному вигляді, тверезому стані, заяву на видачу документа або виконання іншої бібліотечної послуги робити ввічливо, не вживати їжі в приміщенні бібліотеки, дотримуватись тиші, не користуватись мобільним телефоном.

Відповідальність користувача:

 1. За втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.
 2. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами.
 3. За затримання документів більше встановленого бібліотекою терміну користувач може позбутися права користування бібліотекою на місяць чи семестр.
 4. За порушення правил бібліотеки, за втрату та пошкодження документів користувач втрачає право користування бібліотекою на термін встановлений адміністрацією бібліотеки.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека зобов’язана:

 1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно до Конституції України, Закону України “Про бібліотеки й бібліотечну справу” й обслуговувати їх згідно Положення про бібліотеку Миколаївського державного аграрного університету, Статуту МНАУ та цим Правилам.
 2. Інформувати користувачів про всі види бібліотечно-бібліографічних, інформаційних послуг, що надає.
 3. Комплектувати фонди відповідно до профілю вищого навчального закладу та за попитів користувачів.
 4. Створювати максимально комфортні умови для роботи в бібліотеці, надавати допомогу у використанні бібліотечного фонду, в доборі потрібних документів та інформації.
 5. Забезпечити користувачам повну інформацію та вільний доступ до бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек (на традиційних та електронних носіях), бібліографічних покажчиків, списків та інших форм бібліотечного інформування.
 6. Забезпечити користувачам одержання документів та інформації через систему абонементів, читальних залів, бібліотечних пунктів, дистанційних засобів телекомунікації.
 7. У випадку відсутності у фондах бібліотеки необхідних документів заказати їх в інших бібліотеках по міжбібліотечному абонементу; використовувати внутрішній та міжнародний книгообмін.
 8. Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, брати участь в створенні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них.
 9. Проводити серед користувачів заняття по оволодінню загальними знаннями з бібліотекознавства й бібліографії, інформаційної культури, культури читання та ін.
 10. З метою диференційного задоволення потреб користувачів, удосконалення бібліотечного сервісу проводити маркетингові дослідження.
  Не використовувати відомості про користувачів та їх читання.

Директор бібліотеки Пустова О.Г.

 

 

Пошук

Актуально!

        

Веб-сайт «Український індекс наукового цитування» — це складова програмно-апаратного комплексу для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України

Інституційний репозитарій МНАУ накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та вільний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

Увага!

Розроблено методичні рекомендації Оформлення списку джерел з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах

Шановні колеги! Створюйте аккаунти в Google Scholar та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім'я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01 з метою внесення даних в реєстр науковців України для науковометричного аналізу в БД "Бібліометрика української науки" та в мережі Інтернет інформації про публікації.

Оновлено методичні рекомендації Оформлення текстового документа до видання

Оновлено методичні рекомендації Бібліографічний опис електронних ресурсів

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях

Пропонуємо ознайомитися з віртуальними виставками та веб-оглядам

ОГОЛОШЕННЯ

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2017 Бібліотека МНАУ