Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету - привітання директора
головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

-ІНТЕРНЕТ-РАДІО

Слушать радио онлайн

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ МНАУ

 

    Методична діяльність бібліотеки МНАУ охоплює всі напрями роботи бібліотеки. Фахівцями бібліотеки постійно розробляються методичні доробки, в яких висвітлюється широкий спектр питань з використання мультимедіа та інтернет, створення електронної бібліотеки, віртуальних виставок, проведення масових заходів і т. ін.
    Методична діяльність спрямована на формування високо професіональних фахівців бібліотечної справи бібліотек територіального об’єднання та бібліотеки МНАУ .

     Оформлення списку джерел : методичні рекомендації / уклад. Д. В. Ткаченко, О. О. Цокало ; за ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 36 с.

     Рекомендації розроблено для студентів до практичних занять з курсу «Основи інформаційної культури студента» з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах на основі ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. загальні вимоги та правила складання».


     Робота з науковометричними ресурсами Інтернет: Академія Google : метод. рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2016. –  24 с.  

     Пошукова система Google створила спеціальний інструмент «Академія Google» solar.google.com для пошуку рецензованих статей, дисертацій, монографій, інших наукових публікацій по різних сайтах, репозитаріях; систематизує всі публікації з існуючих сервісів: Scopus, Web of Science та ін. Методичні рекомендації «Робота з наукометричними ресурсами Інтернет: Академія Google» допоможуть зареєструватися науковцям університету в профілі GSC та системі «Бібліометрика української науки».

    Шановні колеги! Створюйте акаунти в Google Scholar та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім'я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01.

      Оформлення текстового документа до видання : метод. рекомендації  / уклад. О. Г. Пустова, О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова, О. М. Кушнарьова. 4-те вид., перероб. і доп. – Миколаїв : МНАУ, 2016.  – 80 с.

     Рекомендації розроблено з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення текстового документа до видання. Рекомендації розраховані на науково-педагогічних працівників та фахівців видавничого відділу Миколаївського національного аграрного університету, які займаються виданням текстових документів (монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо).

     Бібліографічний опис електронних ресурсів : метод. рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова. – 2-ге вид, доп. і перероб. – Миколаїв : МНАУ, 2016. –  80 с. 

     Електронне видання у всесвітній мережі Internet – це галузь, яка постійно бурхливо розвивається та змінюється. Наразі електронне видання – це надширокий діапазон способів та засобів для створення повноцінного інформаційного продукту з багатьма можливостями.
     Друге видання доповнене прикладами опису нормативно-правових атів в електронному вигляді, а також електронних ресурсів з соціальних мереж. Рекомендації призначено для студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.    

      Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях : методичні рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2015. –  88 с.  

      У зв’язку зі значною активізацією друкування наукових статей у зарубіжних виданнях та доведенням відповідності вимог провідних вітчизняних видань до рівня зарубіжних, перед науковцями досить актуально стоїть проблематика активного володіння і використання інформації та діючих положень. На сьогодні вимоги до оформлення результатів наукових досліджень та  наукових статей в основному регламентуються відповідними діючими стандартами та вимогами наукових видань.    
      Особливу увагу надано наведенню правильного опису використовуваних джерел у списках літератури. Що є запорукою врахування цитованої публікації під час оцінювання наукової діяльності її авторів, університету, організації, країни.

      Оформлення текстового документа до видання : рекомендації  / уклад. О. Г. Пустова, О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. М. Кушнарьова, О. Г. Пустова. – 3-тє вид. перероб. и доп. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 80 с.

      Рекомендації розроблено з метою встановлення єдиних вимог до по рядку оформлення текстового документа до видання на основі ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості», ГОСТ 7.4-86 «СИБИД. Издания. Выходные сведения», ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення».

      Оцифрування книжкового фонду : методичні рекомендації для фахівців бібліотек територіального об'єднання сільськогосподарських бібліотек Миколаївської області / уклад. Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. - Миколаїв : МНАУ, 2012. - 48 с.

      З метою збереження бібліотечного фонду, прискорення процесу поповнення електронної бібліотеки університету фахівці бібліотек залучаються до оцифрування рідкісного та цінного фонду шляхом сканування документів.
Методичні рекомендації розроблено з урахуванням досвіду бібліотеки МНАУ для фахівців обласного об'єднання сільськогосподарських бібліотек.

      Віртуальні виставки як наукова та іміджева діяльність наукових бібліотек : методичні рекомендації для фахівців бібліотек територіального об'єднання сільськогосподарських бібліотек Миколаївської області / уклад. Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. - Миколаїв : МНАУ, 2012. - 50 с.

      У методичних рекомендаціях наведена деяка теоретична інформація щодо сучасного поняття віртуальної виставки, охарактеризовано основні технологічні прийоми створення такого інформаційного продукту, наведено характеристику новітнього програмного забезпечення, яке можуть стати в нагоді у процесі створення віртуальної виставки.

      Бібліографічний опис електронних ресурсів : методичні рекомендації / уклад. Д. В. Ткаченко,   О. О. Цокало ; ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 80 с.

      Бібліографічний опис електронних ресурсів в прикнижкових, прикінцевих та пристатейних списках складається відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, тобто згідно з загальними правилами складання бібліографічного опису.
      Методичні рекомендації розроблено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Рекомендації призначено для студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

      Методичні рекомендації щодо поповнення електронної бібліотеки інформаційними ресурсами в період проходження практики студентами денної форми навчання за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

 

      Програма до розділу дисципліни “Введення у спеціальність” “Інформаційна культура студента” для студентів 1- курсу усіх спеціальностей / уклад. О.О. Цокало. – Миколаїв : МДАУ, 2010. — 12 с.

      Основна мета розділу "Основи інформаційної культури" - дати студентові знання, уміння і навички інформаційного самозабезпечен ня його навчальної і науково-дослідної діяльності.

 

 

Пошук

Актуально!

        

Веб-сайт «Український індекс наукового цитування» — це складова програмно-апаратного комплексу для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України

Інституційний репозитарій МНАУ накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та вільний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

Увага!

Розроблено методичні рекомендації Оформлення списку джерел з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах

Шановні колеги! Створюйте аккаунти в Google Scholar та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім'я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01 з метою внесення даних в реєстр науковців України для науковометричного аналізу в БД "Бібліометрика української науки" та в мережі Інтернет інформації про публікації.

Оновлено методичні рекомендації Оформлення текстового документа до видання

Оновлено методичні рекомендації Бібліографічний опис електронних ресурсів

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях

Пропонуємо ознайомитися з віртуальними виставками та веб-оглядам

ОГОЛОШЕННЯ

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2017 Бібліотека МНАУ