Бібліотека Миколаївського державного аграрного університету - привітання директора
головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

-ІНТЕРНЕТ-РАДІО

Слушать радио онлайн

 

Віртуальна виставка
"Водні ресурси планети - джерело життя"

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ

         Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua

 

         За своєю структурою Кодекс складається з 6 розділів, 24 глав та 112 статей.

         У преамбулі Кодексу зазначено, що усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об'єктами.

         Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також ефективнішому, науково обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання.

Далі...

        Про меліорацію земель [Електронний ресурс] : Закон України від 14 січня 2000 року № 1389-XIV. – Режим доступу  : http://zakon2.rada.gov.ua

 

        Закон  визначає  засади  правового регулювання суспільних відносин,  що виникають у процесі  проведення  меліорації  земель, використання   меліорованих  земель  і  меліоративних  систем,  та повноваження  органів  виконавчої  влади   і   органів   місцевого самоврядування   у   сфері  меліорації  земель  і  спрямований  на забезпечення екологічної безпеки меліоративних систем  та  захисту суспільних інтересів.

 

Далі...

        Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них [Електронний ресурс] : Закон України від 6 лютого 2003 року N 486-IV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua

 

       Закон визначає основні правові і організаційні засади забезпечення якості та безпеки риби, інших водних живих ресурсів, виготовленої з них харчової продукції для життя і здоров'я населення та запобігання негативному впливу на довкілля у разі вилову, переробки, фасування та переміщення через митний  кордон України.

 

 

Далі...

        Про питну воду та питне водопостачання [Електронний ресурс] : Закон України від 10.01.2002 № 2918-III. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua

 

       Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямив ані на гарантоване забезпечення населення  якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою..

 

 

Далі...

          Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар до Водного кодексу України [Електронний ресур] / Р. І. Марусенко, А. М. Мірошниченко, Т. О. Третяк. – К. : Ліга, 2009. – 207 с. Режим доступу : http://legalexpert.in.ua/komkodeks/vku

 

          В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.

          Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання..      

Далі...

 

 

 

Пошук

Актуально!

        

Веб-сайт «Український індекс наукового цитування» — це складова програмно-апаратного комплексу для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України

Інституційний репозитарій МНАУ накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та вільний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

Увага!

Розроблено методичні рекомендації Оформлення списку джерел з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах

Шановні колеги! Створюйте аккаунти в Google Scholar та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім'я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01 з метою внесення даних в реєстр науковців України для науковометричного аналізу в БД "Бібліометрика української науки" та в мережі Інтернет інформації про публікації.

Оновлено методичні рекомендації Оформлення текстового документа до видання

Оновлено методичні рекомендації Бібліографічний опис електронних ресурсів

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях

Пропонуємо ознайомитися з віртуальними виставками та веб-оглядам

ОГОЛОШЕННЯ

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2017 Бібліотека МНАУ