Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету - заходи - Мелодія двох сердець
головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


       

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science та Scopus за кошти держбюджету.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Територіальне об'єднання сільськогосподарських бібліотек в Миколаївській області

В умовах стрімкого зростання інформаційних запитів користувачів пріоритетності набувають питання розвитку корпоративної взаємодії. Співпраця територіального об’єднання бібліотек сільськогосподарського напряму Миколаївської області стає більш узгодженою.

Територіальне об'єднання сільськогосподарських бібліотек в Миколаївській області у своїй діяльності керуються «Положенням про територіальне об’єднання сільськогосподарських бібліотек Миколаївської області».

До Миколаївського ТО сільськогосподарських бібліотек входять:

 • бібліотека Миколаївського національного аграрного університету;
 • бібліотека Вознесенського аграрного коледжу;
 • бліотека Мигійського аграрного коледжу;
 • бібліотека Новобузького коледжу механізації і електрифікації сільського господарства МНАУ.
 • Головною бібліотекою цього об’єднання є бібліотека МНАУ Мета об'єднання - посилення інформаційного потенціалу кожної бібліотеки, інформаційного супроводу аграрної науки, освіти, підвищення ролі сільськогосподарських бібліотек у розбудові держави і формуванні громадянського суспільства, більш ефективного використання світового інформаційного потенціалу. Корпоративність як форма співробітництва членів ТО сільськогосподарських бібліотек, що об'єднує їх інтелектуальні, інформаційні ресурси для вирішення професійних завдань, передбачає формування єдиного бібліотечно-інформаційного простору в окремій області. Кінцевою метою корпоративної взаємодії сільськогосподарських бібліотек ТО є раціональне формування й ефективне використання єдиних інформаційних ресурсів бібліотек для найповнішого задоволення інформаційних потреб користувачів.Важливим напрямом роботи об’єднання залишається методична допомога бібліотекам-філіям та бібліотекам - членам територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек Миколаївської області, яка здійснюється за наступними напрямами:

  • Використання обмінно-резервних фондів. Налагодження взаємодії бібліотек-учасниць ТО з інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування.

  • Підготовка і видання спільних бібліографічних поточних, ретроспективних, біобібліографічних покажчиків, а також інших матеріалів, передбачених координаційним планом.

  • Спільне проведення днів спеціаліста, конференцій, майстер-класів тощо.

  • Забезпечення доступу користувачів до світових інформаційних ресурсів через глобальні інформаційні мережі.

  • Забезпечує зведене планування та звітність бібліотек ТО, виконує аналітичну роботу.

  • Розробляє інструктивно-методичні матеріали на допомогу бібліотекам-учасницям ТО.

  • Організовує заходи з підвищення фахового рівня бібліотечних працівників: науково-практичні конференції, семінари, стажування з усіх напрямів діяльності сучасної бібліотеки.

  • Надає бібліотекам ТО методичну та практичну допомогу.

  • Вивчає, узагальнює та втілює у життя досвід кращих бібліотек ТО.

  • Відвідування бібліотек ТО з метою надання їм практичної допомоги.

  ННСГБ НААН України спільно з головними бібліотеками спрямовує діяльність ТО за всіма напрямами їхньої роботи, згідно зі зведеними координаційними планами, виконує функції науково-дослідного, науково-інформаційного, координаційно-методичного центру, дотримуючись стратегії досягнення нового рівня бібліотечного, довідково-бібліографічного та інформаційного забезпечення розвитку аграрної галузі. Саме вона виступила ініціатором створення в Україні ТО сільськогосподарських бібліотек та надання статусу головної бібліотеки кращим з них, за результатами оцінювання їхньої діяльності та рівня кадрового й матеріально-технічного забезпечення.
  На сучасному етапі Головна бібліотека ТО Миколаївської області бере на себе ініціативу у коригуванні бібліотечної політики, удосконаленні методичного та інформаційного забезпечення мережі, підвищенні кваліфікації бібліотекарів, їх професійної майстерності, а також у ознайомленні з негативними тенденціями, проблемами, прорахунками та у виробленні конкретних пропозицій щодо їхнього уникнення чи вирішення.
  Розвиток корпоративної співпраці сільськогосподарських бібліотек мережі відбувається на основі інтеграції в єдину систему, інфомаційно-комунікаційної їх взаємодії. Яскравим проявом цього є створення повнотекстових електронних колекцій, спільних БД, спільне інформаційне обслуговування користувачів; участь у роботі професійних асоціацій в аграрному секторі економіки тощо.
  Методична робота бібліотеки МНАУ як Головної бібліотеки ТО здійснюється за допомогою продукування бібліографічних розробок (методичні розробки, рекомендації, поради, вказівки, положення, пам'ятки, інструкції, консультації, бюлетені тощо).Сільськогосподарські бібліотеки територіального об'єднання Миколаївської області розуміють свою місію й завдання, які ставить перед ними сучасна аграрна освіта і наука. Вони чітко бачать свої подальші перспективи і прагнуть якомога ефективніше виконувати свою основну місію зі створення надійної інформаційної бази для удосконалення навчального процесу, розвитку науки, аграрного виробництва та розширення доступу до інформації всім бажаючим.

  План роботи Територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек Миколаївської області на 2020 рік.

   

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

Методичні рекомендації зі створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID

Наведено методичні рекомедації, щодо реєстрації у Google Академії профелю науковця, а також відео-уроки з реєстрації та роботі з Google Scholar..

Графік проведення тренінгів

з НПП університету щодо роботи з наукометричними базами даних Google Scholar, ORCID, Web of Science та репозитарієм університету в ЕЧЗ бібліотеки:

Понеділок Факультет ТВППТСБ (13.00-16.30)

Вівторок Факультет агротехнологій (13.00-16.30)

Середа Інженерно-енергетичний факультет (13.00-16.30)

Четвер Факультет менедждменту та ОФФ (13.00-16.30)

П'ятниця ТЕК та факультет культури і виховання (13.00-15.00)

Адміністрація бібліотеки

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ