головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science та Scopus за кошти держбюджету.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

ПЕРЕЛІК

платних послуг, що надаються у підрозділах бібліотеки
Миколаївського національного аграрного університету

 

1. Загальні положення
1.1. Бібліотека університету у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Кабміну України, Статутом Університету, рішеннями вченої ради Університету, наказами ректора, а також іншими чинними нормативно-правовими актами з питань бібліотечної справи.
1.2. Перелік платних послуг, що надаються у підрозділах бібліотеки МНАУ (далі - Перелік) діє в частині, що не суперечить чинному законодавству, нормативній базі загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, регламентується Положенням про надання платних послуг бібліотекою Миколаївського національного аграрного університету.
1.3. Платні бібліотечні послуги введені з метою розширення переліку послуг Бібліотеки, найбільш повного задоволення попиту читачів на інформаційно-бібліографічну продукцію, підвищення комфортності бібліотечного обслуговування, посилення ефективності використання матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів, соціально-творчого розвитку Бібліотеки, додаткового фінансування діяльності Бібліотеки.
1.4. Усі платні послуги надаються працівниками бібліотеки протягом робочого дня за рахунок раціонального використання робочого часу і наукової організації праці.
1.5. Бібліотека надає платні послуги згідно з переліком:

 Перелік платних послуг, що надаються у підрозділах бібліотеки МНАУ

№ п/п

Назва послуг

Одиниця виміру

Вартість, грн. з ПДВ

1

2

3

4

1.

Складання тематичного бібліографічного списку: простий / складний

1 опис

2.00 / 4.00

2.

Складання анотацій до джерел інформації

1 назва

10.00

3.

Уточнення елементів бібліографічного опису: вітчизняних видань / іноземних видань

1 опис

3.00 / 5.00

4.

Редагування бібліографічного опису за : ДСТУ / міжнарод. стандартами

1 назва

2.00 / 5.00

5.

Систематизація літератури в списку

1 назва

1.00

6.

Визначення індексу УДК

1 тема

15.00

7.

Визначення індексу ББК

1 тема

10.00

8.

Визначення авторського знака

1 позиція

5.00

9.

Тематичний підбір документів по каталогу (для сторонніх)

1 назва

1.00

10.

Письмова довідка на читацьку вимогу (для сторонніх):

1 опис

3.00

11.

Фактографічна довідка / підвищеної складності

1 опис

5.00 / 15.00

12.

Сканування, у т.ч.:

 

 

13.

- без розпізнавання тексту;

1 сторінка

0.50

14.

- з розпізнаванням тексту;

1 сторінка

1.00

 

- правка відсканованого матеріалу (редагування)

1 сторінка

5.00

15.

Створення презентацій у форматі PowerPoint.

1 слайд

15.00

16

Підбір фотографій, малюнків для презентацій.

одиниця

3.00

17.

Верстка тексту / з мал., табл., графіками тощо

1 сторінка

5.00 / 10.00

18

Редакційно-видавничі послуги (підготовка документів до видання): підготовка документа (обкладинка, титульний лист, 3 сторінка обкладинки згідно з ДСТУ)

1 сторінка

10.00

19.

Відсилання E-mail (для сторонніх)

1 повідомлення

1.00

 

2. Відповідальність за роботу з надання платних послуг
2.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється директором бібліотеки.
2.2. Відповідальність за організацію роботи щодо надання платних послуг несе  завідувач відділу (сектора), на який безпосередньо покладено виконання даних послуг:
2.3. Адміністративний контроль за наданням  платних послуг користувачам несе заступник директора бібліотеки.
2.4. Директор бібліотеки несе повну відповідальність за стан роботи з організації та надання платних послуг, відповідає за виконання договірних зобов’язань, контролює рух надходження витратних матеріалів і їх розподіл, забезпечує складання встановленої звітності.
2.5. Директор бібліотеки під підпис ознайомлює персонал бібліотеки з даним положенням, та несе за це відповідальність.
2.6. Порушення норм даного положення тягне за собою дисциплінарну відповідальність.

3. Прикінцеві положення
3.1. Перелік набуває чинності з наступного дня після його затвердження наказом ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.
3.2. Зміни та доповнення до Переліку можуть вноситися наказом ректора або наказом ректора за рішенням Вченої ради Університету. У такому ж порядку Перелік скасовується.

 

 

Погоджено:

Перший проректор                                                    Д.В. Бабенко

Провідний юрисконсульт                                          В.Д. Соколік

Головний бухгалтер                                                   К.І. Алєксєєва

Начальник ПФВ                                                         С.Є. Бєлова

Директор   бібліотеки                                                 О.Г. Пустова

 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

Методичні рекомендації зі створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID

Наведено методичні рекомедації, щодо реєстрації у Google Академії профелю науковця, а також відео-уроки з реєстрації та роботі з Google Scholar..

Графік проведення тренінгів

з НПП університету щодо роботи з наукометричними базами даних Google Scholar, ORCID, Web of Science та репозитарієм університету в ЕЧЗ бібліотеки:

Понеділок Факультет ТВППТСБ (13.00-16.30)

Вівторок Факультет агротехнологій (13.00-16.30)

Середа Інженерно-енергетичний факультет (13.00-16.30)

Четвер Факультет менедждменту та ОФФ (13.00-16.30)

П'ятниця ТЕК та факультет культури і виховання (13.00-15.00)

Адміністрація бібліотеки

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ