головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

Неформальна та інформальна освіта

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

МЕТОДИЧНА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ МНАУ

 

    Методична діяльність бібліотеки МНАУ охоплює всі напрями роботи бібліотеки. Фахівцями бібліотеки постійно розробляються методичні доробки, в яких висвітлюється широкий спектр питань з використання мультимедіа та інтернет, створення електронної бібліотеки, віртуальних виставок, проведення масових заходів і т. ін.
    Методична діяльність спрямована на формування високо професіональних фахівців бібліотечної справи бібліотек територіального об’єднання та бібліотеки МНАУ .

     Приклади складання списку використаних джерел за ДСТУ 8302:2015 та APA Style (7th Edition) / уклад. О. О.Цокало, Д. В. Ткаченко. Миколаїв : МНАУ, 2023. 27 с.

     Стиль APA (American Psychological Association) Reference Style використовує більшість міжнародних журналів. Правильне оформлення наукових джерел відіграє важливе значення у підготовці статті до публікації, особливо якщо це стосується світових видань. У жовтні 2019 року оприлюднено 7 редакцію APA Publication Manual. Фахівці бібліотеки МНАУ оновили приклади опису використаних джерел за стилем APA, орієнтуючись на зміни у 7th Edition.

     Для зручності складання списку використаних джерел та Referens приклади наведені у вигляді зіставної таблиці за ДСТУ 8302:2015 та APA Style (7th Edition).

     Технологія використання електронних систем управління бібліографічною інформацією : метод. рек. / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 40 с.

     Враховуючи глобальне зростання обсягів інформації, фахівці біблотеки сформували перелік електронних систем управління бібліографічною інформацією та склали рекомендації по технології їх використання. Рекомендації розроблено з метою надання допомоги тим, хто займається оформленням бібліографічних посилань у наукових роботах. Видання буде корисним для науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів та здобувачів вищої освіти університету.

     Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців : вебліографічний покажчик / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 52 с.

     Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

 

     Оформлення текстового документа до видання : методичні рекомендації / уклад. : О. Г. Пустова, О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова, О. М. Кушнарьова. - 5-те вид., перероб. і доповн. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 80 с.

     Рекомендації розроблені з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення текстового документу до видання на основі ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості», ДСТУ 3017:2015 “Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять», ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Рекомендації розраховані на науково-педагогічних працівників та фахівців видавничого відділу Миколаївського державного аграрного університету, які займаються виданням текстових документів (монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій).

     Складання бібліографічних посилань за Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 (загальні правила) : метод. рекомендації / уклад. О. Г. Пустова ; за ред. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв, 2018. – 56 с.

     Методичні рекомендації розроблено з урахуванням поправок, внесених в національний нормативний документ з метою надання допомоги при оформленні посилань в наукових роботах та складанні бібліографічних списків використаних джерел в дисертаціях за цим стандартом. Видання буде корисним для науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів та здобувачів вищої освіти університету.

     УВАГА! "Хижацькі" журнали! 

На жаль, сьогодні широко розповсюджена недобросовісна видавнича діяльність. Такі видання отримали назву «хижацькі» або «сміттєві» журнали. Ці журнали створюються виключно заради отримання прибутку, а не для поширення результатів наукових досліджень. Публікація в таких журналах може дуже негативно позначитися на репутації вченого, а також не виправдати очікувань по індексуванню і цитуванню статті.

 

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

 

     Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

 

     Оформлення списку джерел : методичні рекомендації / уклад. Д. В. Ткаченко, О. О. Цокало ; за ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 36 с.

     Рекомендації розроблено для здобувачів вищої освіти до практичних занять з курсу «Основи інформаційної культури здобувача вищої освіти» з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах на основі ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. загальні вимоги та правила складання».


     Робота з науковометричними ресурсами Інтернет: Академія Google : метод. рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2016. –  24 с.  

     Пошукова система Google створила спеціальний інструмент «Академія Google» solar.google.com для пошуку рецензованих статей, дисертацій, монографій, інших наукових публікацій по різних сайтах, репозитаріях; систематизує всі публікації з існуючих сервісів: Scopus, Web of Science та ін. Методичні рекомендації «Робота з наукометричними ресурсами Інтернет: Академія Google» допоможуть зареєструватися науковцям університету в профілі GSC та системі «Бібліометрика української науки».

    Шановні колеги! Створюйте акаунти в Google Scholar та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім'я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01.

      Оформлення текстового документа до видання : метод. рекомендації  / уклад. О. Г. Пустова, О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова, О. М. Кушнарьова. 4-те вид., перероб. і доп. – Миколаїв : МНАУ, 2016.  – 80 с.

     Рекомендації розроблено з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення текстового документа до видання. Рекомендації розраховані на науково-педагогічних працівників та фахівців видавничого відділу Миколаївського національного аграрного університету, які займаються виданням текстових документів (монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо).

     Бібліографічний опис електронних ресурсів : метод. рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова. – 2-ге вид, доп. і перероб. – Миколаїв : МНАУ, 2016. –  80 с. 

     Електронне видання у всесвітній мережі Internet – це галузь, яка постійно бурхливо розвивається та змінюється. Наразі електронне видання – це надширокий діапазон способів та засобів для створення повноцінного інформаційного продукту з багатьма можливостями.
     Друге видання доповнене прикладами опису нормативно-правових атів в електронному вигляді, а також електронних ресурсів з соціальних мереж. Рекомендації призначено для здобувачів вищої освіти, аспірантів та науково-педагогічних працівників.    

      Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях : методичні рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2015. –  88 с.  

      У зв’язку зі значною активізацією друкування наукових статей у зарубіжних виданнях та доведенням відповідності вимог провідних вітчизняних видань до рівня зарубіжних, перед науковцями досить актуально стоїть проблематика активного володіння і використання інформації та діючих положень. На сьогодні вимоги до оформлення результатів наукових досліджень та  наукових статей в основному регламентуються відповідними діючими стандартами та вимогами наукових видань.    
      Особливу увагу надано наведенню правильного опису використовуваних джерел у списках літератури. Що є запорукою врахування цитованої публікації під час оцінювання наукової діяльності її авторів, університету, організації, країни.

      Оформлення текстового документа до видання : рекомендації  / уклад. О. Г. Пустова, О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. М. Кушнарьова, О. Г. Пустова. – 3-тє вид. перероб. и доп. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 80 с.

      Рекомендації розроблено з метою встановлення єдиних вимог до по рядку оформлення текстового документа до видання на основі ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості», ГОСТ 7.4-86 «СИБИД. Издания. Выходные сведения», ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення».

      Оцифрування книжкового фонду : методичні рекомендації для фахівців бібліотек територіального об'єднання сільськогосподарських бібліотек Миколаївської області / уклад. Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. - Миколаїв : МНАУ, 2012. - 48 с.

      З метою збереження бібліотечного фонду, прискорення процесу поповнення електронної бібліотеки університету фахівці бібліотек залучаються до оцифрування рідкісного та цінного фонду шляхом сканування документів.
Методичні рекомендації розроблено з урахуванням досвіду бібліотеки МНАУ для фахівців обласного об'єднання сільськогосподарських бібліотек.

      Віртуальні виставки як наукова та іміджева діяльність наукових бібліотек : методичні рекомендації для фахівців бібліотек територіального об'єднання сільськогосподарських бібліотек Миколаївської області / уклад. Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. - Миколаїв : МНАУ, 2012. - 50 с.

      У методичних рекомендаціях наведена деяка теоретична інформація щодо сучасного поняття віртуальної виставки, охарактеризовано основні технологічні прийоми створення такого інформаційного продукту, наведено характеристику новітнього програмного забезпечення, яке можуть стати в нагоді у процесі створення віртуальної виставки.

      Бібліографічний опис електронних ресурсів : методичні рекомендації / уклад. Д. В. Ткаченко,   О. О. Цокало ; ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 80 с.

      Бібліографічний опис електронних ресурсів в прикнижкових, прикінцевих та пристатейних списках складається відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, тобто згідно з загальними правилами складання бібліографічного опису.
      Методичні рекомендації розроблено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Рекомендації призначено для здобувачів вищої освіти, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

      Методичні рекомендації щодо поповнення електронної бібліотеки інформаційними ресурсами в період проходження практики здобувачами вищої освіти денної форми навчання за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

 

      Програма до розділу дисципліни “Введення у спеціальність” “Інформаційна культура здобувача вищої освіти” для здобувачів вищої освіти 1- курсу усіх спеціальностей / уклад. О.О. Цокало. – Миколаїв : МДАУ, 2010. — 12 с.

      Основна мета розділу "Основи інформаційної культури" - дати студентові знання, уміння і навички інформаційного самозабезпечен ня його навчальної і науково-дослідної діяльності.

 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

 

Пропонуємо ознайомитись с переліком ключових слів, пов'язнаних з Цілями сталого розвитку, які рекомендується використовувати при написанні статей для видань, що індексуються у БД Scopus. 

 

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Безкоштовний сервіс для самоперевірки на плагіат

Duplichecker

Бібліографічний сервіс «Grafiati»

Розпочато співпрацю із сервісом автоматичного оформлення бібліографічних посилань «Grafiati».

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Реєстр наукових видань України

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ