головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science та Scopus за кошти держбюджету.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

МЕТОДИЧНА РОБОТА БІБЛІОТЕКИ МНАУ

 

    Методична діяльність бібліотеки МНАУ охоплює всі напрями роботи бібліотеки. Фахівцями бібліотеки постійно розробляються методичні доробки, в яких висвітлюється широкий спектр питань з використання мультимедіа та інтернет, створення електронної бібліотеки, віртуальних виставок, проведення масових заходів і т. ін.
    Методична діяльність спрямована на формування високо професіональних фахівців бібліотечної справи бібліотек територіального об’єднання та бібліотеки МНАУ .

     Складання бібліографічних посилань за Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 (загальні правила) : метод. рекомендації / уклад. О. Г. Пустова ; за ред. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв, 2018. – 56 с.

     Методичні рекомендації розроблено з урахуванням поправок, внесених в національний нормативний документ з метою надання допомоги при оформленні посилань в наукових роботах та складанні бібліографічних списків використаних джерел в дисертаціях за цим стандартом. Видання буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів та студентів університету.

     УВАГА! "Хижацькі" журнали! 

На жаль, сьогодні широко розповсюджена недобросовісна видавнича діяльність. Такі видання отримали назву «хижацькі» або «сміттєві» журнали. Ці журнали створюються виключно заради отримання прибутку, а не для поширення результатів наукових досліджень. Публікація в таких журналах може дуже негативно позначитися на репутації вченого, а також не виправдати очікувань по індексуванню і цитуванню статті.

 

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

 

     Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

 

     Оформлення списку джерел : методичні рекомендації / уклад. Д. В. Ткаченко, О. О. Цокало ; за ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 36 с.

     Рекомендації розроблено для студентів до практичних занять з курсу «Основи інформаційної культури студента» з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах на основі ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. загальні вимоги та правила складання».


     Робота з науковометричними ресурсами Інтернет: Академія Google : метод. рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2016. –  24 с.  

     Пошукова система Google створила спеціальний інструмент «Академія Google» solar.google.com для пошуку рецензованих статей, дисертацій, монографій, інших наукових публікацій по різних сайтах, репозитаріях; систематизує всі публікації з існуючих сервісів: Scopus, Web of Science та ін. Методичні рекомендації «Робота з наукометричними ресурсами Інтернет: Академія Google» допоможуть зареєструватися науковцям університету в профілі GSC та системі «Бібліометрика української науки».

    Шановні колеги! Створюйте акаунти в Google Scholar та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім'я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01.

      Оформлення текстового документа до видання : метод. рекомендації  / уклад. О. Г. Пустова, О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова, О. М. Кушнарьова. 4-те вид., перероб. і доп. – Миколаїв : МНАУ, 2016.  – 80 с.

     Рекомендації розроблено з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення текстового документа до видання. Рекомендації розраховані на науково-педагогічних працівників та фахівців видавничого відділу Миколаївського національного аграрного університету, які займаються виданням текстових документів (монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо).

     Бібліографічний опис електронних ресурсів : метод. рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова. – 2-ге вид, доп. і перероб. – Миколаїв : МНАУ, 2016. –  80 с. 

     Електронне видання у всесвітній мережі Internet – це галузь, яка постійно бурхливо розвивається та змінюється. Наразі електронне видання – це надширокий діапазон способів та засобів для створення повноцінного інформаційного продукту з багатьма можливостями.
     Друге видання доповнене прикладами опису нормативно-правових атів в електронному вигляді, а також електронних ресурсів з соціальних мереж. Рекомендації призначено для студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.    

      Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях : методичні рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2015. –  88 с.  

      У зв’язку зі значною активізацією друкування наукових статей у зарубіжних виданнях та доведенням відповідності вимог провідних вітчизняних видань до рівня зарубіжних, перед науковцями досить актуально стоїть проблематика активного володіння і використання інформації та діючих положень. На сьогодні вимоги до оформлення результатів наукових досліджень та  наукових статей в основному регламентуються відповідними діючими стандартами та вимогами наукових видань.    
      Особливу увагу надано наведенню правильного опису використовуваних джерел у списках літератури. Що є запорукою врахування цитованої публікації під час оцінювання наукової діяльності її авторів, університету, організації, країни.

      Оформлення текстового документа до видання : рекомендації  / уклад. О. Г. Пустова, О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. М. Кушнарьова, О. Г. Пустова. – 3-тє вид. перероб. и доп. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 80 с.

      Рекомендації розроблено з метою встановлення єдиних вимог до по рядку оформлення текстового документа до видання на основі ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості», ГОСТ 7.4-86 «СИБИД. Издания. Выходные сведения», ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення».

      Оцифрування книжкового фонду : методичні рекомендації для фахівців бібліотек територіального об'єднання сільськогосподарських бібліотек Миколаївської області / уклад. Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. - Миколаїв : МНАУ, 2012. - 48 с.

      З метою збереження бібліотечного фонду, прискорення процесу поповнення електронної бібліотеки університету фахівці бібліотек залучаються до оцифрування рідкісного та цінного фонду шляхом сканування документів.
Методичні рекомендації розроблено з урахуванням досвіду бібліотеки МНАУ для фахівців обласного об'єднання сільськогосподарських бібліотек.

      Віртуальні виставки як наукова та іміджева діяльність наукових бібліотек : методичні рекомендації для фахівців бібліотек територіального об'єднання сільськогосподарських бібліотек Миколаївської області / уклад. Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. - Миколаїв : МНАУ, 2012. - 50 с.

      У методичних рекомендаціях наведена деяка теоретична інформація щодо сучасного поняття віртуальної виставки, охарактеризовано основні технологічні прийоми створення такого інформаційного продукту, наведено характеристику новітнього програмного забезпечення, яке можуть стати в нагоді у процесі створення віртуальної виставки.

      Бібліографічний опис електронних ресурсів : методичні рекомендації / уклад. Д. В. Ткаченко,   О. О. Цокало ; ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 80 с.

      Бібліографічний опис електронних ресурсів в прикнижкових, прикінцевих та пристатейних списках складається відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, тобто згідно з загальними правилами складання бібліографічного опису.
      Методичні рекомендації розроблено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Рекомендації призначено для студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

      Методичні рекомендації щодо поповнення електронної бібліотеки інформаційними ресурсами в період проходження практики студентами денної форми навчання за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

 

      Програма до розділу дисципліни “Введення у спеціальність” “Інформаційна культура студента” для студентів 1- курсу усіх спеціальностей / уклад. О.О. Цокало. – Миколаїв : МДАУ, 2010. — 12 с.

      Основна мета розділу "Основи інформаційної культури" - дати студентові знання, уміння і навички інформаційного самозабезпечен ня його навчальної і науково-дослідної діяльності.

 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

Методичні рекомендації зі створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID

Наведено методичні рекомедації, щодо реєстрації у Google Академії профелю науковця, а також відео-уроки з реєстрації та роботі з Google Scholar..

Графік проведення тренінгів

з НПП університету щодо роботи з наукометричними базами даних Google Scholar, ORCID, Web of Science та репозитарієм університету в ЕЧЗ бібліотеки:

Понеділок Факультет ТВППТСБ (13.00-16.30)

Вівторок Факультет агротехнологій (13.00-16.30)

Середа Інженерно-енергетичний факультет (13.00-16.30)

Четвер Факультет менедждменту та ОФФ (13.00-16.30)

П'ятниця ТЕК та факультет культури і виховання (13.00-15.00)

Адміністрація бібліотеки

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ