головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

Неформальна та інформальна освіта

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Google Scholar: можливості для науковців та дослідників
web-огляд

 

 

Представлені методичні матеріали, що стануть у нагоді науковцям та дослідниками, які бажають створити власний профіль у Google Scholar.

 

Створюйте аккаунти в Google Scholar та надсилайте інформацію про свої бібліометричні профілі (прізвище, ім'я, по батькові та інтернет-адресу профілю в Google Scholar) на поштову адресу bibliometrics@nbuv.gov.ua або повідомляйте за телефоном (044) 524-95-01 з метою внесення даних в реєстр науковців України для науковометричного аналізу в БД "Бібліометрика української науки" та в мережі Інтернет інформації про публікації.

 

 

Google Scholar [Електронний ресурс] : офіційний web-сайт. - Режим доступу : https://scholar.google.com.ua/

 

ORCID надає індивідуальним дослідникам ідентифікатор, який можна додати до імені, під яким вони ведуть свою дослідницьку, наукову та інноваційну діяльність. Ми надаємо відкриті інструменти, які дозволяють будувати надійні і прозорі зв'язки між дослідниками, їх внеском і пов'язаними з ними організаціями.

 

 

     Робота з науковометричними ресурсами Інтернет: Академія Google : метод. рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2016. –  24 с.  

     Пошукова система Google створила спеціальний інструмент «Академія Google» solar.google.com для пошуку рецензованих статей, дисертацій, монографій, інших наукових публікацій по різних сайтах, репозитаріях; систематизує всі публікації з існуючих сервісів: Scopus, Web of Science та ін. Методичні рекомендації «Робота з наукометричними ресурсами Інтернет: Академія Google» допоможуть зареєструватися науковцям університету в профілі GSC та системі «Бібліометрика української науки».

 

 

     GOOGLE академія для науковців [Електронний ресурс] : практ. посіб. / упорядник М. А. Назаровець. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2016. – 31 с. - Режим доступу : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/google_scholar.pdf

 

Викладено основні особливості робот з пошуковою системою та наукометричною базою даних Google Академія, інформацію про застосування її показників для складання світових і українських рейтингів науковців, покрокову інструкцію з реєстрації, наповнення та редагування власного профілю в системі. Розглянуто можливості простого та розширеного пошуку інформації. Описано інструмент укладання користувачем власної бібліотеки бібліографічних посилань, які індексуються системою Google Академія, і сервіс, за допомогою якого будуються рейтинги найвпливовіших фахових періодичних видань у світі. Для здобувачів вищої освіти, аспірантів і дослідників різних галузей знань та спеціальностей.


 

 

 

Створення наукового профілю у Google Академії [Електронний ресурс] / Наукова бібліотека ЖНАЕУ. - Електрон. відео дані. - 2016. - Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=D9cLXf44mco

 

 

 

     Назаровець С. Google Академія для молодих дослідників [Електронний ресурс] / С. Назаровець. - 2014. - Режим доступу : http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3417/google_scholar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Методичні рекомендації написані для молодих дослідників, які тільки розпочинають знайомитись з можливостями Google Академії.
Лінивчик містить чотири розділи, що відповідають чотирьом основним можливостям системи: пошук у Google Академії; профіль вченого у Google Академії; моя бібліотека в Google Академії; показники Google Академії.

 
Академия Google [Електронний ресурс] / Mikhail Bukhtoyarov. - Електрон. відео дані. - 2015. - Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=hTnmXJArox8

Видео для курса "Облачные технологии" (сервисы и приложения Google и не только)

 

 

 

Академия Google: Поиск статей [Електронний ресурс] / Елена Дегтярева. - Електрон. відео дані. - 2015. - Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=ch7sa8Xr0no

 

 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

 

Пропонуємо ознайомитись с переліком ключових слів, пов'язнаних з Цілями сталого розвитку, які рекомендується використовувати при написанні статей для видань, що індексуються у БД Scopus. 

 

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Безкоштовний сервіс для самоперевірки на плагіат

Duplichecker

Бібліографічний сервіс «Grafiati»

Розпочато співпрацю із сервісом автоматичного оформлення бібліографічних посилань «Grafiati».

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Реєстр наукових видань України

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ