головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID: web-огляд

 

Представлені методичні матеріали, що стануть у нагоді науковцям та дослідниками, які бажають створити власний профіль у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID.

 

 

ORCID [Електронний ресурс] : офіційний web-сайт. - Режим доступу : https://orcid.org

 

ORCID надає індивідуальним дослідникам ідентифікатор, який можна додати до імені, під яким вони ведуть свою дослідницьку, наукову та інноваційну діяльність. Ми надаємо відкриті інструменти, які дозволяють будувати надійні і прозорі зв'язки між дослідниками, їх внеском і пов'язаними з ними організаціями.

 

 

ResearcherID [Електронний ресурс] : офіційний web-сайт. - Режим доступу : http://www.researcherid.com

 

ResearcherID – міжнародна система персональної ідентифікації авторів наукових публікацій. Використовується для ідентифікації авторів в міжнародних базах даних наукових публікацій, зокрема, в Web of Science.

 

Новицька Т. Л. Інтеграція ідентифікаторів ORCID з інституційними системами підтримки науково-дослідної діяльності [Електронний ресурс] / Т. Л. Новицька, О. О. Марченко // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2016. - № 56, Т. 6. - Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/705229/8/Інтеграція%20ОРСІД%201495-6161-1-PB.pdf

 

У дослідженні проаналізовано існуючі цифрові ідентифікатори, у тому числі унікальний ідентифікатор науковця ORCID iD, що вирішує проблеми ідентифікації вчених на міжнародному рівні, пов'язані зі зміною прізвищ, однакових імен та прізвищ, змінної транскрипції і порядку складних імен, де існують середні імена; загальних імен, ініціалів і т.
д.

Переглянути

Реєстрація в єдиному міжнародному реєстрі вчених ORCID [Електронний ресурс] / Наукова бібліотека ЖНАЕУ. - 2015. - Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=i6b1-sC-8u0&t=118s

 

Інструкція  з реєстраціїї профілю дослідника в ORCID [Електронний ресурс] / Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». - К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. - 15 с. – Режим доступу : http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19051/1/ORCID%20instruction.pdf

 

Переглянути

Савельева Е. Реєстрація в ResearcherID [Електронний ресурс] / Е. Савельева. - 2016. - Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=W428j_LnCXU&t=32s

 

 

ORCID ТА RESEARCHER ID Як зареєструватися та здійснювати обмін інформацією [Електронний ресурс] : рекомендації. - Чернігів, 2016. - Режим доступу : http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/ORCID_instructions.pdf

 

Переглянути

 

 

Практичні рекомендації щодо порядку реєстрації та обміну інформацієюдля ОRCID та ResearcherID [Електронний ресурс] : метод. посіб. / уклад. к.е.н.,доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 27 с. – Режим доступуhttp://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19311/1/InstructionORCID.pdf

Практичні рекомендації містять загальну інформацію про ORCID та ResearcherID, та являють собою невеличкий «навігатор». Вони – спроба допомогти користувачам зареєструватися на даних платформах та користуватися ними для успішної наукової діяльності.

Переглянути

Інструкція по створенню авторського профілю ResearcherID на платформі Web Of Science [Електронний ресурс] / Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». - К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. - 9 с. – Режим доступу : http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18912/1/ResearcherID%20instruction.pdf

 

Переглянути

Тихонкова І. Orcid та Researcher ID. Реєстрація та обмін інформацією [Електронний ресурс] / І. Тихонкова. – 2016. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Tykhonkova/publication/275207252_Orcid_ta_Researcher_ID_Reestracia_ta_obmin_informacieu_Seria_Instrukcia_v_kartinkah/links/5534b9c90cf20ea0a076c69d/Orcid-ta-Researcher-ID-Reestracia-ta-obmin-informacieu-Seria-Instrukcia-v-kartinkah.pdf

В презентації наведено скріншоти поетапної реєстрації, заповнення профілів та обміну даними Orcid та ResearcherID.

Переглянути

 

 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Безкоштовна перевірка на плагіат!

Для безкоштовної перевірки на плагіат радимо скористатись сервісом Advego Plagiatus. Перевірка тексту на плагіат за допомогою такого сервісу виконується швидко і дуже якісно, показуючи унікальність тексту у відсотковому співвідношенні, а також адреси, з яких були виявлені збіги.

Advego можна завантажити за посиланням.

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Пропонуємо ознайомитись із зведеною таблицею, яка містить перелік наукових фахових видань України та електронних наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ