головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Академічна доброчесність у вищій освіті

 

 

Дотримання академічної доброчесності відіграє важливу роль у підвищенні якості освіти та рівня знаннь у молодого покоління, сприяє професійному зростанню фахівців. Це поняття поширюється на такі сфери як інформаційна грамотність, надійність інформаційних джерел, боротьба з плагіатом, культура інформаційного пошуку, правильність посилань та цитувань, оформлення списку джерел, дотримання авторського права у створенні поширенні та використанні творів тощо. Пропонуємо ознайомитись з принципами академічної доброчесності та практиками формування академічної культури відповідно до світових норм.

 

 

 

Нормативно-правове регулювання впровадження принципів академічної доброчесності

 

Кодекс академічної доброчесності у Миколаївському національному аграрному університеті

Закон України Про вищу освіту

Закон України Про освіту

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-8681

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-650

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-263

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти

 

Академічне письмо та доброчесність

Мистецтво академічного письма: практичні поради

 

 

Академічне письмо : навчальний посібник

 

Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів : навчальний посібник

 

Увага! «Хижацькі» журнали!

 

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях : методичні рекомендації

 

 

Запобігання плагіату

Як уникнути плагіату? Рекомендації

 

Що потрібно знати про плагіат : посібник з академічної грамотності та етики для "чайників"

 

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат : інформаційний огляд

 

StrikePlagiarism – сервіс перевірки на плагіат

 

Unicheck – сервіс перевірки на плагіат, рекомендований МОН України

 

Edubirdie - безкоштовний сервіс перевірки на плагіат

 

Онлайн-курси та вебінари щодо впровадження принципів академічної доброчесності у наукову та освітянську діяльність

 

Он-лайн курс «Академічна доброчесність в університеті»

 

Вебінари "Академічна доброчесність"

 

Вебінар "Академічна доброчесність для науково-педагогічних працівників"

 

Вебінар «Університетська система дотримання академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми»

 

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP)

Серія Інфобюлетенів "Академічна доброчесність".

 

Коротко про головне

Плагіат=порушення авторських прав?

Як вижити без самоплагіату?

Скільки відсотків можна?

Студентський плагіат. Частина 1. Хто винен?

Студентський плагіат. Частина 2. Що робити?

 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Безкоштовна перевірка на плагіат!

Для безкоштовної перевірки на плагіат радимо скористатись сервісом Advego Plagiatus. Перевірка тексту на плагіат за допомогою такого сервісу виконується швидко і дуже якісно, показуючи унікальність тексту у відсотковому співвідношенні, а також адреси, з яких були виявлені збіги.

Advego можна завантажити за посиланням.

Доступ до повнотекстової бази даних Science Direct

Миколаївський національний аграрний університет при підтримці МОН України отримав доступ до повнотекстової бази даних Science Direct

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Пропонуємо ознайомитись із зведеною таблицею, яка містить перелік наукових фахових видань України та електронних наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ