головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


       

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Реєстр наукових видань України

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Періодичні видання за напрямами підготовки

 

Пропонуємо ознайомитись з короткими відомостями про фахові періодичні видання (категорії А, Б) за напрямками підготовки у Миколаївському національному аграрному університеті. Окрім короткої інформації про видання наведено посилання на офіційні сайти.

051 «Економіка»

 

07 «Управління та адміністрування» (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент»)

 

12 «Інформаційні технології» (122 «Комп'ютерні науки»)

 

181 «Харчові технології»

 

193 «Геодезія та землеустрій»

 

20 «Аграрні науки та продовольство» (201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 208 «Агроінженерія»), 21 «Ветеринарна медицина»

 

051 «Економіка»

Вісник Аграрної Науки Причорномор'я


«Вісник Аграрної Науки Причорномор'я» – це науковий рецензований журнал із відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн із широкого кола наук, а також міждисциплінарних досліджень. Метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. Журнал публікує матеріали з таких галузей знань: агроекологія, біотехнології, агробіотехнології, розвиток сільського господарства, розвиток врожайності, агроінженерія, агрохімія, агроекономіка.

Науковий журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальностей: 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування, 073 - Менеджмент, 075 - Маркетинг, 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 181 - Харчові технології, 183 - Технології захисту навколишнього середовища, 201 - Агрономія, 202 - Захист і карантин рослин, 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 205 - Лісове господарство, 207 - Водні біоресурси та аквакультура, 208 - Агроінженерія, 281 - Публічне управління та адміністрування (наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643).

Перейти на сайт видання

Modern Economics


Електронне наукове видання «Modern Economics» входить до Категорії Б електронних періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (галузь науки: економічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом МОН України від 07.11.2018 р. № 1218).

До електронного наукового видання з економічних наук «Modern Economics» приймаються наукові статті, які відповідають наступним спеціальностям:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 292 Міжнародні економічні відносини

Перейти на сайт видання

Інноваційна економіка


Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України згідно наказу МОН України від 17.03.2020 року №409 - економічні науки; спеціальності:

 • 051 – Економіка
 • 071 – Облік і оподаткування
 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 – Менеджмент
 • 075 – Маркетинг
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 292 – Міжнародні економічні відносини

 

Перейти на сайт видання

  Аграрна економіка


  Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки (Бюлетень ВАК України, 2011 р., № 4, с. 2; Постанова Президії ВАК України від 23.02.2011 р. № 1-05/2).

  Віднесений до категорії "Б" у Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409) за спеціальностями:

  • 051 – Економіка
  • 071 – Облік і оподаткування
  • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
  • 073 – Менеджмент
  • 075 – Маркетинг
  • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • 281 – Публічне управління та адміністрування
  • 292 – Міжнародні економічні відносини

   

  Перейти на сайт видання

   Актуальні проблеми економіки


   Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, категорія "Б" – економічні науки (спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019).

   Рубрики журналу «Актуальні проблеми економіки»:

   • 051 – Економіка
   • 071 – Облік і оподаткування
   • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
   • 073 – Менеджмент
   • 075 – Маркетинг
   • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
   • 281 – Публічне управління та адміністрування
   • 292 – Міжнародні економічні відносини

    

   Перейти на сайт видання

    Бізнес Інформ


    «Бізнес Інформ» – міжнародний науковий економічний журнал, що рецензується. Видається з 1992 р. в Харкові (Україна). Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук.

     

    Перейти на сайт видання

     Вісник Економіки


     Науковий журнал "Вісник Економіки" публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу. Вісник Економіки виходить чотири рази на рік (щоквартально).

     Включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за спеціалностями: 051; 071; 072; 073; 075; 076; 281; 292. Наказ МОН України від 16.12.2019 р. номер 1643. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ No 24736-14676пр від 8 лютого 2021 р.

     Перейти на сайт видання

     Європейський вектор економічного розвитку


     Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень у сфері світових інтеграційних процесів та участі у них України, оцінки євроінтеграційних перспектив нашої країни та економічних проблем, які виникають на цьому шляху.

     Видання розраховане на економістів, вчених, студентів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться актуальними напрямами розвитку економіки.

     Перейти на сайт видання

     Економіка України


     Журнал "Економіка України" включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. Наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886, галузі науки – економічні; спеціальності: 051, 071, 072, 073, 281, 292. Журнал орієнтований на керівників і фахівців усіх галузей господарства, управлінців, представників бізнесу, співробітників науково-дослідних установ і викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів, учених і практиків.

     Проблематика: економічна теорія; теоретичні та практичні питання менеджменту; фінансова, податкова та кредитна сфери; страхування; регіональний розвиток і децентралізація; АПК; світогосподарські зв'язки; економічні проблеми природокористування; економіка зарубіжних країн; соціальні проблеми, освітянська галузь; історичний аспект в економічній науці.

     Перейти на сайт видання

     Економіка та право


     Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з економічних наук та з юридичних наук. Тематична спрямованість: публікація наукових статей з теоретичних і прикладних проблем економіки та права, оглядових і дискусійних статей, рецензій наукових праць та підручників з економічної і юридичної тематики.

     Перейти на сайт видання

     Економіка харчової промисловості


     Науково-періодичне видання «Економіка харчової промисловості» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32 згідно наказу МОН України від 07.05.2019 № 612 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 242, 281, 292.

     Перейти на сайт видання

     Економіка і прогнозування


     Журнал "Економіка і прогнозування" включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. Проблематика: стратегічні прогнози щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв'язання проблем соціально-ринкових та інституціональних перетворень та функціонування нової економічної моделі; економіко-математичні методи і моделі прогнозування; дослідження кон'юнктури ринків, структурних змін, соціально-економічної динаміки; проблеми інноваційних трансформацій та перспектив інноваційно-інвестиційного розвитку; висвітлення актуальних питань економічної політики. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та державних установ, банків, підприємств, організацій і установ.

     Перейти на сайт видання

     Економіка, управління та адміністрування


     Журнал "Економіка, управління та адміністрування" включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б».

     Основна мета журналу – оприлюднення, висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, державного управління, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, обліку та аудиту, економічної безпеки держави та суб'єктів підприємництва за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

     Перейти на сайт видання

     Економічна теорія


     Міжвідомчий науково-теоретичний журнал "Економічна теорія" започатковано з метою консолідації зусиль науковців Національної академії наук України і вищої школи України та активізації теоретичних досліджень у галузі економічної теорії. Журнал "Економічна теорія" включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (економічні спеціальності) – наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 р. № 627.

     Тематична спрямованість журналу: публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем економічної теорії; консолідація теоретичної економічної думки; висвітлення наукових досліджень в галузі економічної теорії; сприяння роботі з науково-методичного забезпечення підготовки фахівців з економічної теорії.

     Перейти на сайт видання

     Економічний аналіз


     Збірник наукових праць «Економічний аналіз» призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 р. № 1471 збірник внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

     Галузь: економічні науки. Спеціальності:

     • 051 «Економіка»
     • 071 «Облік і оподаткування»
     • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
     • 073 «Менеджмент»
     • 075 «Маркетинг»
     • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
     • 281 «Публічне управління та адміністрування»

      

     Перейти на сайт видання

     Економічні інновації


     Відповідно до наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 «Економічні інновації» внесено у перелік наукових фахових видань України, де можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук. Відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 р. № 886 «Економічні інновації» включено до переліку наукових фахових видань і присвоєно категорію Б.

     Спеціальності:

     • 051 Економіка
     • 071 Облік і оподаткування
     • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
     • 073 Менеджмент
     • 075 Маркетинг
     • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
     • 281 Публічне управління та адміністрування
     • 292 Міжнародні економічні відносини

      

     Перейти на сайт видання

     Журнал європейської економіки


     Щоквартальний науковий журнал "Журнал європейської економіки" включено до Переліку професійних періодичних видань категорії Б Міністерства освіти і науки України, рекомендованих для публікації результатів кандидатських та докторських дисертацій в галузі економіки за спеціальностями 051, 072, 073, 075, 076 , 292 (наказ Міністерства освіти і науки України No 886 від 02 липня 2020 р.).

     Метою «Журналу європейської економіки» є висвітлення актуальних теорій і концепцій міжнародної економіки, дослідження особливостей економіки трансформаційних країн і феномену глобальної та європейської економічної інтеграції, визначення місця європейських країн у світовій економіці.

     Перейти на сайт видання

     Наукові горизонти


     «Наукові горизонти» – це науковий рецензований журнал із відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн із широкого кола наук, а також міждисциплінарних досліджень. Метою журналу «Наукові горизонти» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. Журнал публікує матеріали з таких галузей знань: аграрні науки, ветеринарна медицина, рослинництво та тваринництво, галузева економіка та фінанси, екологія.

     Науковий журнал включено до категорії А Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата ветеринарних, економічних, сільськогосподарських і технічних наук зі спеціальностей: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 101 – Екологія; 133 – Галузеве машинобудування; 201 – Агрономія; 202 – Захист і карантин рослин; 203 – Садівництво та виноградарство; 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 205 – Лісове господарство; 206 – Садово-паркове господарство; 208 – Агроінженерія; 211 – Ветеринарна медицина (наказ МОН України № 1166 від 23.12.2022 р.).

     Перейти на сайт видання

     Страхові ринки та компанії


     Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами страхування. Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: сучасні тенденції розвитку страхових ринків; фінансова платоспроможність страхових компаній; статистичні дослідження ринку страхування; методологія статистики страхування; демографічна статистика страхування; методика актуарних розрахунків; андерайтинг страхових ризиків; актуарні розрахунки ризикових видів страхування; актуарні розрахунки страхування життя; актуарні розрахунки пенсійного страхування; управління фінансовою діяльністю страхових інвестиційних фондів; страхові ризики та Solvency; перестрахування ризиків; страхові компанії та фінансові посередники; управління фінансовими ризиками та хеджування; фінансові інструменти та похідні інструменти.

     Перейти на сайт видання

     Східно-європейський журнал передових технологій


     Мета журналу - усунути той розрив, який виникає між новими науковими знаннями, які швидко з'являються, і впровадженням їх у промисловість, що вимагає значно більшого часу. Промислові підприємства є активними передплатниками «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» та інженери з виробництва перевіряють практичну цінність тих наукових технологічних ідей, які рекомендуються до впровадження вченими-авторами «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies».

     Завданням журналу для досягнення поставленої мети є формування «наукової складової» трансферу сучасних технологій з науки в промисловість. Тому в статтях, що публікуються в журналі, акцент робиться і на наукову новизну, і на практичну цінність.

     Перейти на сайт видання

      

     07 «Управління та адміністрування» (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент»)

      

     Вісник Аграрної Науки Причорномор'я


     «Вісник Аграрної Науки Причорномор'я» – це науковий рецензований журнал із відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн із широкого кола наук, а також міждисциплінарних досліджень. Метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. Журнал публікує матеріали з таких галузей знань: агроекологія, біотехнології, агробіотехнології, розвиток сільського господарства, розвиток врожайності, агроінженерія, агрохімія, агроекономіка.

     Науковий журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальностей: 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування, 073 - Менеджмент, 075 - Маркетинг, 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 181 - Харчові технології, 183 - Технології захисту навколишнього середовища, 201 - Агрономія, 202 - Захист і карантин рослин, 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 205 - Лісове господарство, 207 - Водні біоресурси та аквакультура, 208 - Агроінженерія, 281 - Публічне управління та адміністрування (наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643).

     Перейти на сайт видання

     Облік і фінанси


     Облік і фінанси - фаховий (категорія Б) рецензований науково-виробничий журнал відкритого доступу. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах. Заснований у 2004 році Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. До 2013 року видавався під назвою Облік і фінанси АПК. Основна мета журналу - формування наукового забезпечення для вчених та дослідників шляхом публікації високоякісних досліджень з бухгалтерського обліку, фінансів та інших економічних наук.

     Перейти на сайт видання

     Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу


     Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – міжнародний збірник наукових праць, який заснований у 2005 році та видається Державним університетом «Житомирська політехніка». Видання включено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» Категорії «Б». Приймає до друку наукові праці за напрямами: облік і оподаткування; менеджмент; підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

     Перейти на сайт видання

     Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації


     Журнал «Інвестиційний менеджмент та фінансові інновації» (ІМФІ) є міжнародним науковим рецензованим виданням. Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами інвестицій і фінансових інновацій на макро- і макрорівнях (у тому числі із застосуванням кількісних методів).

     Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: фінансова екосистема та її учасники; фінансова та монетарна політика; регулювання та нагляд; ринок капіталу, фондовий ринок, грошовий ринок, валютний ринок, ринок деривативів, інвестиційний ринок тощо; фінансова інфраструктура та фінансові посередники; інформація та ефективність ринку; корпоративний фінансовий менеджмент; фінансові послуги та Fintech; кількісні фінанси; фінансування сталого розвитку, зелені фінанси; рейтинги та рейтингові агенці; реальні та фінансові інвестиції, оцінка інвестицій; фінансова грамотність і фінансова освіта; кількісні (наукометричні) і якісні дослідження в галузі фінансів і інвестиційного менеджменту.

     Перейти на сайт видання

     Агросвіт


     Журнал "Агросвіт" включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б») з питань економіки. Спеціальності – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 975.

      

      

     Перейти на сайт видання

     Адаптивне управління: теорія і практика. Економіка


     Проблематика статей: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Включено до переліку електронних наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.

     Перейти на сайт видання

     Економіка і організація управління


     Науковий журнал "Економіка і організація управління" внесено до переліку наукових фахових видань України, категорія Б (наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020). Галузь науки - економічні, спеціальності - 051, 071, 072, 073, 076, 292.

     Наукова спрямованість журналу – теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження актуальних проблем економіки (макро-, мезо- та мікрорівні), науково-методологічні засади та провідні практики організації управління, сучасні аспекти управлінської діяльності у сфері виробництва та людських ресурсів, теоретико-прикладні дослідження в сфері обліку, аналізу та аудиту, фінансів, банківської справи та страхування, підприємництва й торгівлі, міжнародних економічних відносин тощо.

     Перейти на сайт видання

     Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal


     Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal – міжнародний науковий рецензований фаховий економічний журнал з відкритим доступом. Місія журналу – публікація результатів рецензованих наукових економічних досліджень у галузі аграрної та ресурсної економіки й суміжних сферах країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Рукописи, що присвячені питанням розвитку аграрного сектора економіки, сільських територій, економіки природних, зокрема земельних ресурсів і навколишнього середовища, людських ресурсів у країнах Східної Європи особливо вітаються. Журнал є форумом для обговорення питань, що становлять інтерес для тих, хто виконує економічні дослідження, а також тих, хто пов'язаний з економічною політикою та освітою. У журналі публікують тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем зазначеної тематики. Вітається подання міждисциплінарних статей. Журнал інформує також про події наукового життя й економічну освіту, публікує рецензії наукових праць і підручників з економічної тематики.

     Журнал включено до категорії «А» «Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора, кандидата наук і доктора філософії» у галузі економічних наук за спеціальностями – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 242, 281, 292 на підставі Наказу МОН України № 157 від 09.02.2021. Також журнал включено до списку рецензованих наукових журналів Польщі на підставі Наказу Міністерства науки та вищої освіти Польщі від 09.02.2021.

     Перейти на сайт видання

     Академічний огляд


     Метою видання є висвітлення результатів новітніх досліджень проблем і сутності процесів, що відбуваються в економіці у зв'язку з тенденціями розвитку суспільства, а також досягнень у галузі економічної науки та підприємництва у сучасному аспекті економічного і політичного устрою України.

     «Академічний огляд» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (категорія А) (наказ МОН № 185 від 20 лютого 2023 р.) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Web of Science, DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, бібліометричній базі Ulrich's Periodicals Directory, індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

     Перейти на сайт видання

     Банки і системи банку


     Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців з питань грошово-кредитної політики у різних країнах та регіонах у всьому світі, діяльності міжнародних фінансових організацій, центральних банків та банківських установ. Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: грошова політика в різних країнах та регіонах; грошові та платіжні системи; міжнародні фінансові організації та установи; грошова політика центральних банків; організаційна структура, функції та діяльність центральних банків; державна політика та регулювання банківської діяльності; конкурентоспроможність банку; банки на фінансових ринках; банківські асоціації та конгломерати; міжнародні платіжні системи; інвестиційна діяльність банків; фінансові ризики та управління ризиками у банках; структура капіталу та власності, банкрутство та ліквідація, злиття та поглинання банків; корпоративне управління та гудвіл; управління персоналом у банках; економетричні, статистичні методи; економетричне моделювання банківської діяльності; банківські рейтинги.

     Перейти на сайт видання

     Державні та муніципальні фінанси


     Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами управління державними та муніципальними фінансами. Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: державні та місцеві бюджети; бюджетна політика (формування прибуткової частини бюджету, оптимізація витрат бюджету, процедура формування бюджету); співвідношення бюджетів різних рівнів (держава, регіон, місто тощо); системи оподаткування (державні та місцеві); бюджетні та позабюджетні фонди; формування державних та муніципальних фінансів; приватний сектор та економічне зростання; економічний та інвестиційний потенціал регіону; законодавство та місцеве самоврядування; ретроспективний аналіз розвитку міст; економетричні та статистичні методи у державних та місцевих фінансах; економетричне моделювання; фінансове прогнозування та моделювання; державна політика та регулювання у фінансовій сфері.

     Перейти на сайт видання

     Економіка природокористування


     Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами стійкого соціального розвитку, економічних аспектів захисту природи, а також раціонального природокористування. Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: сталий соціальний розвиток, ресурси та збереження; екологічні рахунки; охорона природи; виснаження природних ресурсів та екологічні катастрофи; економіка природних та техногенних катастроф; збереження біорізноманіття, біоекономіка, промислова екологія; надзвичайні ситуації, ризики та страхування; навколишнє середовище та міжнародна торгівля; екологічні податки та субсидії; менеджмент навколишнього середовища та охорона навколишнього середовища; економічні проблеми глобального потепління; прогнозування та моделювання, економічні та статистичні методи, економетричне моделювання; законодавство про охорону навколишнього середовища та безпеки.

     Перейти на сайт видання

     Маркетинг і менеджмент інновацій


     Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.

     Тематичні напрямки: маркетинг і менеджмент країн, регіонів та компаній; практика інновацій у маркетингу та менеджменті; міжнародні проблеми та міжкультурні дослідження маркетингу, менеджменту та інновацій; маркетинг та менеджмент бізнес-інноваціями; соціальні медіа та управління взаємовідносинами з клієнтами; споживча поведінка та ринки; економетричні та статистичні методи в маркетингу, менеджменті та інноваційному розвитку країн, регіонів та компаній; маркетинг та управління інноваціями в освіті, державному управлінні та соціальному секторі, туризмі, гостинності та ін.; маркетинг і управління фінансовими інноваціями; управління продажами та бухгалтерським обліком; управління та регулювання інноваційного розвитку; правові аспекти маркетингу, менеджменту та інновацій; сталий розвиток та маркетинг, менеджмент інновацій.

     Перейти на сайт видання

     Інноваційний маркетинг


     Журнал спрямований на висвітлення результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, які займаються проблемами використання інноваційних інструментів маркетингу, їх характеру, різноманіття, функцій, ефективності і т.д., нерівноваги ринкового попиту та пропозиції, прогнозування цін, організації наукових досліджень для інноваційних продуктів та послуг, реклами та PR менеджменту.

     Основні теми, над висвітленням яких працює редакція журналу: державна політика у сфері інновацій та інноваційного маркетингу; інновації у формах, методах та інструментах маркетингу; інноваційний менеджмент у компаніях; стимулювання співробітників компанії для розвитку маркетингових інновацій; корпоративне управління та соціальна відповідальність; корпоративна культура та інноваційний маркетинг; права власності на інновації та винаходи; економетричні методи та моделювання в інноваційному маркетингу; технології "ноу-хау" в інноваційному маркетингу; аналіз великих даних та інноваційний маркетинг.

     Перейти на сайт видання

     Фінанси України


     Журнал "Фінанси України" внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188), категорія "Б"; економічні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 076, 281, 292.

     У журналі "Фінанси України" висвітлюються актуальні наукові питання економіки й фінансів, зокрема: глобальна економіка та міжнародні фінанси; управління державними фінансами; бюджетна, податкова, монетарна, митна політики; теорія та історія економіки й фінансів; фінансово-економічне регулювання; фінанси соціальної сфери; облік та аудит; ринок фінансових послуг; фінанси інституційних секторів економіки; критика та бібліографія.

     Перейти на сайт видання

     Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики


     Місія Збірника наукових праць « Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» - гуртування наукової спільноти, вільне поширення наукової інформації та обмін знаннями для розвитку суспільного прогресу. Публікуються оригінальні наукові роботи, які містять теоретичні висновки, методичні і практичні рекомендації за такими напрямами: сучасне банківництво, його проблеми та перспективи розвитку; актуальні питання розвитку фінансів, обліку і аудиту; моделі та технології обробки фінансової інформації; економіко-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних систем; соціально-гуманітарний контекст трансформаційних фінансово-економічних процесів.

     Перейти на сайт видання

     Управління розвитком складних систем


     Висвітлення питань за розділами: управління проєктами; інформаційні технології управління; інформаційні технології проєктування; інформатизація вищої освіти; інформаційні технології в економіці; інформаційні технології в енергетиці; технології управління розвитком; управління технологічними процесами.

     Спеціальності: 073 – Менеджмент; 121 - Інженерія програмного забезпечення; 122 - Комп'ютерні науки; 123 - Комп'ютерна інженерія; 124 - Системний аналіз; 125 - Кібербезпека та захист інформації; 126 - Інформаційні системи та технології; 172 - Електронні комунікації та радіотехніка; 181 - Харчові технології.

     Перейти на сайт видання

     12 «Інформаційні технології» (122 «Комп'ютерні науки»)

     Математичне моделювання та комп'ютинг


     Журнал висвітлює сучасні дослідження та огляди в галузі математичного моделювання природничих та соціально-економічних процесів, а також питання обчислювальних технологій для такого типу задач. "Mathematical Modeling and Computing" включено в перелік фахових видань України (категорія "А") в галузях: фізико-математичні науки, технічні науки (104, 105, 111, 113, 121, 122, 124, 126).

     Перейти на сайт видання

     Системні дослідження та інформаційні технології


     Провідні тематичні розділи: теоретичні і прикладні проблеми і методи системного аналізу; теоретичні і прикладні проблеми інформатики; автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології, високопродуктивные комп'ютерні системи; проблеми ухвалення рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і социальних системах; теоретичні і прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки ухвалення рішень; проблемно і функціонально орієнтовані комп'ютерні системи і мережі; методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу і управління системами в умовах ризику і невизначеності; евристичні методи і алгоритми в системному аналізі і управлінні; нові методи в системному аналізі, інформатиці і теорії ухвалення рішень; науково-методичні проблеми в освіті.

     Перейти на сайт видання

     Український метрологічний журнал


     «Український метрологічний журнал» може зацікавити кожного фахівця, професійна діяльність якого пов'язана з вимірюваннями або забезпеченням єдності вимірювань. На сторінках видання для широких кіл науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщується найповніша та найновіша інформація зі сфери метрології, а саме: законодавчих основ метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, еталонів, зразків засобів вимірювальної техніки, стандартних зразків, фундаментальної та теоретичної метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювання.

     Перейти на сайт видання

     Інфокомунікаційні та комп'ютерні технології


     Журнал публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в галузях інформаційних технологій , автоматизації та приладобудування, електроніки та телекомунікацій, присвячених пошуку ефективних наукових і технічних рішень, орієнтованих на підвищення якості проектування , оптимізації технологічних процесів, що сприяє енергоефективності, заощадженню матеріальних ресурсів і захисту навколишнього середовища при виробництві сучасної техніки.

      

     Перейти на сайт видання

     Інформаційні технології та суспільство


     Інформаційні технології та суспільство є науковим рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном. Категорія «Б»: відповідно до Наказу МОН України № 1290 від 30 листопада 2021 року (додаток 3) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України. Галузь знань: iнформаційні технології. Спеціальності: 121 – Інженерія програмного забезпечення; 122 – Комп'ютерні науки; 123 – Комп'ютерна інженерія; 124 – Системний аналіз; 125 – Кібербезпека; 126 – Інформаційні системи та технології.

     Перейти на сайт видання

     Автоматизація технологічних і бізнес-процесів


     Науково-виробниче видання «Автоматизація технологічних i бізнес-процесів» включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32) згідно наказу МОН України від 11.07.2019 № 975 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 122, 123, 151.

     Перейти на сайт видання

     Електронне моделювання


     В журналі «Електронне моделювання» публікуються оригінальні і оглядові роботи з основних проблем електронного моделювання: математичне моделювання та обчислювальні методи; інформаційні технології; обчислювальні процеси та системи; паралельні обчислення; застосування методів і засобів моделювання.

     Журналу «Електронне моделювання присвоєно категорію Б і його включено до Переліку наукових фахових видань Украіни, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософіі в галузі технічних наук за такими спеціальностями: 121—інженерія програмного забезпечення; 122—комп'ютерні науки; 123—комп'ютерна інженерія; 125—кібербезпека; 126—інформаційні системи та технологіі; 151—автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіі; 183—технологіі захисту навколишнього середовища.

     Перейти на сайт видання

     Електроніка та системи управління


     Науковий журнал призначений для публікації оригінальних статей, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень у галузях: теорія та методи оброблення сигналів, системи автоматичного керування, автоматизовані системи проектування, транспортні системи, математичне моделювання процесів та систем.

     Спеціальності: 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 122 - Комп'ютерні науки; 123 - Комп'ютерна інженерія; 142 - Енергетичне машинобудування; 171 – Електроніка; 172 - Електронні комунікації та радіотехніка;272 - Авіаційний транспорт.

     Перейти на сайт видання

     Комп'ютерні системи та інформаційні технології


     Місія журналу – поєднати науковців України та світу в галузі комп'ютерних систем та інформаційних технологій, надати їм можливості для обміну новими ідеями. Журнал «Комп'ютерні системи та інформаційні технології» фокусується на всіх технічних та практичних аспектах останніх досліджень та результатах міжнародних вчених та практиків, що стосуються комп'ютерних систем та інформаційних технологій. В журналі «Комп'ютерні системи та інформаційні технології» будуть висвітлюватись дослідження за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія» та 126 «Інформаційні системи та технології». Редакційна колегія журналу «Комп'ютерні системи та інформаційні технології» налічує 34 науковці України та світу, в тому числі 23 докторів технічних та фізико-математичних наук, професорів. Метою редакційної колегії є дотримання високого наукового рівня журналу, гідне представлення результатів досліджень українських та іноземних вчених, постійний розвиток журналу.

     Перейти на сайт видання

     Кібербезпека: освіта, наука, техніка


     Електронне фахове наукове видання "Кібербезпека: освіта, наука, техніка" є рецензованим технічним часописом галузі інформаційних технологій, присвяченим проблемам дослідження, створення, впровадження та супроводження перспективних технологій інформаційної і кібернетичної безпеки та захисту інформації в освітній, науковій і науково-технічній діяльності як в Україні, так і поза її межами.

     Журнал включено до переліку електронних наукових фахових видань (Категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Спеціальності: 122 - Комп'ютерні науки, 123 - Комп'ютерна інженерія, 125 – Кібербезпека.

     Перейти на сайт видання

     Кібернетика та комп'ютерні технології


     У збірнику розглядаються питання теорії та застосування математичних методів керування і прийняття рішень, методів обчислювальної математики та математичного моделювання, інформаційних технологій та комп'ютерних систем різного призначення.

      

     Перейти на сайт видання

     Наука і техніка сьогодні


     Тематичні рубрики з педагогіки: актуальні проблеми освіти та педагогіки; сучасні освітні технології; методика навчання і виховання; професійна освіта; початкова освіта; спеціальна педагогіка.

     Тематичні рубрики з права: державотворення і правотворення; питання приватного права; проблеми сучасного конституціоналізму; судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності; питання публічного права; процесуальне законодавство; кримінологія; судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності; міжнародне право.

     Тематичні рубрики з економіки: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини; основи управління національним господарством. інноваційне управління підприємством; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз, аудит та статистика.

     Тематичні рубрики з техніки: інженерія програмного забезпечення; комп'ютерні науки; комп'ютерна інженерія; інформаційна безпека; кібербезпека; авіаційна та ракетно-космічна техніка; хімічні технології та інженерія; технології захисту навколишнього середовища; авіаційний транспорт; транспортні технології (за видами).

     Тематичні рубрики з фізико-метаматичних наук: експериментальні дослідження з ядерної фізики, космічних променів і елеметарних частинок; теоретичні дослідження фізики високих енергій, фізики твердого тіла, фізики плазми та керованого ядерного синтезу, фізики пучків заряджених частинок, плазмової електроніки; матеріалознавство; фізика тонких плівок, фізика конденсованих середовищ; функціональних матеріалів і покриттів, технічної теплофізики та промислової теплоенергетики; медична фізика та фізичнітехнології в міждисциплінарному контексті; математичний аналiз; математична фізика; математична теорія керування та механіки; інші розділи математики, якi мiстять новi теоретичнi результати i мають прикладне значення.

     Перейти на сайт видання

     Системи керування та комп'ютери


     Входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, та ступеня доктора філософії Міністерства освіти та науки України з фізико-математичних та технічних наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409). В журналі публікуються оригінальні наукові й оглядові статті про прикладні та теоретичні результати у сфері інформатики та інформаційних технологій, образного мислення, методів і засобів обробки знань, застосування інформаційних технологій в різних галузях людської діяльності.

     Перейти на сайт видання

     Системні технології


     У збірнику публікуються результати досліджень в галузі технічних наук присвячені проблемам системного моделювання технологічних об'єктів, обробки інформації, оптимізації параметрів процесів управління, дослідженню та розробці нових матеріалів тощо.

     Тематична спрямованість наукового фахового видання - спеціальності, за якими видання публікує наукові праці: 111 Математика, 113 Прикладна математика, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційновимірювальна техніка, 273 Залізничний транспорт.

     Перейти на сайт видання

     Сучасні інформаційні системи


     У журналі публікуються результати досліджень з експлуатації та розробки сучасних інформаційних систем у різних проблемних галузях. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, а також студентів старших курсів відповідних спеціальностей. Включений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні науки).

     У журналі публікуються результати досліджень з експлуатації та розробки сучасних інформаційних систем у різних проблемних галузях за наступними напрямками: проблеми ідентифікації в інформаційних системах, моделювання інформаційних систем, методи оптимізації, методи адаптивного управління, методи синтезу інформаційних систем, дослідження інформаційних систем, інтелектуальні інформаційні системи, методи захисту інформаційних систем, фундаментальні проблеми експлуатації інформаційних систем, прикладні проблеми експлуатації інформаційних систем.

     Перейти на сайт видання

     181 «Харчові технології»

     Вісник Аграрної Науки Причорномор'я


     «Вісник Аграрної Науки Причорномор'я» – це науковий рецензований журнал із відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн із широкого кола наук, а також міждисциплінарних досліджень. Метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. Журнал публікує матеріали з таких галузей знань: агроекологія, біотехнології, агробіотехнології, розвиток сільського господарства, розвиток врожайності, агроінженерія, агрохімія, агроекономіка.

     Науковий журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальностей: 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування, 073 - Менеджмент, 075 - Маркетинг, 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 181 - Харчові технології, 183 - Технології захисту навколишнього середовища, 201 - Агрономія, 202 - Захист і карантин рослин, 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 205 - Лісове господарство, 207 - Водні біоресурси та аквакультура, 208 - Агроінженерія, 281 - Публічне управління та адміністрування (наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643).

     Перейти на сайт видання

     Innovative Biosystems and Bioengineering


     "Innovative Biosystems and Bioengineering" – це міжнародний рецензований науковий журнал, який публікує оригінальні й оглядові статті та короткі повідомлення з проблем прикладної біології, біомедицини, біотехнології, біоінженерії, біофізики, біоінформатики та хімії живого. Журнал передбачає системний підхід для об'єднання наукової думки фахівців різної спеціалізації, які працюють із науково-технічними розробками в галузі "life sciences".

     Журнал включено до категорії "А" Переліку наукових фахових видань України за такими галузями науки та спеціальностями (наказ МОН України від 23.12.2022 р. № 1166): біологічні, хімічні, технічні, медичні – 091 Біологія, 102 Хімія, 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 113 Прикладна математика, 122 Комп'ютерні науки, 133 Галузеве машинобудування, 161 Хімічні технології та інженерія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 163 Біомедична інженерія, 181 Харчові технології, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 227 Фізична терапія, ерготерапія.

     Перейти на сайт видання

     Journal of Chemistry and Technologies


     В науковому журналі "Journal of Chemistry and Technologies" публікуються результати нових робіт в галузі прикладної і теоретичної хімії, присвячених історії хімії, аналізу хімічних об'єктів, синтезу органічних сполук, розробці технології одержання гальванічних покриттів, дослідженню координаційних сполук, хімічної та харчовій технології. Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України категорії А, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом 17.03.2020 № 409 за спеціальностями 102 (Хімія), 161 (Хімічні технології та інженерія), 181 (Харчові технології).

     Перейти на сайт видання

     Ukrainian Food Journal


     Ukrainian Food Journal публікує оригінальні наукові (дослідницькі) статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління. Тематика публікацій: Харчова інженерія, Харчова хімія, Мікробіологія, біотехнологія, Властивості харчових продуктів, Якість та безпека харчових продуктів, Процеси та обладнання харчових виробництв, Економіка підприємств харчової, переробної та біотехнологічної промисловості, Автоматизація процесів, Упаковка, Нанотехнології.

     Перейти на сайт видання

     Харчова наука і технологія


     Висвітлення найбільш важливих та актуальних проблем теорії та практики, які відносяться до сфери АПК: нутріціологія, дієтологія, проблеми харчування, хімія харчових продуктів і матеріалів, нові види сировини, технологія харчових виробництв, контроль якості й безпека продуктів харчування, біопроцеси, біотехнологія харчових продуктів, біологічно активні добавки, процеси й устаткування харчових виробництв, автоматизація, управління і економіка харчових виробництв, екологія й охорона навколишнього середовища.

     Науково-виробниче видання «Харчова наука і технологія» включено до категорії "А" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32) згідно наказу МОН України від 07.05.2019 № 612 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 161, 162, 181.

     Перейти на сайт видання

     Продовольчі ресурси


     Розглянуто актуальні теоретичні й практичні проблеми розвитку харчової промисловості України і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень. Досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності промисловості, її галузей і підгалузей в Україні та окремих регіонах. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості на вітчизняному й світовому ринках.

     Перейти на сайт видання

     Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації


     Науковий журнал «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з висвітлюванням основних напрямів розвитку ресторанної та готельної справи, а саме: харчові технологіі, стратегічний та інноваційний розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу; актуальні питання кулінарології, еногастрономії, кулінарної етнології та сервісології; теоретичні та практичні аспекти впровадження харчових технологій функціонального призначення; питання екології харчування та надання готельно-ресторанних послуг; економіка, маркетинг, менеджмент, конкурентоспроможність, сучасні інформаційні та комунікативні технології в готельно-ресторанній справі. Головна мета журналу – сприяння розвитку наукових досліджень у харчових технологіях та готельно-ресторанній справі.

     Перейти на сайт видання

     Тваринництво та технології харчових продуктів


     «Тваринництво та технології харчових продуктів» – це рецензований журнал із відкритим доступом, присвячений публікації новаторських досліджень та інноваційних досліджень у взаємопов'язаних галузях науки про тварин і харчових технологій. Сфера діяльності журналу охоплює широкий спектр тем, що охоплюють усі аспекти від розведення, росту та відтворення тварин до застосування наукових і технологічних досягнень у тваринництві для виробництва продуктів харчування та побічних продуктів. Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 409 від 17 березня 2020 року). Галузь наук: сільськогосподарські. Спеціальності: 181 - харчові технології, 204 - технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 207 - водні біоресурси та аквакультура.

     Перейти на сайт видання

     Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва


     Збірник наукових праць «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом, є фаховим виданням із сільськогосподарських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 06.11.2014 р. № 1279). Попередня назва видання Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009). У 2009 видання перереєстровано під назвою «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (офіційна абревіатура Tehnol. virob. pererobki prod. tvarinnictva). У 2018 році видання було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно англомовну назву «Animal Husbandry Products Production and Processing» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобі масової інформації. Серія КВ №23608-13448 ПР, видане 09.11.2018 року Міністерством Юстиції України).

     Перейти на сайт видання

     Товарознавчий вісник


     У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів. Проблематика: проблеми якості товарів та нових матеріалів, формування їх споживних властивостей. Публікуються матеріали, котрі розкривають сучасні проблеми товарознавства та технологій виробництва непродовольчих і продовольчих товарів, матеріалознавства, експертизи, регулювання та безпеки у сферах виробництва та торгівлі, проблеми налагодження функціонування підприємств торгівлі, ресторанного та готельного господарства, розробки технологічних циклів для виробництва екологічно безпечної продукції, проблеми захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, технологи, інженери, товарознавці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти технічних спеціальностей. «Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б» технічні та економічні науки (спеціальності 181, 182, 132 та 076) (Наказ МОН №886 від 02.07.2020 р.).

     Перейти на сайт видання

     Хімія, технологія речовин та їх застосування


     У збірнику наукових праць серії "Хімія, технологія речовин та їх застосування" опубліковано результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій,одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів.

     Науковий журнал включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей: 101 Екологія, 102 Хімія, 161 Хімічні технології та інженерія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 181 Харчові технології, 226 Фармація, промислова фармація.

     Перейти на сайт видання

     193 «Геодезія та землеустрій»

     Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва


     У збірнику публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

     Перейти на сайт видання

     Землеустрій, кадастр і моніторинг земель


     Тематика журналу спрямована на висвітлення проблем земельної реформи, питання землеустрою, земельного кадастру, землевпорядної освіти та інших проблем розвитку суспільства, входження України в міжнародні економічні союзи. До збірника приймаються статті проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.

     Перейти на сайт видання

     Геодезія, картографія і аерофотознімання


     Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» внесено в Перелік фахових видань України (категорія "Б") за спеціальностями 193 (Геодезія та землеустрій), 103 (Науки про Землю).

     Мета видання – висвітлення актуальних проблем досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, гравіметрії, високоточного нівелювання, тріангуляції і трилатерації, а також дослідження у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики.

     Перейти на сайт видання

      

     20 «Аграрні науки та продовольство» (201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 208 «Агроінженерія»), 21 «Ветеринарна медицина»

     Вісник Аграрної Науки Причорномор'я


     «Вісник Аграрної Науки Причорномор'я» – це науковий рецензований журнал із відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн із широкого кола наук, а також міждисциплінарних досліджень. Метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. Журнал публікує матеріали з таких галузей знань: агроекологія, біотехнології, агробіотехнології, розвиток сільського господарства, розвиток врожайності, агроінженерія, агрохімія, агроекономіка.

     Науковий журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальностей: 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування, 073 - Менеджмент, 075 - Маркетинг, 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 181 - Харчові технології, 183 - Технології захисту навколишнього середовища, 201 - Агрономія, 202 - Захист і карантин рослин, 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 205 - Лісове господарство, 207 - Водні біоресурси та аквакультура, 208 - Агроінженерія, 281 - Публічне управління та адміністрування (наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643).

     Перейти на сайт видання

     Сільськогосподарська наука і практика


     Журнал публікує результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань агрономії, біології, біотехнології та біоінженерії, ветеринарної медицини. Друкуються статті, які раніше не видавалися, огляди літератури, короткі повідомлення. На сторінках журналу провідні науковці висвітлюють актуальні проблеми сільського господарства. Спеціальності: 091 - Біологія та біохімія, 201 – Агрономія, 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 211 - Ветеринарна медицина.

     Перейти на сайт видання

     Theoretical and Applied Veterinary Medicine


     Theoretical and Applied Veterinary Medicine публікує рецензовані оригінальні дослідження, огляди статей, клінічні випадки у галузі ветеринарної медицини та тваринництва. Метою журналу є ознайомлення читачів із досягненнями науки в галузі ветеринарної медицини (патології, онкології та морфології тварин, внутрішніх хвороб тварин, інфекційної та інвазійної патології, ветеринарної хірургії та акушерства, фізіології та біохімії тварин), ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи, ветеринарними аспектами технології виробництва та переробки продукції тваринництва.

     Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975 журнал Theoretical and Applied Veterinary Medicine включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями науки: ветеринарні та сільськогосподарські. Код спеціальності – 211, 212, 204.

     Перейти на сайт видання

     Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences


     Предмет:

     Ветеринарні науки: діагностика та терапія тварин, патологія, онкологія та морфологія тварин, ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія, ветеринарна фармакологія та токсикологія, ветеринарна хірургія, зоогігієна та ветеринарна санітарія, ветеринарне акушерство, ветеринарія та санітарія, обстеження, ентомологія, паразитологія, фізіологія людини і тварин, біохімія;

     Сільське господарство (і зоотехніка): Розведення і селекція тварин, Годівля тварин і технологія кормів, Рибництво, Технологія тваринництва.

     Спеціальності: 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 207 - Водні біоресурси та аквакультура, 211 - Ветеринарна медицина, 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

     Перейти на сайт видання

     One health Journal


     One health Journal - це міжнародний рецензований науковий журнал із відкритим доступом, який публікує статті з усіх галузей, пов'язаних із гуманною та ветеринарною медициною, біотехнологією, прикладною біологією, харчовою безпекою, біобезпекою та біозахистом.

     Метою One Health Journal є надання інформаційної підтримки медичній, ветеринарній та біологічній спільноті у сфері охорони здоров'я, ветеринарії, карантину рослин та охорони навколишнього середовища, а також сприяння впровадженню та розвитку сучасних методів моніторингу, діагностики та профілактики зоонозних та інфекційних хвороб людини, тварин і рослин, рекомбінантних та нанобіотехнологій.

     Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б») для ветеринарних наук (наказ МОН України N 768 від 20 червня 2023 р.).

     Перейти на сайт видання

     ScienceRise: Biological Science


     В центр досліджуваних проблематик журналу поставлено поняття «Екосистеми», яке розглядається з трьох точок зору: біота, на яку впливають зовнішні чинники, викликані людської діяльністю, вплив факторів зовнішнього середовища на здоров'я людей і тварин, лікарські властивості рослин для їх використання в лікарських препаратах. Така спрямованість досліджень має охоплювати прикладні аспекти, пов'язані зі здоров'ям людей і тварин: виявлення причин захворювань та діагностику на основі мікробіологічних досліджень, профілактику, вплив лікувальних препаратів та добавок, біотехнологічні рішення для покращення стану охорони здоров'я та навколишнього середовища.

     Спеціальності: 091 - Біологія та біохімія та 211 - Ветеринарна медицина.

     Перейти на сайт видання

     Аграрні інновації


     Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі природничих та аграрних наук (спеціальності 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471.

     Програмні цілі: публiкацiя наукових статей, у яких розглядаються результати досліджень теоретичного і практичного характеру з питань аграрних наук і продовольства, оглядових і дискусійних статей.

     Перейти на сайт видання

     Ветеринарна медицина


     У збірнику висвітлюються актуальні питання з проблеми біобезпеки та біозахисту; ветеринарної вірусології та мікробіології; епізоотології та інфекційних хвороб; імунології; ветеринарної патології та морфології; внутрішніх незаразних хвороб та клінічної біохімії; паразитології; ветеринарної фармакології та токсикології; якості і безпечності продукції тваринництва; ветеринарно-санітарної експертизи; екологічної та хімічної безпеки; біотехнології; провайдингу інновацій у ветеринарній медицині та історії ветеринарної медицини.

     Спеціальності: 091 - Біологія та біохімія, 211 - Ветеринарна медицина, 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

     Перейти на сайт видання

     Український часопис ветеринарних наук


     Журнал «Український часопис ветеринарних наук» – це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого спектру питань ветеринарної медицини. Метою наукового журналу «Український часопис ветеринарних наук» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору вчених з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. Журнал публікує матеріали з таких основних напрямів: діагностика, профілактика та лікування хвороб тварин, вивчення мікробіологічних та імунологічних аспектів ветеринарної медицини, дослідження генетичних аспектів ветеринарної медицини, поведінкових аспектів тварин, дослідження та розробка заходів щодо підтримання здоров'я та гігієни тварин, контролю харчування, утримання.

     Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. Галузь наук: Ветеринарні. Спеціальність: 211 – Ветеринарна медицина, 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

     Перейти на сайт видання

     Агробіологія


     Збірник наукових праць "Агробіологія" заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом як фахове видання із сільськогосподарських наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014 р.). Попередня назва видання Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009 рр.). У 2009 видання перереєстровано під назвою «Агробіологія» (офіційна абревіатура Agrobìologìâ). У 2018 році видання було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно англомовну назву «Agrobiology».

     Фахове видання здійснює публікації за спеціальностями: 201 – Агрономія, 205 – Лісове господарство, 206 – Садово-паркове господарство, 101 – Екологія.

     Перейти на сайт видання

     Агрохімія і ґрунтознавство


     Агрохімія і ґрунтознавство — періодичне видання, публікує статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень, а також оглядові та узагальнювальні статті з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших біологічних і сільськогосподарських наук, які містять достовірні результати й аргументовані висновки.

     Збірник публікує оригінальні статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук, які містять оригінальну наукову інформацію та обґрунтовані висновки. Згідно з наказом МОН України від 29.12.2014 № 1528 збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузях сільськогосподарські і біологічні науки за спеціальностями: 03.00.18 - ґрунтознавство (біологічні науки), 06.01.03 - агроґрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки), 06.01.04 - агрохімія (сільськогосподарські науки).

     Перейти на сайт видання

     Бджільництво України


     АНаукове фахове видання категорії Б в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, галузь наук: біологічні, сільськогосподарські, ветеринарні; спеціальності: 091 - Біологія; 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 211 - Ветеринарна медицина; 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

     Тематика журналу: фізіологія і біохімія, ветеринарна медицина, живлення та годівля, розведення і селекція тварин, морфологія, клітинна та молекулярна біологія, імунологія, генетика, екологія і токсикологія, цитологія, мікробіологія та біотехнологія; огляди актуальних проблем біології; методичні роботи, в яких описано нові або вдосконалені методи досліджень; статті з історії біологічної, ветеринарної та сільськогосподарської наук, що висвітлюють еволюцію ідей, виникнення і розвиток наукових шкіл або присвячені творчим портретам учених; дискусійні статті рецензій на нові книги та на журнальні публікації; наукова хроніка.

     Перейти на сайт видання

     Біологія тварин


     Наукове фахове видання категорії Б в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, галузь наук: біологічні, сільськогосподарські, ветеринарні; спеціальності: 091 - Біологія; 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 211 - Ветеринарна медицина; 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

     Тематика журналу: фізіологія і біохімія, ветеринарна медицина, живлення та годівля, розведення і селекція тварин, морфологія, клітинна та молекулярна біологія, імунологія, генетика, екологія і токсикологія, цитологія, мікробіологія та біотехнологія; огляди актуальних проблем біології; методичні роботи, в яких описано нові або вдосконалені методи досліджень; статті з історії біологічної, ветеринарної та сільськогосподарської наук, що висвітлюють еволюцію ідей, виникнення і розвиток наукових шкіл або присвячені творчим портретам учених; дискусійні статті рецензій на нові книги та на журнальні публікації; наукова хроніка.

     Перейти на сайт видання

     Землеробство та рослинництво: теорія і практика


     У збірнику вміщено статті з теоретичних і практичних аспектів відновлення родючості грунтів, наукового обгрунтування створення високоефективних систем ведення землеробства і природокористування, комплексного підходу до системи удобрення сільськогосподарських культур, селекції та насінництва.

     Спеціальності: 201 – Агрономія.

     Перейти на сайт видання

     Зернові культури


     В збірнику публікуються матеріали узагальнюючого, проблемно-постановочного і методичного характеру з питань сільськогосподарської галузі, а також присвячені визначним датам в житті Інституту та ювілярам. Тут оприлюднюються результати наукових досліджень не тільки вчених Інституту, а й науковців, які працюють в інших науково-освітніх закладах. До того ж публікуються матеріали дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата сільськогосподарських наук.

     Видання розраховане на наукових працівників дослідних установ галузі сільського господарства, професорсько-викладацького персоналу, докторантів, аспірантів, фахівців, студентів, спеціалістів.

     Спеціальності: 201 - Агрономія.

     Перейти на сайт видання

     Карантин і захист рослин


     Науково-виробничий журнал «Карантин і захист рослин» включено до Переліку наукових фахових видань (категорія «Б») згідно з наказом МОН України від 02.07.2020 р. № 886 та наказом МОН України від 24.09.2020 р. № 1188.

     Публікуються дані наукових досліджень щодо систем захисту сільськогосподарських культур від хвороб і шкідників в умовах різних природно-кліматичних зон України, рекомендації з вибору найефективніших препаратів, інформація й рекомендації від виробників засобів захисту рослин, поради для власників присадибних ділянок і багато іншої цікавої інформації.

     Спеціальності: 101 – Екологія, 201 – Агрономія, 202 - Захист і карантин рослин, 091 - Біологія та біохімія.

     Перейти на сайт видання

     Корми і кормовиробництво


     Тематична спрямованість наукового фахового видання, спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

     • Генетика, селекція та насінництво сільськогосподарських культур
     • Енергозберігаючі технології заготівлі, переробки і використання кормів і кормового білка
     • Стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні проблеми рослинного білка
     • Сучасні технології вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур
     • Прогресивні технології вирощування кормових культур
     • Якість, безпечність та гігієна кормів і сировини
     • Економіка кормовиробництва та ринок кормів

      

     Перейти на сайт видання

     Меліорація і водне господарство


     Видання включено до "Переліку наукових фахових видань України" (категорія "Б" - технічні та сільськогосподарські наук, спеціальності: 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 208 – Агроінженерія, 201 – Агрономія, 101 – Екологія), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) (наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409), (наказ МОН України від 07.04.2022 р. № 320).

     Перейти на сайт видання

     Зрошуване землеробство


     Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство» є фаховим науковим виданням (Категорія «Б»). Збірник включено до переліку наукових фахових видань України Категорії «Б» у галузі аграрних наук (101 – Екологія, 201 – Агрономія, 202 – Захист і карантин рослин).

     У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з питань зрошуваного землеробства. Висвітлено елементи системи землеробства, обробіток ґрунту, удобрення, раціональне використання поливної води, особливості ґрунтотворних процесів. Приділено увагу питанням кормовиробництва, вирощування зернових, картоплі та інших культур, створення нових сортів і гібридів для зрошуваних земель.

     Перейти на сайт видання

     Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН


     Метою наукового журналу є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору вчених з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. В журналі публікуються матеріали наступної тематичної спрямованості: теоретичне обгрунтування ведення селекції та рослинництва олійних культур, методи створення гібридів і сортів олійних культур, основи насінництва олійних культур, технології вирощування та переробки олійних культур, економіки виробництва та переробки олійних культур.

     На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 р., збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузях «Сільськогосподарські науки» (спеціальність «201 Агрономія») і «Технічні науки» (спеціальність «208 Агроінженерія»).

     Перейти на сайт видання

     Овочівництво і баштанництво


     Викладено результати наукових досліджень з питань селекції та генетики овочевих і баштанних культур, технології їх вирощування у відкритому і закритому ґрунті різних природно-кліматичних зон України, приділено увагу питанням економіки галузі овочівництва, захисту рослин, зберігання і переробки продукції.

     Збірник включений до Переліку наукових фахових видань України групи «Б» у галузі «Сільськогосподарські науки» (201 – Агрономія, 202 – Захист і карантин рослин) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.

     Перейти на сайт видання

     Розведення і генетика тварин


     Викладено результати наукових досліджень з питань розведення, селекції, генетики, біотехнології, відтворення і збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин.

     Спеціальності: 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

      

     Перейти на сайт видання

     Рослинництво та ґрунтознавство


     Журнал «Рослинництво та ґрунтознавство» – це рецензований журнал із відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті, що охоплюють експериментальні дослідження, що охоплюють найважливіші досягнення в широкому діапазоні агрономії, садівництва та суміжних галузей, охоплюючи експериментальні дослідження, що проводяться на різних рівнях, включаючи лабораторні, польові, фермерські та ландшафтні умови, які сприяють максимізації якості та кількості врожаю рослин і кінцевої продукції.

     Науковий журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальностей: 201 – Агрономія, 203 – Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство (наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409).

     Перейти на сайт видання

     Садівництво


     Збірник публікує матеріали з узагальненням результатів виконаних досліджень у садівничій галузі: з селекції та сортознавства, агротехніки, розсадництва, захисту рослин, їх фізіології та зимостійкості, удобрення та зрошення насаджень, збирання, зберігання та переробки плодів і ягід, екології, економіки плодівництва, математичних методів досліджень, історії садівничої науки.

     Спеціальності: 091 - Біологія та біохімія, 101 – Екологія, 201 – Агрономія, 202 - Захист і карантин рослин, 203 - Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство, 206 - Садово-паркове господарство.

     Перейти на сайт видання

     Селекція і насінництво


     У збірнику публікуються експериментальні та оглядові статті з питань селекції, генетики, біотехнології, геноміки, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення, сортознавства, рослинництва, роботи, виконані на міждисциплінарних стиках та інші, пов'язані з проблемами селекції і насінництва польових, овочевих, плодових культур.

     Спеціальності: 201 - Агрономія.

     Перейти на сайт видання

     Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин


     Науково-практичний журнал «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) заснований у 2005 році на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2004 р. № 816-р «Про заходи щодо виконання зобов'язань України за Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин».

     Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 червня 2019 року» (додаток 7) журнал «Plant Varieties Studying and Protection» (Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин) включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями науки: біологічні та сільськогосподарські. Код спеціальності – 091 "Біологія", 201 "Агрономія".

     Перейти на сайт видання

     Сільське господарство та лісівництво


     У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарського продукції, технології виробництва і переробки продукції рослинництва і тваринництва та ін.

     Спеціальності: 101 – Екологія, 201 – Агрономія, 202 - Захист і карантин рослин, 203 - Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство, 205 - Лісове господарство, 206 - Садово-паркове господарство.

     Перейти на сайт видання

     Техніка, енергетика, транспорт АПК


     У Журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК" включено до переліку наукових фахових видань України з технічних наук (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 року №886).

     Тематика журналу: 131 - Прикладна механіка, 132 – Матеріалознавство, 133 - Галузеве машинобудування, 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 208 – Агроінженерія.

     Перейти на сайт видання

     Сільськогосподарські машини


     У даний збірник включено статті, які висвітлюють питання конструювання та використання сільськогосподарської техніки. Наведено дослідження машин і процесів збирання та первинної переробки льону, гвинтових конвеєрів та змішувачів, використання сапропелю, сушіння сільськогосподарських матеріалів. Розглянуто і багато інших питань.

     Спеціальності: 133 - Галузеве машинобудування, 208 – Агроінженерія.

     Перейти на сайт видання

     Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів з аграрних наук

     Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research


     Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research - науковий журнал, що розкриває останні результати досліджень соціально значущих питань, пов'язаних із сільським господарством, лісовим господарством та розвитком сільських районів.

     Географічною спрямованістю журналу є Німеччина і Європа.

     Журнал "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" видається щоквартально. Статті можуть бути написані англійською або німецькою мовою.

     Перейти на сайт видання

     Studies in Agricultural Economics


     В рамках співпраці з Дослідницьким інститутом аграрної економіки Угорщини бібліотека Миколаївського національного аграрного університету отримує друкований варіант журналу Studies in Agricultural Economics.

     Журнал "Studies in Agricultural Economics" видається англійською мовою і публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті, аналіз сільськогопсодарської політики та рецензії на книги, присвячені економіці сільського господарства, розвитку сільських районів і на суміжні теми - сільськогосподарське виробництво та конкурентоспроможність, використання ресурсів навколишнього середовища, управління поставками сільськогосподарсько-харчової продукції, ринки і маркетинг, міжнародна торгівля, економетрика, сільська економічна географія, сільська економіка і соціологія та ін.

     Журнал Studies in Agricultural Economics видається два рази на рік, індексується в EconLit, RePEc та інших базах даних. Перед публікацією статті проходять подвійне сліпе рецензування.

     Перейти на сайт видання

      

      

     Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на 2023 рік

     Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на 2021 рік

     Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на 2020 рік

     Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на IІ півріччя 2019 р.

     Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на І півріччя 2019 р.

     Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на IІ півріччя 2018 р.

     Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на І півріччя 2018 р.

     Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на 2017 р.

     Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на 2016 р.

     Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на 2015 р.

      

     Пошук

     Актуально!

     УВАГА!

      

     Пропонуємо ознайомитись с переліком ключових слів, пов'язнаних з Цілями сталого розвитку, які рекомендується використовувати при написанні статей для видань, що індексуються у БД Scopus. 

      

     Дистанційна освіта

     На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

     Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

     Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

     Чекліст для наукового керівника

     Чекліст для магістранта й аспіранта

     Безкоштовний сервіс для самоперевірки на плагіат

     Duplichecker

     Бібліографічний сервіс «Grafiati»

     Розпочато співпрацю із сервісом автоматичного оформлення бібліографічних посилань «Grafiati».

     Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

     Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

     Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

     Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

     УВАГА!

     Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

     Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

     Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

     Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

     Реєстр наукових видань України

     УВАГА! «Хижацькі» журнали!

     Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

     Перевірка наявності видання у базі Web of Science

     Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

     АКЦІЯ!

     Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

     Далі...

      

       © 2009-2018 Бібліотека МНАУ