головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Шановні читачі

На цій сторінці Ви можете ознайомитись зі списком періодичних видань, які передплачує бібліотека. Ми також плануємо поступово знайомити Вас з цими виданнями та їх розділами.

Також пропонуємо ознайомитись з Переліком фахових видань Вищої атестаційної комісії України.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Реєстр наукових видань України

Періодичні видання

2022

 

Пропонуємо ознайомитися з короткими відомостями про періодичні видання, які передплачені бібліотекою університету на 2022 рік. Окрім інформації про періодичнісь та мову видання наведено посилання на офіційні сайти журналів та газет.

газети

журнали

 

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів з аграрних наук

Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research


Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research - науковий журнал, що розкриває останні результати досліджень соціально значущих питань, пов'язаних із сільським господарством, лісовим господарством та розвитком сільських районів.

Географічною спрямованістю журналу є Німеччина і Європа.

Журнал "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" видається щоквартально. Статті можуть бути написані англійською або німецькою мовою.

Studies in Agricultural Economics


В рамках співпраці з Дослідницьким інститутом аграрної економіки Угорщини бібліотека Миколаївського національного аграрного університету отримує друкований варіант журналу Studies in Agricultural Economics.

Журнал "Studies in Agricultural Economics" видається англійською мовою і публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті, аналіз сільськогопсодарської політики та рецензії на книги, присвячені економіці сільського господарства, розвитку сільських районів і на суміжні теми - сільськогосподарське виробництво та конкурентоспроможність, використання ресурсів навколишнього середовища, управління поставками сільськогосподарсько-харчової продукції, ринки і маркетинг, міжнародна торгівля, економетрика, сільська економічна географія, сільська економіка і соціологія та ін.

Журнал Studies in Agricultural Economics видається два рази на рік, індексується в EconLit, RePEc та інших базах даних. Перед публікацією статті проходять подвійне сліпе рецензування.

 

Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на 2021 рік

Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на 2020 рік

Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на IІ півріччя 2019 р.

Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на І півріччя 2019 р.

Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на IІ півріччя 2018 р.

Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на І півріччя 2018 р.

Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на 2017 р.

Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на 2016 р.

Періодичні видання, передплачені бібліотекою МНАУ на 2015 р.

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Безкоштовна перевірка на плагіат!

Для безкоштовної перевірки на плагіат радимо скористатись сервісом Advego Plagiatus. Перевірка тексту на плагіат за допомогою такого сервісу виконується швидко і дуже якісно, показуючи унікальність тексту у відсотковому співвідношенні, а також адреси, з яких були виявлені збіги.

Advego можна завантажити за посиланням.

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Пропонуємо ознайомитись із зведеною таблицею, яка містить перелік наукових фахових видань України та електронних наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ