головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

Неформальна та інформальна освіта

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету є найбільшою бібліотекою сільськогосподарського профілю в Миколаївській області.

Вона є науковим, навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом університету, методичним центром Територіального об'єднання сільськогосподарських бібліотек.

Історія бібліотеки розпочалася в 1970 р. з моменту створення в Миколаєві факультету Одеського інженерно-будівельного інституту. Після його ліквідації основний фонд було передано в бібліотеку Одеського ІБІ. Після передачі фонду в червні 1984 р. із 130 тис. в бібліотеці залишилось до 40 тис. примірників природознавчої, суспільно-політичної та художньої за змістом літератури.

Як бібліотека університету, розпочала свою діяльність з осені 1984 року. Щоб забезпечити учбовий процес необхідною літературою і доукомплектувати основний фонд, було налагоджено зв'язки з різними видавництвами Києва, Харкова, Львова та інших міст України, а також з іншими аграрними навчальними закладами з питань книгообміну. Велику допомогу у забезпеченні дисциплін профільною літературою згідно з навчальними планами надала базова бібліотека Одеського сільськогосподарського інституту. Нам було виділено по кілька примірників на всі профільні дисципліни для використання у читальному залі та деякі підручники для видачі здобувачам вищої освіти у постійне користування. Першого вересня 1984 р. бібліотека відчинила свої двері першокурсникам і вони одержали необхідні для навчання підручники.

Динамічний розвиток вузу, поява нових спеціальностей , збільшення з року в рік набору здобувачів вищої освіти позитивно вплинули на розвиток бібліотеки – розширювалась інформаційна база, зростав книжковий фонд, змінювалася тематика комплектування відповідно до потреб навчального процесу, зростала кількість читачів, покращувався рівень обслуговування.

З невеликої книгозбірні бібліотека МНАУ перетворилася на сучасний інформаційний комплекс, стала однією з найкращих бібліотек аграрних вузів України.

З 2004 року фонд бібліотеки заноситься до електронного каталогу (ЕК), формуються власні бази даних: БД журнальних статей, БД наукових праць вчених МНАУ, БД «Електронна бібліотека навчально-методичної літератури МНАУ» та ін.

Сучасний фонд бібліотеки багатогалузевий, загальна кількість більше 300 тис. примірників українською, російською, англійською та іншими мовами, зокрема 186 тис. книг, 22 тис. періодичних видань, 27 тис. науково-методичних, нормативних, довідкових видань, дисертацій, авторефератів дисертацій, більше 10 тис. примірників художньої літератури, близько 20 тис. назв електронних документів.

Для поповнення і збагачення книжкових фондів здійснюється безкоштовний книгообмін з бiблiотеками аграрних вузiв нашої країни.

З 2007 р. проводиться ретроконверсія активної частини фонду бібліотеки та рекласифікація фонду в систему УДК. На сьогодні електронний каталог включає понад 117 тисяч бібліографічних записів.

На допомогу навчальному та науковому процесам бібліотека готує різні види видань в друкованому та електронному вигляді: бібліографічні покажчики, тематичні списки, огляди, інформаційні бюлетені.

З 2009 р. фахівцями бібліотеки створено і підтримується власний сайт.

В 2011 році в бібліотеці розпочав роботу Електронний читальний зал на 20 робочих місць. Є зона покриття WI-FI.

З 2013 р. створено і поповнюється інституційний репозитарій Миколаївського НАУ.

Основними напрямами роботи бібліотеки сьогодні є:

- своєчасне і диференційоване забезпечення літературою навчального процесу і науково-дослідницької діяльності університету на традиційних та електронних носіях;

- своєчасне обслуговування всіх категорій користувачів інформації шляхом запровадження прогресивних форм і методів роботи;

- впровадження форм і методів в роботу бібліотеки;

- поповнення електронного каталогу, створення власних баз даних;

- наукометрична робота.

До послуг читачів абонемент, світлий затишний читальний зал, електронний читальний зал.

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

 

Пропонуємо ознайомитись с переліком ключових слів, пов'язнаних з Цілями сталого розвитку, які рекомендується використовувати при написанні статей для видань, що індексуються у БД Scopus. 

 

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Безкоштовний сервіс для самоперевірки на плагіат

Duplichecker

Бібліографічний сервіс «Grafiati»

Розпочато співпрацю із сервісом автоматичного оформлення бібліографічних посилань «Grafiati».

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Реєстр наукових видань України

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ