головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ

 

         Історія бібліотеки розпочалася в 1970 р. з моменту створення в Миколаєві факультету Одеського інженерно-будівельного інституту. Після його ліквідації основний фонд було передано в бібліотеку Одеського ІБІ. Після передачі фонду в червні 1984 р. із 130 тис. в бібліотеці залишилось до 40 тис. примірників природознавчої, суспільно-політичної та художньої за змістом літератури.

         Як бібліотека університету, розпочала свою діяльність з осені 1984 року. Навчальної літератури за профілем університету не було. Щоб забезпечити учбовий процес необхідною літературою і доукомплектувати основний фонд, було налагоджено зв’язки з різними видавництвами Києва, Харкова, Львова та інших міст України, а також з іншими аграрними навчальними закладами з питань книгообміну. Велику допомогу у забезпеченні дисциплін профільною літературою згідно з навчальними планами надала базова бібліотека Одеського сільськогосподарського інституту. Нам було виділено по кілька примірників на всі профільні дисципліни для використання у читальному залі та деякі підручники для видачі здобувачам вищої освіти у постійне користування. Першого вересня 1984 р. бібліотека відчинила свої двері першокурсникам, і вони одержали необхідні для навчання підручники.

         З моменту заснування і до середини 2007р бібліотеку очолювала Л.Т. Шишкіна, яка доклала чимало зусиль для її розвитку. За її керівництвом у 80-90-ті роки сформовано основний фонд бібліотеки, відкрито філії в студентських гуртожитках № 1 та № 2, зроблено реорганізацію каталогів і рекласифікацію фондів бібліотеки за таблицями ББК, проведено велику роботу зі створення інформаційно-довідкового апарату бібліотеки. Сворено рекомендаційні систематичний та алфавітний каталоги, ГСК, картотеку наукових праць вузу та ін., які поповнюються і сьогодні.

         В цей час разом з нею працюють О.Г. Пустова, О.В. Якименко, Т.Ф. Чумак. Згодом до колективу працiвникiв приєднуються М.О. Злигостева, О.В. Кащевська, Н.І. Акімова, В.Б. Підвірна, якi потiм вiддадуть не один десяток рокiв (i по сьогоднiшнiй день) улюбленiй роботi з книгою та здобувачами вищої освіти. У колектив влилися М.В. Гук, О.В. Кривко, О.І. Сорока, якi самовiддано працюють у читальному залі і сьогодні.

         Динамічний розвиток вузу, поява нових спеціальностей , збільшення з року в рік набору здобувачів вищої освіти позитивно вплинули на розвиток бібліотеки – розширювалась інформаційна база, зростав книжковий фонд, змінювалася тематика комплектування відповідно до потреб навчального процесу, зростала кількість читачів, покращувався рівень обслуговування.

         З невеликої книгозбірні бібліотека МНАУ перетворилася на сучасний інформаційний комплекс, стала однією з найкращих бібліотек аграрних вузів України.

         Колектив бiблiотеки сьогоднi - 20 штатних працiвникiв, значна частина яких має спеціальну вищу освіту.

         З 2007 року бібліотеку МДАУ очолює директор Пустова О.Г.

         Сучасний фонд бібліотеки багатогалузевий, загальна кількість більше 300 тис. примірників українською, російською, англійською та іншими мовами, зокрема 186 тис. книг, 22 тис. періодичних видань, 27 тис. науково-методичних, нормативних, довідкових видань, дисертацій, авторефератів дисертацій, більше 10 тис. примірників художньої літератури, 1200 назв електронних документів. Є обмінний фонд.

         Для поповнення і збагачення книжкових фондів здійснюється безкоштовний книгообмін з бiблiотеками аграрних вузiв нашої країни. З метою пошуку спонсорів проводяться благодійні акції „ Підтримай бібліотеку” та „ Подаруй книгу бібліотеці”. Інформація про проведення акцій висвітлюється на сайті університету, на дошках оголошень в навчальних корпусах університету, в газеті „Агросвіт”, надсилаються листи в доброчинні та інші організації. Відділ комплектування та наукової обробки документів забезпечує якісне і повне формування фонду бібліотеки , який щорічно поповнюється цінними документами (понад 10 тис. примірників нових надходжень, передплачується понад 130 назв періодичних видань України та Росії).

         З кінця 2003 р. відомості про нові надходження заносяться в базу даних електронного каталогу за допомогою програми «УФД/Бібліотека».

         З 2007 р. проводиться ретроконверсія активної частини фонду бібліотеки та рекласифікація фонду в систему УДК. На сьогодні електронний каталог включає понад 60 тисяч бібліографічних записів.

         Основними напрямами роботи бібліотеки сьогодні є:

         - своєчасне і диференційоване забезпечення літературою навчального процесу і науково-дослідницької діяльності університету на традиційних та електронних носіях;

         - своєчасне обслуговування всіх категорій користувачів інформації шляхом запровадження прогресивних форм і методів роботи;

         - активізація виховної роботи серед студентської молоді;

         - впровадження нових комп'ютерних технологій у роботі бібліотеки;

         - поповнення електронного каталогу, створення власних баз даних.

         До послуг читачів абонемент, світлий затишний читальний зал, електронний читальний зал. 3 філії бібліотеки у студентських гуртожитках, філія бібліотеки в Інституті післядипломної освіти, система інформаційного обслуговування.

 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Безкоштовна перевірка на плагіат!

Для безкоштовної перевірки на плагіат радимо скористатись сервісом Advego Plagiatus. Перевірка тексту на плагіат за допомогою такого сервісу виконується швидко і дуже якісно, показуючи унікальність тексту у відсотковому співвідношенні, а також адреси, з яких були виявлені збіги.

Advego можна завантажити за посиланням.

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Пропонуємо ознайомитись із зведеною таблицею, яка містить перелік наукових фахових видань України та електронних наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ