головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


       

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science та Scopus за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Журнали та електронні колекції доступні за посиланням Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Інституційний репозитарій МНАУ

   скачати Положення

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ
МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. Положення про інституційний репозитарій Миколаївського національного аграрного університету (далі – Репозитарій) визначає основні поняття, склад, призначення, завдання та регламентує основні засади організації і управління інституційним репозитарієм університету.

1.2. Інституційний репозитарій МНАУ – інституційний репозитарій (електронний архів), що накопичує, зберігає електронні ресурси, створені науково-педагогічними працівниками та студентами МНАУ (далі – Університету) або іншими особами, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет.

1.3. Основні терміни:

Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належить виключне право щодо твору, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» чи договору.

Архівна колекція – це сукупність окремих архівних документів різного походження, що мають наукову, історико-культурну цінність і об’єднані за однією або кількома ознаками (тематичною, авторською, хронологічною, номінальною тощо).

Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких дозволено правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який час.

Виключне право – це майнове право. Виключне право може належати одному або декільком фізичним чи юридичним особам (правовласникам). Правовласник може на свій розсуд вирішувати або забороняти іншим особам використання результату інтелектуальної діяльності.

Депозитор – особа, яка здійснює архівування матеріалів в репозитарії.

Договір приєднання (далі – Договір) – договір, умови якого встановлені Університетом, і який може бути укладений лише шляхом приєднання автора до запропонованого договору в цілому. Автор не може запропоновувати свої умови договору (п.1 ст. 634 Цивільного кодексу України).

Електронний архів МНАУ – це відкритий електронний архів матеріалів наукового та навчально-методичного призначення, створених науковцями, науково-педагогічними працівниками, аспірантами та студентами.

Інституційний репозитарій (institutional repositories) – мережевий сервіс зі зберігання, систематизації та поширення творів у цифровому вигляді, що надається установою її працівникам та іншим зацікавленим особам.
Колекція – сукупність документів, що мають наукову, художню, історичну цінність і об’єднані за однією або кількома ознаками (тематичною, авторською, хронологічною тощо).

Наукове видання – видання, що містить результати теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також науково підготовлені до публікації пам’ятники культури і історичні документи.

Особисті немайнові права автора включають право авторства, право на ім'я, право на недоторканність твору, право на обнародування твору.

Препринт (pre-print) — підготовлений до публікації матеріал.

Постпринт (post-print) — документ, що пройшов редакторську правку, процедуру реферування і офіційно опублікований.

Спільнота Інституційного репозитарію МНАУ

 • Зареєстрований для участі в Інституційному репозитарію МНАУ науковий підрозділ МДАУ, як то факультет, кафедра, центр, інститут чи інша наукова група або особа, що займається та продукує наукові роботи;

 • Будь-який науковий відділ, кафедра, дослідницький центр, інститут і т.д. університету має право брати участь в Інституційному репозитарію МНАУ як спільнота”;

 • Кожна така спільнота може призначати координатора, який працюватиме з бібліотекою для підтримки Інституційного репозитарію МНАУ.

Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків:

 • письмові твори наукового, технічного чи іншого характеру (монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій, методичні рекомендації, статті тощо);

 • виступи, лекції, промови та інші твори;

 • аналітичні огляди, звіти, презентації;

 • аудіовізуальні твори;

 • фотографічні твори;

 • бази даних (компіляція даних), комп'ютерні програми, інші твори, представлені в електронній формі (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

1.4. Репозитарій формується та функціонує у відповідності до наступних документів:

 • Положення про Інституційний репозитарій;

 • Закон України «Про авторське та суміжні права»;

 • Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

 • Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах»;

 • ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;

 • ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных документов;

 • Інших нормативних документів, що регулюють питання авторського та інформаційного права.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПОЗИТАРІЮ

2.1. Основне призначення репозитарію МНАУ– накопичення, систематизація, зберігання інтелектуальних матеріалів університетської спільноти, а також поширення цих матеріалів у цифровому вигляді засобами Інтернет-технологій у середовищі світового науково-освітнього співтовариства.

2.2. Мета та завдання репозитарію МНАУ:

 • Забезпечити місце і спосіб централізованого і довготривалого зберігання на сервері університету в електронному вигляді повних текстів творів.

 • Сприяти зростанню популярності університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі. Збільшити цитованість наукових публікацій працівників МНАУ шляхом забезпечення вільного доступу до них за допомогою Інтернету.

2.3. Основні характеристики  інституційного репозитарію:

 • репозитарій МНАУ є веб-орієнтованою, кумулятивною базою даних електронних ресурсів - колекції записів, призначених для постійного поповнення, зберігання і надання доступу на довготривалій основі, що визначена Університетом;  

 • система, що дозволяє розміщувати матеріали особам після реєстрації на підставі діючих нормативних документів та підтверджує факт, авторство і дату розміщення матеріалів;

 • система, що надає вільний безкоштовний повнотекстовий доступ до матеріалів з можливостями пошуку та ієрархічного перегляду за фондами, колекціями, авторами, назвами, ключовими словами, датами публікації тощо;

 • репозитарій створюється на програмному забезпеченні відкритого доступу Dspace, розробки Масачусетського технологічного університету, що підтримує протокол обміну даними OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) та взаємодіє з іншими системами обміну метаданими OpenDOAR, ROAR та іншими.

3. УПРАВЛІННЯ РЕПОЗИТАРІЄМ

  • Загальне управління репозитарієм здійснює Координаційна рада (далі – Рада), до складу якої входять:

 • Проректор з наукової роботи;

 • Директор бібліотеки;

 • Координатори (представники) від факультетів - заступники деканів з наукової роботи.

3.2. Усі суперечливі питання щодо включення чи вилучення документів із репозитарію, коло осіб, які можуть розміщувати свої документи, перелік документів, порядок їх розміщення вирішує Рада.
3.3. Рада встановлює обов’язкові до виконання всіма користувачами репозитарію МНАУ вимоги, що регламентують:

 • коло осіб, які можуть розміщувати свої документи в репозитарії МНАУ;

 • перелік документів та порядок їх розміщення;

 • порядок вирішення суперечок щодо розміщення документів в репозитарії;

 • порядок відкликання документів з репозитарію;

 • перелік форматів документів, які можуть бути розміщені в репозитарії МНАУ;

 • шаблони документів, обов’язкові метадані документів і фондів (колекцій).

3.4. Функції адміністратора інституційного репозитарію покладаються на системного адміністратора університету.
3.5. Координатори (представники) від факультетів мають слідкувати за виконанням даного Положення, вимог, встановлених Радою та вимог діючого законодавства України.
3.6. Бібліотека університету виступає координатором і основним виконавцем процесу поповнення репозитарію матеріалами, що надаються координаторами (представниками) від факультетів, наукових та науково-дослідних підрозділів університету або авторами.
3.7. За збереження електронних документів репозитарію відповідає системний адміністратор університету.
3.8. Технічну та програмну підтримку, працездатність програмних засобів забезпечує системний адміністратор університету.

 • СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА РЕПОЗИТАРІЮ

 

  • Репозитарій МНАУ є універсальним за змістом науковим зібранням. Структура репозитарію складається із фондів МНАУ, інших науково-освітніх установ України та зарубіжжя. У разі потреби, за рішенням Координаційної ради, можуть створюватись інші колекції.

  • Тематичний склад визначається факультетами навчального закладу та науково-дослідницькими установами відповідно до наукового і навчального процесів.

  • Загальна структура університетського репозитарію визначається Координаційною радою та затверджується ректором університету.

  • Головою координаційної ради ІР призначається проректор з наукової роботи університету.

4.5. Фонди репозитарію містять такі типи видань:

 • статті, монографії, підручники, навчальні посібники, словники, довідники, методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів (препринти або постпринти), тощо;

 • магістерські та наукові роботи студентів;

 • анотовані звіти науково-дослідних тем;

 • дисертації, що захищені в університеті та автореферати дисертацій;

 • інші документи наукового, освітнього чи методичного призначення за бажанням авторів.

4.6. Матеріали для розміщення в репозитарії надаються у відповідності до вимог (Додаток 1).
4.7. Публікації, здійснені науковцями в інших видавництвах, розміщуються в репозитарії за умови відсутності заборони на їх розміщення з боку видавництв. Відповідальність за надання та розміщення матеріалів без дозволу видавництва несе автор.
4.8. Хронологічні рамки для документів, що передаються до репозитарію, не встановлюються.

5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДАНИХ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ В РЕПОЗИТАРІЮ МДАУ

5.1. В репозитарії МНАУ розміщуються електронні публікації чи електронні версії друкованих публікацій (постпринти) або рецензовані матеріали (препринти).
5.2. Розміщення документів проводиться із дотриманням вимог до підготовки та розміщення наукових публікацій або шляхом передачі електронного документу до бібліотеки.
5.3. Автор надає до репозитарію електронну версію роботи у форматі, що відповідає типу даних. До репозитарію вносяться матеріали у наступних форматах:

Формати, рекомендовані для застосування,  при розміщенні матеріалів

Матеріал

Назва формату

Розширення

Текст

Adobe PDF, Microsoft Word

pdf

Таблиці

Microsoft Excel

xls

Зображення

JPEG, GIF

jpg, gif

Презентація

Microsoft Powerpoint

ppt

Відео

MPEG

mpeg, mpg, mpe

Аудіо

WAV, MP3

mav, mp3

5.5. Обов’язкові елементи опису матеріалів, що передаються до репозитарію МНАУ- заголовок твору, прізвища авторів, ключові слова (не менше п’яти) та анотація , подаються українською, російською та англійською мовами.
5.6. Роботи аспірантів і студентів розміщуються за наявності рекомендації наукового керівника, зареєстрованого у репозитарії.
5.7. Матеріал може бути відкликаний з репозитарія автором, університетом чи в правовому порядку.
5.8. У разі, коли спільнота чи наукова рада факультету визнають рівень роботи, що представлена автором у спільноті, як низький, Координаційна рада доручає адміністратору репозитарію МНАУ вилучити такий документ.

 6. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

6.1. Відкритий доступ не відміняє авторського права. Особисті немайнові права автора не відчужувані і зберігаються за ним незалежно від способу публікації. Виключне право на твір автор реалізує, добровільно ухвалюючи рішення про подання своєї публікації в Інтернет і підтверджуючи це у Авторському договорі (Додаток 2).
6.2. Твір не може бути розміщений у репозитарії МНАУ, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоду громадському порядку, здоров’ю та моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою.
6.3. Підписуючи Авторський договір (Додаток 2) автор передає Університету на безоплатній основі невиключні права на використання твору:

 • на внесення твору у базу даних репозитарію МНАУ ;

 • на відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи  її змісту;

 • на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання;

 • на використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження;

 • на надання електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет.

6.4. У Авторському договорі автор підтверджує, що розміщуючи роботу у репозитарії МНАУ він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв).
6.5. Авторським договором автор підтверджує, що на момент розміщення твору у репозитарії МНАУ лише йому належать виняткові майнові права на твір, що вони ні повністю, ні частково нікому не передані (не відчужені), що майнові права на твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.
6.6. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.
6.7. У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожний з авторів приймає умови цього договору, розміщуючи такий твір в репозитарії МНАУ.
6.8. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам.
6.9. Авторський договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент розміщення твору у репозитарії відкритого доступу, а також, якщо договір містить інші умови, обтяжливі для автора. Тоді він за допомогою адміністратора вилучає роботу з відкритого архіву.

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Тестовий доступ до сервісу «Grafiati»

Розпочато співпрацю із сервісом автоматичного оформлення бібліографічних посилань «Grafiati».

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Пропонуємо ознайомитись із зведеною таблицею, яка містить перелік наукових фахових видань України та електронних наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ