головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

Неформальна та інформальна освіта

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення

Електронний читальний зал

 

   Електронний  читальний  зал (ЕЧЗ) призначений для виконання інформаційних запитів

користувачів і забезпечення їх доступу до інформаційнихресурсів бібліотеки та мережі

Інтернет у наукових і навчальних цілях.

   Інформаційні послуги  електронного   читального  залу бібліотеки МНАУ:

   • пошук в  електронному  каталозі (ЕК) бібліотеки;

   • робота з  електронними  бібліотеками, ЕК, БД бібліотек України та світової спільноти;

   • пошук та робота з web-сайтом бібліотеки та університету;

   • робота з  електронними  варіантами навчальних посібників та підручників науково-педагогічних працівників;

   • робота з  електронними  реферативними журналами;

   • робота з  електронними  енциклопедіями та CD до книг та журналів;

   • проведення презентацій,  , семінарів, конференцій, занять з інформаційної культури.

Пам'ятка користувача електронного читального залу

Переглянути презентацію електронного читального залу

Інформаційно-бібліографічний сектор

 

   Інформаційно-бібліографічний сектор виконує наступні завдання бібліотеки:

   -  інформує користувачів за напрямами їх наукових запитів; 

   - виконує бібліографічні довідки підвищеної складності;

   - надає консультаційну допомогу читачам у пошуку джерел інформації;

   - консультує читачів щодо оформлення бібліографії до наукових праць, дипломів, курсових робіт;

   - організовує виставки нових надходжень, проводить «Дні інформації»; «Дні спеціаліста»; «Дні кафедри»; «Дні дипломника»; «Дні науки» та ін.;

   - поповнює бази даних електронного каталога;

   - веде систематичну картотеку статей та картотеку наукових праць працівників університету;

   - має фонд довідкової літератури;

   - готує та складає бібліографічні покажчики.

Сектор комплектування та наукової обробки документів

 

   Сектор комплектування та наукової обробки документів виконує наступні завдання бібліотеки:

   - проводить наукову обробку нових надходжень, класифікує їх в системі ББК та УДК;

   - поповнює електронні бази даних;

   - поповнює і редагує службові та читацькі каталоги;

   - займається забезпеченням навчального та наукового процесів МНАУ документальними ресурсами – творами друку, електронними та мультимедійними джерелами інформації відповідно до навчальних програм та тематико-типологічного плану комплектування;

   - проводить передплату періодичних видань;

   - доукомплектовує фонд за заявками кафедр;

   - займається обліком фондів та реєстрацією передплатних видань у традиційному та автоматизованому режимах;

   - проводить технічну обробку надходжень;

   - здійснює роботу з рекомплектування основного фонду;

   - займається книгообміном з бібліотеками різного відомчого підпорядкування.

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

 

Пропонуємо ознайомитись с переліком ключових слів, пов'язнаних з Цілями сталого розвитку, які рекомендується використовувати при написанні статей для видань, що індексуються у БД Scopus. 

 

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Безкоштовний сервіс для самоперевірки на плагіат

Duplichecker

Бібліографічний сервіс «Grafiati»

Розпочато співпрацю із сервісом автоматичного оформлення бібліографічних посилань «Grafiati».

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Реєстр наукових видань України

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ