головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science та Scopus за кошти держбюджету.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ПЕРЕДПЛАЧЕНІ БІБЛІОТЕКОЮ У 2013 РОЦІ

 

ЖУРНАЛИ

 

Аграрна техніка та обладнання

Журнал з питань агровиробництва, переробки, упаковки, зберігання.

Журнал «Аграрна техніка та обладнання» допомагає українським аграріям в підборі оптимальних рішень для оновлення та вдосконалення машинно-технічного парку, а також тримає їх у курсі світових технічних новинок аграрної індустрії.

Мова видання - українська.

Періодичність - 4 нормери на рік.

Агроекологічний журнал

Проблнматика видання: висвітлення питань екології, раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища, агроекологічного моніторингу, родючості й охорони грунтів, біорізноманіття екосистем.

Періодичність - 4 номери на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Агроном

Консультативно-інформаційна підтримка спеціалістам, зайнятим у рослинництві та землеробстві, щодо повного циклу вирощування сільськогосподарських культур. На сторінках видання можна ознайомитися з роботами широкого кола авторитетних вітчизняних науковців, порадами та рекомендаціями передових спеціалістів аграрного виробництва, актуальними для сільського господарства України роботами зарубіжних авторів.

Періодичність - 4 номери на рік.

Мова видання - українська.

Агросвіт

Український журнал з питань розвитку агропромислового комплексу. Містить різноманітну інформація (нормативні акти, новини, досвід, прайс-листи) на теми землеробства, переробки сільгосппродукції, тваринництва, с/г теники, с/г устаткування, агрохімії.

Періодичність - 24 номери на рік.

Мова видання - українська, російська.

Актуальні проблеми економіки

Наукові дослідження у галузі актуальних проблем світової економіки. З моменту свого заснування журнал став сполучною ланкою між науковцями і практиками, які працюють у науково-дослідних закладах, вищій школі, економіці, державних установах України і зарубіжжя, між усіма тими, хто переймається проблемами розвитку економіки в ринкових умовах.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Атестаційний вісник

 

Нормативна документація з питань атестації наукових кадрів

 

Банківська справа

Науково-практичне видання розраховано на працівників банківських установ, державних службовців, економістів, науковців, викладачів вузів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей. Видається з 1995 року. Обсяг 64 стор., формат А 4. Мова видання — українська.

Журнал має такі рубрики: “Проблеми макроекономіки”; “Теорія і практика”; “Аналізують фахівці Національного банку України”; “Аналізують науковці”; “Слово практикам”; “Пошуки молодих науковців”; “Світовий досвід”; “Підприємництво і культура”; “Конференції, семінари, наради”; “Наші рецензії”; “Запрошуємо до дискусії”; та інші.

Безпека життєдіяльності

Загальнодержавний науково- популярний журнал містить такі розділи: управління безпекою життєдіяльності; людина і побутове середовище; людина і виробниче середовище; людина в надзвичайних ситуаціях та інше.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Бібліотечний форум України

Концепція журналу базується на багатоплановому висвітленні актуальних проблем роботи бібліотек. Перевага надається проблемним статтям, що розкривають актуальні проблеми окремої бібліотеки, системи бібліотек або в цілому бібліотечної справи. Журнал є дискусійним клубом для теоретиків і бібліотекарів-практиків різних типів і видів бібліотек.

Періодичність - 4 номери на рік.

Мова видання - українська, російська.

Біотехнологія

Часопис „Біотехнологія” публікує результати наукових досліджень із різних напрямків сучасної біотехнології: теоретичні, оглядові та експериментальні статті, нові методики, статті з соціальних, правових, моральних та етичних проблем цієї галузі науки. В журналі публіку­ються матеріали про наукові та комерційні заходи (симпозіуми, конференції, виставки тощо); персоналії (ювілейні дати, некрологи), інформація про важливі біотехнологічні новини; статті, присвячені історії галузі.

Періодичність - 6 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Бухгалтерський облік і аудит

Публікує нормативні документи з обліку, аудиту, оподаткування та коментарі до них провідних вчених та практиків, у тому числі Управління методології бухгалтерського обліку Мінфіну України, а також статті, консультації, практичні рекомендації, критику і бібліографію, хроніку офіційних подій. Друкуються також ствтті з підвищеними вимогами до їх наукового рівня, що дає змогу зараховувати їх ВАК на здобуття наукових ступенів.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Бухгалтерія в сільському господарстві

Бухгалтерський облік в сільському господарстві, заочна школа бухгалтера (проводки, податки, відповіді на актуальні запитання), юридичні консультації, допомога в обліку фермерських господарствах, повна нормативна база для селян, бланки звітності щоквартально.

Періодичність - 24 номери на рік.

Мова видання - українська.

 

Вісник податкової служби України

Інформаційно-аналітичний журнал «Вісник податкової служби України» — єдине офіційне видання Державної податкової служби України.

На сьогодні — це сучасне, динамічне, оперативне, якісне, практичне професійне видання для юридичних і фізичних осіб — платників податків, а також для працівників органів ДПС України.

У кожному номері — 80 сторінок інформації з перших вуст про: принципи діяльності податкових органів; оподаткування; бухгалтерський облік; пенсійне забезпечення; трудові відносини тощо.

Нові та оновлені рубрики журналу: «Нові документи», «Редакційна пошта», «Пряма мова», «Перспективи», «Тема номера», «Бухгалтерський практикум», «Актуальна тема», «Територія успіху», «Моя інспекція», «Ексклюзив «Вісника», «Професійна підготовка» тощо.

Виноград. Вино

Нові сорти винограду, догляд за насадженнями, боротьба з хворобами і шкідниками, новітні і забуті рецепти виготовлення вина.

Періодичність - 6 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська.

 

Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання

Збірник нормативно-правових актів вищих органів влади україни, Міносвіти у сфері вищої освіти у двох книгах. Забеспечується систематизований облік актів за окремими напрямками діяльності навчальних закладів постійно підтримається в актуальному (контрольному) стані.

Періодичність - 2 номери на рік.

Мова видання - українська.

Вища освіта України

Висвітлення актуальних питань методології і методики освітнього процесу, політики освіти, організації освіти в Україні

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, англійська, німецька, російська.

 

Вища школа 

Управління освітою, економіка освіти, освітні реформи, педагогіка. Публікуються виступи керівників галузі, практичний досвід, Болонський процес, документи.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Відомості Верховної Ради України

Офіційне видання законів України, постанов Верховної Ради України. Зміни в адміністративно- територіальному поділі України.

Періодичність - 1 номер на тиждень / 52 номери на рік.

Мова видання - українська, російська.

Вісник аграрної науки

Наукові пошуки українських учених у різних галузях АПК. Висвітлення проблем землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, ветеринарної медицини, генетики, селекції, біотехнології, механізації, електрифікації, агроекології, радіології, меліорації, зберігання та переробка продукції, економіки

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Вісник книжкової палати

Висвітлюється питання книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, видавнича діяльность, нормативно-правове забезпечення книговидання та книгорозповсюдження, аналітично-статистичні огляди випуску видань в Україні.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Вісник Національної академії наук України

Висвітлюється проблеми наукового та суспільного життя.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, англійська.

Вісник Національного банку України

Висвітлення діяльності НБУ, функціонування банківської системи України, актуальних фінансово-кредитних проблем.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська.

 

Держава і право

 

Проблематика актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права, проблеми сучасної політичної науки

Довідник спеціаліста з охорони праці

У довіднику розглядаються основні аспекти організації охорони праці на підприємстві, зокрема дотримання санітарно-гігієнічних норм, застосування правил пожежної та електробезпеки, медичні аспекти, проведення робіт з підвищеною небезпекою тощо. Значну увагу приділено відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Екологічний вісник

Висвітлюються проблеми енерго- та ресурсозбереження, впровадження новітніх технологій у природоохоронній діяльності, проблеми військової екології і об’єктів військової діяльності.

Журнал також сприяє посиленню ролі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень на теренах України, наданню всебічної інформаційної підтримки молодим ученим шляхом оперативної публікації їхніх науково-дослідних робіт

Періодичність - 6 номерів за рік.

Мова видання - українська.

Економіка АПК

Журнал “Економіка АПК” входить до переліку фахових наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень у галузі економіки.
Висвітлюються проблеми аграрної економіки, реформування АПК.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Економіка. Фінанси. Право


Проблематика висвітлення практичних і методичних матеріалів у галузях економіки, права, бухгалтерського обліку, оподаткування й аудиту.

Періодичність -12 разів на рік
Мова видання - українська, російська.

Економіка і прогнозування

Висвітлення матеріалів щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових перетворень та функціонування нової економічної моделі; подання оглядів кон’юнктури ринків, висвітлення актуальних питань поєднання економіки та політики, творчих дискусій з проблем суспільних трансформацій, події наукового життя.

Періодичність - 4 номери на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Економіка України

Журнал "Економіка України" містить аналітичні матеріали, наукові публікації, навчальні матеріали соціально-економічного спрямування. Якщо вчора Україна перебувала у стані невизначеності, шукаючи різні моделі свого розвитку, впровадження їх у життя,зазнаючи невдач та виправляючи помилки, то сьогодні перед нею стають інші проблеми, нові проекти, нова зовнішньо- економічна стратегія, що мають бути проаналізовані, розроблені та впровадженні. Метою журналу є розкриття актуальних економічних проблем, що відбуваються в нашій країні, їх наукового аналізу та вказання шляхів їх вирішення.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Економіст

Загальноукраїнський науково- публіцистичний журнал. Моніторинг основних подій і актуальна аналітика. Тенденції і прогнози, інформація і нові ідеї в одному виданні. Журнал зареєстрований ВАК України. Моніторинг подій. Аналітика і статистика. Наукові публікації.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Економічна теорія

У журналі публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем економічної теорії; консолідація теоретичної економічної думки; висвітлення наукових досліджень в галузі економічної теорії; сприяння роботі з науково-методичного забезпечення підготовки фахівців з економічної теорії.

Періодичність - 4 номери на рік.

Мова видання -українська, російська, англійська.

Електротехніка і електромеханіка

У журналі «Електротехніка і електромеханіка» публікуються наукові статті та інформаційні  матеріали у галузі технічних наук, висвітлюються досягнення у галузі розробки та удосконалення електричних машин та апаратів, техніки сильних електричних та магнітних полів, питання теоретичної електротехніки, електричних станцій, електричного транспорту.

Періодичність - 6 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Ефективне птахівництво

Спеціалізоване науково-практичне видання для фахівців агропромислового комплексу з питань утримання, розведення, інкубації і ветеринарного контролю на птахівничих підприємствах.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Ефективне тваринництво

Спеціалізоване науково-практичне видання для фахівців агропромислового комплексу з питань відтворення, селекції, годування, ветеринарного захисту тварин і худоби.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Ефективні корми та годівля

Спеціалізоване науково-практичне видання для фахівців агропромислового комплексу з питань виробництва, використання і поживності кормів і кормових добавок для птахів, тварин і худоби.

Періодичність - 8 номерів на рік.

Мова видання - українська.

 

Землевпорядний вісник

Висвітлюються земельна реформа, законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань реформування земельних відносин, розвитку ринку та оцінки земель тощо. Журнал розрахований на науковців, працівників землевпорядної служби, виконавчої влади, місцевого самоврядування, землевласників, орендарів, юристів.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Зерно

Спеціалізований щомісячник для практиків рослинництва та зерновиробництва, що пропонує новітні зарубіжні технології та висвітлює проблематику агробізнесу-від насіння, культур, обробки грунту-до захисту рослин, техніки та менеджменту в агрокомплексі.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - російська.

Зернові продукти і комбікорми

У журналі висвітлюються найбільш важливих та актуальних проблем теорії та практики зберігання та переробки зерна у галузі АПК, результатів аналізу сучасних технологій та передового і виробничого досвіду зберігання, сушіння та переробки зерна в муку, крупи, зернові та хлібобулочні продукти, комбікорми, білково-вітамінні добавки, премікси.

Періодичність - 4 номери на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Інформаційний бюлетень з охорони праці

Бюлетень містить інформацію з актуальних питань у сфері охорони праці, нове в законодавчих і нормативно-правових актах з охорони праці; поточну статистику травматизму в галузях виробництва в Україні; матеріали розслідування нещасних випадків і аварій; наукові вітчизняні досягнення та закордонний досвід у сфері охорони праці й ін.

Періодичність - 4 номери на рік.

Мова видання - українська.

Інформаційний збірник Міносвіти

 

Періодичність - 3 номери на тиждень.

Мова видання - українська.

Календар знаменних і пам’ятних дат

Мета видання – нагадати про пам’ятні події, знаменні дати , ювілеї видатних діячів, що відзначатимуться у поточному році. Основна увага приділена постатям, які присвятили своє життя розвитку культури, науки, просвітництву, економічному та політичному поступу України.

Періодичність

Мова видання - українська.

Карантин і захист рослин

Проблеми захисту сільськогосподарських культур від шкідливих организмів. Для спеціалістів із захисту, науковців, фермерів, власників присадибних і дачних ділянок.

Періодичність - 12 номерів на місяць.українська.

Мова видання - українська.

Квіти України

У журналі вивсвітлюються поради до часу, інформацію про найрізноманітніші квіти, агротехніку, вирощування у відкритому та закритому ґрунті, новинки вітчизняної і зарубіжної селекції, фоторепортажі з виставок квітів і конкурсів флористів, відповіді фахівців на листи читачів, поради ландшафтних архітекторів.

Періодичність - 6 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська.

Коневодство и конный спорт

 

Научно-производственный, спортивно-методический журнал
Учрежден Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
Выходит раз в два месяца.

Язык издания - русский.

Маркетинг в Україні

 

Розглядаються сучасні питання розвитку наукових теорій маркетингу, аналіз маркетингових методологій та методів проведення досліджень, оцінка стану, розвитку, ефективності маркетингових систем та технологій в економіці та підприємництві.

Періодичність 6 разів на рік
Мова видання - українська, російська, англійська

Масложировой комплекс

У журналі представлені події галузі, новини компаній, підприємств, асоціацій; економічні показники роботи масложирової галузі України; функціонування ринку олійних і продуктів переробки; аналіз окремих сегментів ринку України і інших країн, статистичні дані про роботу галузі, екологічні аспекти галузі, використання біотехнології в масложировій галузі.

Періодичність - 4 номери на рік.

Мова видання - російська.

Механізація сільського господарства

В журналі висвітлюються актуальні питання експлуатації машинно-тракторного парку, комплексної механізації і електрифікації виробничих процесів у сільському господарстві, пропагуються найновіші досягнення вітчизняної науки й техніки. Друкуються статті, присвячені питанням економіки та організації сільськогосподарського виробництва.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Мир ветеринарии


Научно-практический журнал для специалистов мира ветеринарной медицины

В каждом номере:
• освещение самых актуальных вопросов ветеринарной медицины;
• новые практические подходы, разработки и результаты исследований;
• мастер-классы;
• освещение вопросов управления ветеринарными клиниками: юридических, маркетинговых и пр.

Митна справа

Інформаційно-аналітичний журнал для фахівців з питань митної справи і зовнішньоекономічної діяльності. Публікує законодавчі і нормативні акти з питань митної політики.

Періодичність - 6 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська.

Молочное дело 

Рекламний, виробничо-практичний журнал "Молочна справа" - професійне українське видання про технології переробки молока та устаткування, про виробництво сиру та масла, упаковку, виробництво морозива, харчові добавки, ветеринарію, сировину.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - російська.

Мясное дело

 

Журнал “Мясное дело” предназначен для работников мясоперерабатываю- щей промышленности.
В журнале размещается производственно-практическая информация для технологов и руководителей предприятий.

В журнале размещается производственно-практическая информация для технологов и руководителей предприятий.

Мясной бизнес


“Мясной бизнес” - провідний в Україні міжнародний спеціалізований журнал про м’ясопереробну індустрію в Україні та за кордоном. Основні розділи – обладнання, інгредієнти, технології, стандарти, аналітика, законодавство, маркетинг. Має щомісячний додаток “Прайс-строки” - ефективну форму реклами для тих, хто покупає та продає.

Насінництво

Проблеми насінництва. Для науковців, селекціонерів, спеціалістів господарств, фермерів.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Наше птахівництво

Професійне видання з питань вирощування птиці в Україні. Для керівників, спеціалістів птахівничих підприємств, фермерів та зооінженерів.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Новини агротехніки

Інформаційно-аналітичні матеріали про ринок сільгосптехніки: виробництво, експлуатація, сервіс. Обладнання для переробки сільськогосподарської продукції, техніка для селянського двору (міні-техніка, саморобки). Історія сільськогосподарських машин.

Періодичність - 6 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська.

Овощеводство

Професійно і докладно про ефективні технології вирощування овочів у відкритому і закритому ґрунті; засоби захисту рослин; переробку, зберігання, збут продукції; практичні поради і досвід; все про організацію грибного бізнесу.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - російська.

Офіційний вісник Президента України

Інформаційний бюлетень “Офіційний вісник Президента України” - офіційне видання, метою якого є оперативне і повне забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян. У бюлетені офіційно публікуються державною мовою акти Президента України, що сприяє впорядкуванню офіційного оприлюднення законів України, чинних міжнародних договорів, укладених від імені України, актів Президента України, забезпеченню регулювання суспільних правовідносин на основі чинних актів, запобіганню перекручення їх змісту, визначенню порядку набрання ними чинності.

Періодичність - 24 номери на рік.

Мова видання - українська.

Офіційний вісник України

Щотижневе офіційне видання нормативно-правових актів, внесених в Єдиний державний реєстр. Видання розраховане на працівників національного апарату, суду, прокуратури, адвокатури, арбітражу, правоохоронних органів, податкової служби, керівників підприємств і установ, комерційних структур, юристів, усіх, хто цікавиться питаннями права.

Періодичність - 2 номери на тиждень.

Мова видання - українська.

Охорона праці

Висвитлюються питання охорони та безпеки праці, медицини праці, соціального захисту, публікуються нормативні документи та коментарі до них.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Пасіка

Українсько-чеський щомісячник з практичними порадами як для досвідчених бджолярів, так і початківців.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська.

Педагогіка і психологія

Науково- теоретичний та інформаційний журнал АПН - друкує статті з питань теорії педагогіки та психології, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки, психології та освіти, зарубіжної педагогіки тощо.

Періодичність - 4 номери на рік.

Мова видання - українська.

Педагогіка толерантності

 

Журнал видається на суто громадських засадах з 1997 року. Він підіймає самі болючі, важливі проблеми освіти, суспільного життя, пропагує щирі, доброзичливі, толерантні взаємини між людьми і народами, відстоює правду, справедливість, мораль, гуманізм, честь і гідність дітей і дорослих.

 

Право України

На сторінках видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з: актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід; конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ; • практики Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного, Вищого господарського, Вищого адміністративного судів України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів тощо.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Продовольча індустрія АПК

Висвітлення наукових розробок, прогнозів, пропозицій у галузі агроіндустрії.

Періодичність - 6 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Пропозиція

Журнал з питань агробізнесу з тематичними вкладками-тільки ексклюзивна інформація: рослиництво і твариництво; захист рослин; досвід аграріїв, огляд агроринків, фінансування сільгоспвиробництва, технічне забезпечення.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська.

Професійно-технічна освіта

 

Видання призначене для керівників, викладачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ, науковців, які опікуються питаннями профтехосвіти,працівників обласних і міських науково-навчальних та методично-навчальних центрів ПТО, студентів та педагогів навчальних закладів профтехосвіти.

 

Психологія і суспільство

Журнал присвячено висвітленню питань психології, соціології та методології; висвітлення актуальних проблем суспільного розвитку України засобами професійного методологування, теоретичної, прикладної та практичної психології і соціології

Періодичність - 4 номери на рік.

Мова видання - українська.

Птицеводство

Научно-производственный журнал «Птицеводство» основан в 1951 году. Он стал настольным пособием для руководителей и специалистов российских птицеводческих хозяйств всех уровней.

Основные темы: экономика, разведение, селекция, содержание, кормление птицы, ветеринария, оборудование и др. Рекомендован ВАК для публикации результатов научных работ.

Выходит ежемесячно.

Пчеловодство

Журнал «Пчеловодство» рассчитан на широкую аудиторию и пропагандирует новейшие методы прибыльного содержания пчел. Ветврачи и опытные пчеловоды научат успешно разводить пчел и сохранять их здоровье.
Размещается реклама о новых ветпрепаратах, инвентаре и оборудовании, упаковке. Журнал уделяет внимание продуктам пчел, их качеству, хранению, переработке. Освещает их значение и место в здоровом образе жизни. Приводятся рецепты врачей о лечении с помощью продуктов пчеловодства различных заболеваний, способы изготовления лекарств.
Приводится обширная информация по зарубежному опыту.

Журнал выходит 10 раз в год.

Сад, виноград і вино України

Всеукраїнський науково-популярний журнал присвячений проблемам садівництва, виноградарства та виноробства.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - російська, українська.

Свинарство України

Журнал присвячено проблемам розвитку свинарства в Україні, кращі практики прибуткового свинарства, практичне видання для фахівців галузі, незалежний проект в Україні.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська.

Сільський господар

Висвітлення питань утримання, догляду, годівлі і лікування сільськогосподарських тварин, новин аграрної і економічної наук.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Соціологія: теорія, методы, маркетинг

Журнал присвячено теорії і історії соціології, методології і методам дослідження, аналізу соцуально-полутичних проблем; публікуються рецензії на наукові роботи.

Періодичність

Мова видання

Стандартизація. сертифікація, якість

Журнал "Стандартизація, сертифікація, якість" - це науково- технічний фаховий друкований засіб масової інформації в Україні, заснований Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Державним підприємством "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості". Тематична спрямованість жуналу - публікація наукових праць з досліджень актуальних проблем розвитку стандартизації, сертифікації, акредитації, підтвердження відповідності продукції, кодифікації і класифікації продукції та їх інформаційного забезпечення, систем управління якістю та навколишнім середовищем.

Періодичність - 4 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Статистика України

У журналі висвітлюються загальні наукові та практичні проблеми статистики, питання реформування державної статистики та переходу на міжнародну систему обліку та статистики, питання макроекономічної та регіональної статистики, статистики видів економічної діяльності, демографічної і соціальної статистики; соціально-економічне становище України, проблеми розвитку її економіки, проблеми національного управління й менеджменту.

Періодичність - 4 номери на рік.

Мова видання - українська.

Сучасна ветеринарна медицина

Журнал призначений для спеціалістів ветеринарної медицини і для всіх, хто праціє в галузі птахівництва та тваринництва. Висвітлюються питання діагностики та лікування хвороб тварин та птиці.

Періодичність - номерів на рік.

Мова видання - українська, російська.

Сучасне птахівництво

Висвітлюються питання утриманні свійської птиці на птахофабриках та догляду за ними.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Тваринництво сьогодні

Сучасні технології утримання, годування, генетика й селекція, ветеринарне забезпечення тварин, ринок продукції та послуг, економіка тваринництва.

Періодичність - 9 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська.

Тваринництво України

"Тваринництво України" - науково-виробничий журнал Міністерства аграрної політики та Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві. Журнал розрахований на виробничників, фермерів, науковців та всіх тих. хто займається особистим підсобним господарством.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання українська, російська.

Техніка і технології АПК

Проблематика видання:висвітлення передового досвіду в галузі механізації сільськогосподарського виробництва, інноваційних технологій, сільськогосподарської продукції, питань сільськогосподарського машинобудування, проблем використання техніки, нових машин, електрифікації, раціоналізації винахідництва.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська.

Технічна електродинаміка

 

Періодичність - 6 разів на рік.

Мова видання - українська, російська.

Україна: аспекти праці

Науково-аналітичне висвітлення питань економіки ринку праці, соціальної політики в Україні та за кордоном, спрямоване на розв’язання проблем соціально-економічних перетворень у сфері праці

Періодичність - 8 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Філософська думка 

Проблематика видання: теоретична філософія; онтологія і гносеологія; логіка, методологія і філософія науки; соціальна філософія і філософія історії, філософія культури; етика і філософія моралі; естетика; культурологія; історія світової філософії; історія української філософії; сучасна світова філософія; сучасна гуманітаристика; політична філософія, філософія права, філософія економіки, філософія освіти, філософія мови, філософія релігії, філософія екології, філософські проблеми природознавства.

Періодичність - 6 номерів на рік.

Мова видання - українська, англійська.

Фінанси України

Науково-теоретичний і інформаційно-практичний журнал освітлює питання теорії, методології і практики фінансів, банківської справи, оподаткування, інвестування і кредитування. Видання розраховане на бухгалтерів, працівників фінансово-банківської системи, митниці, економістів, фахівців фінансових структур, аудиторів.

Періодичність - 12 номерів на місяць.

Мова видання - українська.

Фінансовий контроль

Освітлює питання роботи контрольно-ревізійних органів, сучасної методології аудиту, розкриття фінансових порушень, публікуються практичні поради фахівців .

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Хранение и переработка зерна

Усе про зерно, його переробку та зберігання.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська.

Электронные компоненты и системы

Щомісячний масовий науково-технічний журнал «Электронные компоненты и системы», призначений для розробників та виробників апаратури електронної та електротехнічної промисловості, засобів телекомунікації, промислової та транспортної електроніки. Аналітичні огляди нових електронних компонентів, систем автоматизації, технологій, устаткування і матеріалів поверхневого монтажу.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - російська.

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит

 

Висвітлення питань енергозбережних технологій, енергетичного аудиту, енергетики, екології.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

Энерготехнологии и ресурсосбережение

Висвятлюються питання енергетики, енерго- та ресурсозбереження, а також охорони навколишнього середовища.

Періодичність 6 номерів на рік.

Мова видання - російська, англійська.

Я - студент

Публікуються матеріали з духовного та етичного виховання студентів, висвятлюється життя і проблеми молоді.

Періодичність - 12 номерів на рік.

Мова видання - українська, російська, англійська.

 

CHIP

 

Журнал Chip в России — это высочайшее качество в освещении таких тем, как аудио-, видео- и фототехника, компьютеры, программное обеспечение, Интернет, современные технологии телекоммуникаций и развлечений.

CHIP (Чип) — цветной ежемесячный глянцевый журнал о компьютерной технике, коммуникациях и связи, ориентированный на рядовых пользователей и IT-профессионалов. Слоган — «Go Digital». Русскоязычный вариант слогана, используемый в рекламе издания: «Твой гид в цифровом мире». Журнал выпускается в Германии с сентября 1978 года, в России с 25 апреля 2001 года, а также ещё в 14 странах мира суммарным ежемесячным тиражом более миллиона экземпляров.

 

 

 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

Методичні рекомендації зі створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID

Наведено методичні рекомедації, щодо реєстрації у Google Академії профелю науковця, а також відео-уроки з реєстрації та роботі з Google Scholar..

Графік проведення тренінгів

з НПП університету щодо роботи з наукометричними базами даних Google Scholar, ORCID, Web of Science та репозитарієм університету в ЕЧЗ бібліотеки:

Понеділок Факультет ТВППТСБ (13.00-16.30)

Вівторок Факультет агротехнологій (13.00-16.30)

Середа Інженерно-енергетичний факультет (13.00-16.30)

Четвер Факультет менедждменту та ОФФ (13.00-16.30)

П'ятниця ТЕК та факультет культури і виховання (13.00-15.00)

Адміністрація бібліотеки

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ