головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

Неформальна та інформальна освіта

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТА ДО ПУБЛІКАЦІЇ

 

Пропонуємо ознайомитись з документами, розробленими фахівцями бібліотеки, які допоможуть Вам оформити список джерел до наукових праць та підготувати документ (методичні рекомендації, посібник, курс лекції тощо) до видання.

Всі рекомендації розроблені згідно діючих стандартів з видавничої та бібліотечної справи.


     Оформлення текстового документа до видання : методичні рекомендації / уклад. : О. Г. Пустова, О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова, О. М. Кушнарьова. - 5-те вид., перероб. і доповн. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 80 с.

     Рекомендації розроблені з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення текстового документу до видання на основі ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості», ДСТУ 3017:2015 "Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять», ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Рекомендації розраховані на науково-педагогічних працівників та фахівців видавничого відділу Миколаївського державного аграрного університету, які займаються виданням текстових документів (монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій).

Складання бібліографічних посилань за Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 (загальні правила) : метод. рекомендації / уклад. О. Г. Пустова ; за ред. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв, 2018. – 56 с.

Методичні рекомендації розроблено з урахуванням поправок, внесених в національний нормативний документ з метою надання допомоги при оформленні посилань в наукових роботах та складанні бібліографічних списків використаних джерел в дисертаціях за цим стандартом. Видання буде корисним для науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів та здобувачів вищої освіти університету.

Оформлення списку джерел : методичні рекомендації / уклад. Д. В. Ткаченко, О. О. Цокало ; за ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 36 с.

Рекомендації розроблено для здобувачів вищої освіти до практичних занять з курсу «Основи інформаційної культури здобувача вищої освіти» з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення списків літератури у курсових та дипломних роботах на основі ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. загальні вимоги та правила складання».

Оформлення текстового документа до видання : метод. рекомендації / уклад. О. Г. Пустова, О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова, О. М. Кушнарьова. 4-те вид., перероб. і доп. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 80 с.

Рекомендації розроблено з метою встановлення єдиних вимог до порядку оформлення текстового документа до видання. Рекомендації розраховані на науково-педагогічних працівників та фахівців видавничого відділу Миколаївського національного аграрного університету, які займаються виданням текстових документів (монографій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо).

Бібліографічний опис електронних ресурсів : метод. рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; за ред. О. Г. Пустова. – 2-ге вид, доп. і перероб. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 80 с.

Електронне видання у всесвітній мережі Internet – це галузь, яка постійно бурхливо розвивається та змінюється. Наразі електронне видання – це надширокий діапазон способів та засобів для створення повноцінного інформаційного продукту з багатьма можливостями.

Друге видання доповнене прикладами опису нормативно-правових атів в електронному вигляді, а також електронних ресурсів з соціальних мереж. Рекомендації призначено для здобувачів вищої освіти, аспірантів та науково-педагогічних працівників.

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях : методичні рекомендації / уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 88 с.

У зв’язку зі значною активізацією друкування наукових статей у зарубіжних виданнях та доведенням відповідності вимог провідних вітчизняних видань до рівня зарубіжних, перед науковцями досить актуально стоїть проблематика активного володіння і використання інформації та діючих положень. На сьогодні вимоги до оформлення результатів наукових досліджень та наукових статей в основному регламентуються відповідними діючими стандартами та вимогами наукових видань. 

Особливу увагу надано наведенню правильного опису використовуваних джерел у списках літератури. Що є запорукою врахування цитованої публікації під час оцінювання наукової діяльності її авторів, університету, організації, країни.

 

Правила скорочення назв наукових ступенів

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

 

Пропонуємо ознайомитись с переліком ключових слів, пов'язнаних з Цілями сталого розвитку, які рекомендується використовувати при написанні статей для видань, що індексуються у БД Scopus. 

 

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Безкоштовний сервіс для самоперевірки на плагіат

Duplichecker

Бібліографічний сервіс «Grafiati»

Розпочато співпрацю із сервісом автоматичного оформлення бібліографічних посилань «Grafiati».

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Реєстр наукових видань України

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ