головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Архів  2008-2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Бібліографічні та біобібліографічні покажчики

      У бібліографічному покажчику подано відомості про дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів наук, що зберігаються у фондах бібліотеки Миколаївського національного аграрного університету.

      Покажчик призначений для науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрантів, здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти та всіх тих, хто здійснює наукові дослідження.   

      Бібліографічний покажчик відображає книги, статті та ін. матеріали, які розкривають або вузьку конкретну тему (проблему), або широку багатоаспектну галузь знань. Це обумовлює складність його структури - наявність розділів і підрозділів, науково-довідковий апарат (передмова, допоміжні покажчики).

   Стан і розвиток органічного виробництва та ринку органічної продукції : рекомендаційний покажчик літератури / уклад. І. А. Фисенко ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. – Миколаїв : МНАУ, 2021. – 40 с.

    Бібліографічний покажчик «Стан і розвиток органічного виробництва та ринку органічної продукції» присвячений питанням органічного виробництва, обігу, маркування органічної продукції та сертифікації у цій сфері. До складу покажчика увійшли відомості про навчальні посібники, монографії, статті з наукових періодичних видань, а також матеріали всесвітньої мережі Інтернет з органічного виробництва та ринку органічної продукції.

    Бібліографічний покажчик адресований науковцям, спеціалістам сільського господарства, аспірантам, викладачам, студентам, а також тим, хто цікавиться станом і розвитком органічного виробництва та ринком органічної продукції в Україні та в інших країнах.


   Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України : рекомендаційний покажчик літератури / уклад. А. А. Ястремська ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. Миколаїв : МНАУ, 2021. 56 с.

    В бібліографічному покажчику «Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України» розглянуті питання державної підтримкм та фінансового забезпечення інновацій аграрно-промислового комплексу, проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку інновайійно-інвестиційної діяльності АПК в Україні.

    Бібліографічний покажчик розрахований на науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців аграрного профілю — усіх, хто цікавиться становленням інноваційної моделі розвитку в аграрній економіці України.


   Сучасні реалії органічного землеробства : рекомендаційний покажчик літератури / уклад. А. А. Ястремська ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. Миколаїв : МНАУ, 2021. 60 с.

    В бібліографічному покажчику «Сучасні реалії органічного землеробства» розглянуті питання основ еколого-економічних передумов розвитку органічного сільського господарства. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку органічного сільського господарства в Україні.

    Бібліографічний покажчик розрахований на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та практичних працівників, яких цікавлять питання вирощування екологічно безпечної продукції.


   Основні напрями аграрної політики України : рекомендаційний покажчик літератури / уклад. І. А. Фисенко ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. Миколаїв : МНАУ, 2021. 52 с.

    Бібліографічний покажчик «Основні напрями аграрної політики України» присвячений темі сучасного стану та перспективним напрямам аграрної політики України.

    Бібліографічний покажчик адресований науковцям, спеціалістам сільського господарства, аспірантам, викладачам, студентам, а також тим, хто цікавиться питаннями аграрної політики України.


   Гречка: генетика, селекція і насінництво : рекомендаційний покажчик літератури / уклад. А. А. Ястремська ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. Миколаїв : МНАУ, 2021. 32 с.

   В бібліографічному покажчику «Гречка: генетика, селекція і насінництво» розглянуті питання формування продуктивності та реалізація генетичного потенціалу гречки, урожайні і якісні показники нових сортів гречихи та вплив норм добрив, способів посіву на якісні показники зерна гречки.

   Бібліографічний покажчик стане в нагоді для селекціонерів, викладачів, аспірантів і студентів вузів біологічного та аграрного профілю.


   Безпека та якість продуктів харчування : рекомендаційний покажчик літератури / уклад. І. А. Фисенко ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. Миколаїв : МНАУ, 2021. 68 с.

   Бібліографічний покажчик «Безпека та якість продуктів харчування» присвячений питанням системи управління якістю, контролю та безпеки продуктів харчування.

   Бібліографічний покажчик адресований науковцям, спеціалістам сільського господарства, аспірантам, викладачам, студентам, а також тим, хто цікавиться питаннями безпеки та якості продуктів харчування.

 


   Інтенсивні технології вирощування горіхів : рекомендаційний покажчик літератури / уклад. І. А. Фисенко ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. Миколаїв : МНАУ, 2021. 44 с.

   У бібліографічному покажчику «Інтенсивні технології вирощування горіхів» зібрана література щодо технології вирощування, удобрення, захисту, селекції горіхів та економіки їх виробництва в сучасних умовах.

   Бібліографічний покажчик адресований науковцям, спеціалістам сільського господарства, аспірантам, викладачам, студентам, а також тим, хто цікавиться питаннями технології вирощування горіхів.

 


   Комфортне утримання сільськогосподарської птиці : рекомендаційний покажчик літератури / уклад. І. А. Фисенко ; за ред. О. Г. Пустова, Д. В. Ткаченко. Миколаїв : МНАУ, 2021. 44 с.

   Бібліографічний покажчик «Комфортне утримання сільськогосподарської птиці:» присвячений питанням комфорту сільськогосподарської птиці, пристроїв та обладнання для комфортного утримання та мікроклімату в приміщеннях.

   Бібліографічний покажчик адресований науковцям, спеціалістам сільського господарства, аспірантам, викладачам, студентам, а також тим, хто цікавиться питаннями комфортного утримання сільськогосподарської птиці.


 

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Безкоштовна перевірка на плагіат!

Для безкоштовної перевірки на плагіат радимо скористатись сервісом Advego Plagiatus. Перевірка тексту на плагіат за допомогою такого сервісу виконується швидко і дуже якісно, показуючи унікальність тексту у відсотковому співвідношенні, а також адреси, з яких були виявлені збіги.

Advego можна завантажити за посиланням.

Доступ до повнотекстової бази даних Science Direct

Миколаївський національний аграрний університет при підтримці МОН України отримав доступ до повнотекстової бази даних Science Direct

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Пропонуємо ознайомитись із зведеною таблицею, яка містить перелік наукових фахових видань України та електронних наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ