головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science за кошти держбюджету.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ

Альтернативне землеробство

Електронні версії статей з наукової періодики України

           Артиш В. І. Удосконалення системи державного регулювання виробництва органічної продукції в Україні [Електронний ресурс] / В. Артиш // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. — Вип. 145. - Режим доступу: //www.nbuv.gov.ua/Portal/chem_biol/nvnau/2010_145/10avi.pdf

          Гуцаленко О. О. Сертифікація органічної продукції в Україні [Електронний ресурс] / О.О. Гуцаленко. – Режим доступу : //www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-411/environmental-economics-and-the-environment-411/11827-411-1103
           У статті відображається сертифікація органічної продукції як складової гарантійної системи органічного виробництва. Висвітлюються основні вимоги до органів сертифікації та критерії їх акредитації.

        Екологічна система виробництва зерна в промисловому регіоні [Електронний ресурс] / О. Б. Бондарева, Л. І. Коноваленко, Ю. К. Бородай, О. А. Бєлицька // Вісник Донецького національного університету. Природничі науки. – 2009. – Вип. 1. – С. 581-583. – Режим доступу : //www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdu_a/2009_1/Short%20papers/27_Bondareva.pdf

          Єщенко В. О. Системи землеробства: від назви до змісту [Електронний ресурс] / В. О. Єщенко, І. Д. Примак // Автохтонні та інтродуковані рослини. – 2011. – Вип. 7. – С. 128-134. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Atir/2011_7/Eschenko.pdf
           У статті показана історія розвитку систем землеробства від примітивних до сучасних.

           Ілляшенко К. В. Європейські перспективи сільського господарства України за умов інвестування в агроекологію [Електронний ресурс] / К. В. Ілляшенко // Науковий вісник УкрДЛТУ: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. – Львів : УкрДЛТУ, 2005. – Вип. 15.6. – С. 511-517. – Режим доступу : //www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_6/511_Illiaszenko_15_6.pdf
           Зроблено аналіз екологізації сільського господарства в країнах ЄС. Висвітлено основні екологічні проблеми у вітчизняних підприємствах АПК. Проаналізовано вплив інвестицій в екологізацію сільського господарства на перспективи України щодо входження до ЄС..

           Кузьменко О. Б. Сучасні напрями екологобезпечного землекористування [Електронний ресурс] / О. Б. Кузьменко // Наукові праці. Екологія. – 2009. – Вип. 94. – С. 29-33. – Режим доступу : //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Ecology/2009_94/94-6.pdf
           У статті розглянуто сучасні напрями екологізації землекористування. Проаналізовано дослідження  розвитку  біологічних технологій  збереження  природної  родючості  ґрунту  в країнах Західної Європи і США. Представлені первинні результати модельно-імітаційного експерименту щодо визначення оптимального мікробіологічного препарату для відтворення природної родючості ґрунтів Миколаївської області.

           Легеза Д. Г. Світовий досвід органічного виробництва сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / Д. Г. Легеза // Збірник наукових праць Таврійського агротехнологічного університету. Економічні науки. – 2010. - № 3 (11). – С. 308-314. – Режим доступу : //www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2010_11/11-60.pdf 

          Лунєєв Л. Органічні продукти: комерція чи здоров'я? [Електронний ресурс] / Л. Лунєєв. -  Режим доступу: //www.potrebitel.net.ua/print/2284  

          Макаренко С. М. Виробництво екологічно чистої продукції як основа визначення оптимальної стратегії розвитку суб’єктів господарювання регіону [Електронний ресурс] / С. М. Макаренко, Н. М. Олійник, І. В. Шарапа // Економічні інновації. – 2011. – Вип. 44. – С. 156-160. – Режим доступу : //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ei/2011_44/pdf/18_Maka.pdf
           Досліджено необхідність розробки та впровадження стратегії функціонування суб’єктів господарювання, яка базується на виробництві екологічно чистої продукції.

           Марчук Л. П. Формування інноваційних можливостей аграрного виробництва [Електронний ресурс] / Л. П. Марчук // Економіка АПК. – 2009. - № 2. – С. 58-63. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/e_apk/2009_12/09_12_10.pdf
           Визначено  інноваційні пріоритети розвитку аграрного  виробництва. Розглянуто  можливості  використання інноваційних технологій для підвищення родючості грунтів, виробництва нових видів сировини  і біологічних видів палива, виробництва екологічно чистої продукції, охорони довкілля. Зроблено висновок про перетворення сільського господарства на стратегічну галузь економіки в умовах інноваційного розвитку.

          Медведєв В. В. Наукові дослідження з грунтохоронних технологій в європейських країнах [Електронний ресурс] / В. В. Медвєдев // Агрохімія і ґрунтознавствo. -  2010. – Вип. 73. - Режим доступу : //www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/aig/2010_73/Medvedev.pdf
           Розглянуто зміст і основні результати досліджень з грунтоохоронної тематики у Німеччині, Великій Британії і Франції. Зроблено висновок, що традиційна плужна система поступово заміняється альтернативними технологіями (із зменшеною кількістю агрохімікатів, мінімальними, підтримувальними, консервативними і нульовими технологіями.

          Мельничук М. В. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про органічне виробництво» : від 19.07.2010 p., № 7003 [Електронний ресурс] / М. В. Мельничук. - Режим доступу: http: www. Organic.com.ua.

          Пархоменко М. М. Правове регулювання органічного виробництва в Україні [Електронний ресурс] / М.  М.  Пархоменко // Форум права. - 2011. - № 4. - Режим  доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11pmmvvu.pdf
           Розглянута проблема правового регулювання органічного виробництва в Україні та необхідність його розвитку з метою підвищення якості сільськогосподарської продукції.

          Пінчук І. О. Міжнародна практика функціонування збутових кооперативів виробників органічної продукції [Електронний ресурс] / І. О. Пінчук, Ю. С. Бережна // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2011. – Вип.  41. Ч. 2. – С. 100-104. – Режим доступу : //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vsed/2011_41_2/index.html
           У статті проаналізовано роль збутових кооперативів виробників органічної продукції у процесі становлення органічної локальної продовольчої системи. Досліджено європейський досвід механізму функціонування органічних збутових кооперативів та зроблено висновок про необхідність використання кооперативної моделі збуту органічної продукції на вітчизняному ринку.

          Сава А. П. Особливості визначення пріоритетних територій для виробництва екобезпечної аграрної продукції [Електронний ресурс] / А. П. Сава, Б. О. Сидорук // Сталий розвиток економіки : науково-виробничий журнал. – 2011. - № 6. – С. 145-153. - Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_6/145.pdf

          Сайко В. Ф. Системи обробітку грунту в Україні [Електроний ресурс] / В. Ф. Сайко, А. М. Малієнко. – К. : ВД “ЕКМО”, 2007. – 44 с. – Режим доступу : //zemlerobstvo.com/wp-content/uploads/Системи-обробітку-грунту.pdf

          Сбыт органической продукции. Анализ потребностей покупателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа : //www.scribd.com/doc/73342819

          Сендецький В. Переробка органічних відходів агропромислового комплексу в біодобриво «Біогумус» методом вермикультивування [Електронний ресурс] / В. Сендецький // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. – 2010. – Вип. 14. Ч.2. - С. 253-258. – Режим доступу : //www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vldau/Agr/2010_2/files/10svofbv.pdf 
           Наведено технологію переробки органічних відходів агропромислового комплексу методом вермикультивування в біодобриво нового покоління “Біогумус”. Технологія передбачає правильний підбір компонентів та їх складу для підготовки субстрату до вермикультивування.

          Старчевський Ю. І. До питання розвитку регіональних мереж біофабрик і біолабораторій з виробництва засобів біологізації землеробства [Електронний ресурс] / Ю. І. Старчевський, В. О. Дубровін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Техніка та енергетика АПК. – 2011. – Вип. 166. Ч. 1. – Режим доступу : //www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvnau_apk/2011_166_1/11syi.pdf
           На прикладі аналізу технічних, економічних та соціальних аспектів проектування і створення зразкової Пілотної біофабрики з виробництва засобів біологізації землеробства розглядаються перспективи забезпечення цими засобами розвитку напряму екологізацїї сільського господарства на засадах комплексної біологізації захисту і живлення рослин, зокрема культур зернової сівозміни в агрокліматичних умовах зони Степу.

          Ткачук І. Фінансова підтримка розвитку екологічного землеробства в Польщі [Електронний ресурс] / І. Ткачук, Т. Сук // Вісник Львівського національного аграрного університету : зб. наук. праць. Економіка АПК. – 2009. – Вип. 16. – Режим доступу : //www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vldau/APK/2009/files/09tigfip.pdf

          Шестопал Г. С. Сертифікація органічної продукції - шлях України в майбутнє [Електронний ресурс] / Г. С. Шестопал, Ю. В. Майбук // Товарознавчий вісник. - 2012. – Вип. 5. – С. 382-388. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Tvis/2012_5/1/382-388.pdf
           В статті проаналізовано ситуацію на  ринку органічної  продукції  в  Україні,  перспективи  його зростання, розглянуто  законодавчо-правову основу, особливості екологічного маркування та сертифікації  органічної продукції.

          Що таке органічне сільське господарство? [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.organic.com.ua/sho_take_organichne_zemlerobstvo_.htm/

          Ярмилка В. ЭМ технология — основа органического земледелия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : www.lol.ua/rus/showart.php?id=23166

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

Методичні рекомендації зі створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID

Наведено методичні рекомедації, щодо реєстрації у Google Академії профелю науковця, а також відео-уроки з реєстрації та роботі з Google Scholar..

Графік проведення тренінгів

з НПП університету щодо роботи з наукометричними базами даних Google Scholar, ORCID, Web of Science та репозитарієм університету в ЕЧЗ бібліотеки:

Понеділок Факультет ТВППТСБ (13.00-16.30)

Вівторок Факультет агротехнологій (13.00-16.30)

Середа Інженерно-енергетичний факультет (13.00-16.30)

Четвер Факультет менедждменту та ОФФ (13.00-16.30)

П'ятниця ТЕК та факультет культури і виховання (13.00-15.00)

Адміністрація бібліотеки

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ