головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

Неформальна та інформальна освіта

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ

Міжнародні та вітчизняні патентні бази даних

Web-огдяд на допомогу патентному пошуку       

        Патентний пошук є трудомістким, але необхідним заходом. Він необхідний не тільки особам або організаціям, які бажають запатентувати винахід, а й промисловим підприємствам, бажаючим цей винахід використовувати.

        Основні види патентного пошуку: предметний, іменний (або фірмовий), нумераційний, патентів-аналогів. Вибір типу патентного пошуку визначається як необхідної глибиною пошуку і тимчасовими обмеженнями, так і пошуковими можливостями особи або організації, які проводять пошук.

        У більшості БД можна проводити пошук за наступними критеріями:

        - систематичний пошук (за індексами МКІ);
        - лексичний пошук (за ключовими словами);
        - авторський пошук (за ім'ям автора);
        - фірмовий пошук (за ім'ям заявника);
        - пошук по публікаційного даними (за номером і датою публікації);
        - пошук по пріоритетним даними (за номером і датою конвенційної заявки);
        - пошук за даними заяви (за номером і датою заявки).

 

         Український інститут інтелектуальної власності

        Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" реалізує проект створення Системи електронної взаємодії закладу експертизи з відповідними суб'єктами в процесах набуття й підтримання чинності прав інтелектуальної власності (СЕВ ЗЕС).

        Призначенням СЕВ ЗЕС є автоматизація всього комплексу робіт з електронними документами, якими будуть обмінюватися суб'єкти відносин, що виникають у ході здійснення процедур набуття й підтримання чинності прав інтелектуальної власності..

Перейти на сайт

 

         База патентів України

        Матеріалами бази є патенти на винаходи зареєстровані на території України. Для перегляду та ознайомлення доступна інформація про авторів, датах публікації та описи винаходів.

        Тут Ви знайдете моделі і креслення різних пристроїв, механізмів, пристосувань. А так само безліч способів і методів одержання, виготовлення та виробництва виробів, препаратів, матеріалів і багато чого іншого.

        Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" реалізує проект створення Системи електронної взаємодії закладу експертизи з відповідними суб'єктами в процесах набуття й підтримання чинності прав інтелектуальної власності (СЕВ ЗЕС).

        Призначенням СЕВ ЗЕС є автоматизація всього комплексу робіт з електронними документами, якими будуть обмінюватися суб'єкти відносин, що виникають у ході здійснення процедур набуття й підтримання чинності прав інтелектуальної власності.

Перейти на сайт

 

         Електронно-цифрова бібліотека Європейського патентного відомства ESP @ CENET

        Патентна документація країн-членів ЄПВ, повні описи принаймні за 2 останні роки публікації. Патентна документація багатьох країн світу на значну глибину. Новий інтерфейс. Засоби для визначення індексів європейської патентної класифікації (ECLA) для пошуку. Інформація щодо патентних сімейств і правового статусу з БД INPADOC.
        Відомості щодо наявності бібліографічних даних, англомовних рефератів та повних текстів документів по країнам.

Перейти на сайт

 

         Електронно-цифрова бібліотека Патентного відомства Японії

        Англомовні реферати японських патентних заявок з 1976 р. Повні описи до заявок і патентів японською. З автоматизованим перекладом на англійську переважно з 1993 р, більш ранніх (з початку їх публікації) тільки в факсимільному вигляді мовою оригіналу.

Перейти на сайт

 

         База даних Відомства з патентів і товарних знаків США

        Пошук за бібліографічними даними і текстами формул і опису - з 1976 р. Окремі бази даних описів до патентів США з 1790 р. і патентних заявок з 2001 р.

Перейти на сайт

 

Всесвітня організація інтелектуальної власності

   

        ВОІВ здійснює адміністративні функції міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності. За активної участі країн-членів, ВОІВ здійснює діяльність, спрямовану на формування глобальної політики у сфері інтелектуальної власності, узгодження національних законів і процедур у цій сфері; надання послуг міжнародним заявникам щодо отримання прав на об’єкти промислової власності; обмін інформацією; надання технічної, організаційної та консультативної допомоги державам-членам ВОІВ; сприяння у розв’язанні спорів у сфері інтелектуальної власності між суб’єктами приватного права тощо.

        Метою діяльності цієї міжнародної організації є сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом забезпечення співробітництва між державами та забезпечення адміністративного управління багатосторонніми договорами, що регулюють правові та адміністративні аспекти інтелектуальної власності.

Перейти на сайт

 

Questel

        Questel - унікальна система, яка включає в себе єдину базу патентів з 95 країн. До бази включено патенти починаючи з 1960 року. База даних поповнюється щодня. Окрім зручного пошуку, візуалізатора та системи перевірки патентів, у цій БД реалізовано прогнозування їх затребуваності. За оцінкою професіоналів - найкраща система в світі.

Перейти на сайт

 

PatSeer

        PatSeer - світова патентна база даних по більш ніж 90 країнам в комплексі з потужними інструментами пошуку та аналізу патентів.

Перейти на сайт

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

 

Пропонуємо ознайомитись с переліком ключових слів, пов'язнаних з Цілями сталого розвитку, які рекомендується використовувати при написанні статей для видань, що індексуються у БД Scopus. 

 

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Безкоштовний сервіс для самоперевірки на плагіат

Duplichecker

Бібліографічний сервіс «Grafiati»

Розпочато співпрацю із сервісом автоматичного оформлення бібліографічних посилань «Grafiati».

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Реєстр наукових видань України

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ