головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science, Scopus та Science Direct за кошти держбюджету.

Миколаївський національний аграрний університет отримав повнотекстовий доступ до найбільшого наукового видавництва Springer Nature.

Бібліотека МНАУ отримує друковані варіанти іноземних наукових журналів "Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research" та "Studies in Agricultural Economics" присвячені аграрним наукам.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу:

інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ МНАУ

Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Р/р UA 86 820172 0313 21100 1 2020 18287
Кошти, що отримуються від господарської діяльності

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Віртуальна виставка

 

 

Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства / Н. О. Алєшугіна та ін. : навчальний посібник. Ніжин : Лисенко М.М., 2014. 519 c. URL: https://tourlib.net/books_ukr/aleshugina.htm

 

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні засади дослідження та раціонального використання туристичних ресурсів, подано загальну характеристику природних, природно-антропогенних та антропогенних туристичних ресурсів України. Охарактеризовано туристичні ресурси туристичних районів та адміністративних областей України.

Рекомендується викладачам і студентам туристичних спеціальностей географічних, історичних, економічних факультетів вищих навчальних закладів, фахівцям сфери туризму.

 

Далі...

 

В'їзний туризм : навчальний посібник / П. Ф. Коваль та ін. Ніжин, Видавництво Лук'яненко В. В., 2010. 304 с. URL: https://tourlib.net/books_ukr/vt.htm

 

У посібнику розкрито теоретичні, нормативно-правові та організаційні засади в'їзного туризму. Висвітлено історію розвитку в'їзного туризму в Україні, узагальнено принципи, на яких він базується, та фактори, що на нього впливають. Розкрито особливості роботи туроператорів щодо формування турпродукту, а також специфіку технологій обслуговування іноземних туристів. Аналізується туристичний потенціал України та його придатність для організації в'їзного туризму. Приділено увагу інформаційно-логістичному забезпеченню в'їзного туризму.

Для фахівців сфери туризму, викладачів та студентів туристичного фаху географічних, історичних, економічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

Далі...

 

Мельниченко О. А., Шведун В. О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія. Харків : Видавництво НУЦЗУ, 2017. 153 с. URL: https://tourlib.net/books_ukr/melnychenko.htm

 

У монографії розглянуто особливості розвитку індустрії туризму в Україні. Видання адресовано студентам, аспірантам, викладачам і науковцям і працівникам, а також усім, хто цікавиться теоретичними та прикладними аспектами розвитку вітчизняної індустрії туризму.

 

 

 

Далі...

 

Роглєв Х. Й., Бошицький Ю. Л., Голубаха І. А., Мунін Г. Б. Легендарні села України. Київ : Книга, 2009. 256 с. URL: https://tourlib.net/books_ukr/sela.htm

 

У виданні розповідається про історію, легенди, архітектурні пам'ятки відомих українських сіл, які зробили значний внесок в історію України. Книга ілюстрована унікальними фотографіями при¬роди, будинків, церков, замків, фортець та палаців, портретами відомих людей. Видання призначене для збереження реліктів, унікальних пам'яток архітектури та історії цікавих сіл України, що сприяє формуванню національної самосвідомості та історичної пам'яті українського народу.

 

 

Далі...

 

Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник. К.: Альтерпрес, 2003. 352 с. URL: https://tourlib.net/books_ukr/pankova.htm

 

В навчальному посібнику розкриваються основні поняття краєзнавства, простежується його розвиток і сучасний стан, аналізується взаємозв`язок краєзнавства та туризму. Посібник містить інформацію про туристичні ресурси регіонів України та її столиці - Києва.

Розрахований на студентів спеціальних навчальних закладів, організаторів туризму та екскурсійної діяльності.

 

 

Далі...

 

Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі) : монографія / В. Г. Явкін та ін. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. 344 с. URL: https://tourlib.net/books_ukr/gart.htm

 

У монографії проведений аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу розвитку туризму в Україні та Польщі, запропонована типологія природно-рекреаційних комплексів природних регіонів України, здійснене дослідження окремих видів туризму у цих двох країнах. Розглядаються ресурсні та інфраструктурні передумови розвитку туризму в окремих регіонах України та Польщі, а також - перспективні види та форми туристсько-рекреаційної діяльності. Вивчаються географічні та екологічні проблеми туристичної галузі в Україні та Польщі.

Для фахівців, викладачів і студентів, що спеціалізуються в галузі туризму.

 

Далі...

 

Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону : монографія / В. Г. Герасименко та ін. Одеса : ОНЕУ, 2016. 262 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5474

 

У монографії надаються методи визначення потенціалу українських регіональних ринків організованого туризму, визначається методика інтегральної оцінки туристично-рекреаційних потенціалів регіонів України. Визначається місце регіону в означених потенціалах країни.

Розраховано на працівників у сфері туризму, рекреації, гостинності, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів.

 

 

Далі...

Семенов В. Ф., Герасименко В. Г., Горбань Г. П. Управління регіональним розвитком туризму : навчальний посібник. Київ, 2019. 353 с. URL: https://tourlib.net/books_ukr/semenov.htm

У навчальному посібнику запропоновано курс управління регіональним розвитком туризму. Розкриваються теоретико-методологічні та прикладні питання управління регіональним розвитком сфери туризму, яка розглядається як складна регіональна система, подальший генезис якої базуватиметься на концепції регіонального розвитку. Пропонуються до вивчення сутність та зміст понять: регіон, регіоналізм, державна регіональна політика, регулювання, методологія регіонального управління, місцевого самоврядування, інноваційні форми просторової організації туризму. Визначено сучасне місце управління регіональним розвитком туризму у процесі суспільного відтворення. Висвітлені концептуальні засади формування ринкового механізму управління регіональним розвитком туризму і суб'єктами туристичного бізнесу за моделями економічного зростання і сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. Обґрунтовано доцільність впровадження в практику регулювання регіонального розвитку туризму таких інноваційних та інтегрованих об'єктів управління в системі туризму, як кластери, мережні альянси, дестинації. Визначені стратегічні орієнтири регіонального розвитку суб'єктів господарювання в сфері туризму з урахуванням реалій сучасного стану туристичного бізнесу України.

Навчальний посібник розрахований на студентів, науковців, управлінців, працівників сфери туристичної індустрії та тих, хто цікавиться питаннями туризму та його регіональним розвитком.

Далі...

 

Розвиток туризму на засадах співробітництва територіальних громад : навчальний посібник / В. В. Толкованов та ін. Київ, 2019. 353 с. URL: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/6152

 

Навчальний посібник "Розвиток туризму на засадах співробітництва територіальних громад" підготовлено у співпраці проекту "Реформа управління на сході України", що виконується Deutsche Gesellschaft fu..r Internationale Zusammen arbeit (GIZ) GmbH, з Полтавським національним технічним університетом ім. Ю. Кондратюка та ресурсним центром міжмуніципального та транскордонного співробітництва. Цей посібник містить теоретичні та практичні матеріали з питань розвитку туристичної галузі, а також методичні, інформаційні, навчальні матеріали щодо підготовки та реалізації проектів співробітництва територіальних громад у сфері туризму.

Для науковців, практиків та експертів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями реалізації рекреаційної діяльності, розвитку туризму та міжмуніципального співробітництва.

Далі...

 

Стратегічні імперативи стійкого розвитку туризму в країнах ЄС: впровадження досвіду для України : монографія / Г. О. Горіна та ін. Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 2020. 115 с. . URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/2065/1/Стратегічні%20імперативи%20стійкого%20розвитку%20туризму%20в%20країнах%20ЄС.pdf

 

Монографію присвячено дослідженню стратегічних імператив стійкого розвитку туризму в країнах ЄС та розробці напрямів впровадження позитивного європейського досвіду для України.

 

 

 

Далі...

 

Курортологія та курорти України : навчальний посібник / уклад. : С. М. Малахова, О. О. Черепок, Н. Г. Волох. Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. 105 с. URL: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/9487/1/Kurortolohiya_ta_kurorty_Ukrayiny_2019.pdf

 

Курортологія — наука, що вивчає лікувальні курортні фактори. Наука про курорти розвинулась в міру накопичення знань про цілющі природні фактори - клімат, мінеральні води, лікувальні грязі та ін. - і у зв'язку з розширенням мережі курортів і розвитком курортної справи в цілому.

 

 

 

Далі...

 

Сільський зелений туризм - від роз'єднаних садиб до територіальних кластерів / уклад, : В. Васильєв та ін. Київ, 2021. 65 с. URL: https://issuu.com/ukraineards/docs/szt-book_web

 

Брошура видана в межах проекту «Сільський зелений туризм – від роз'єднаних садиб до територіальних кластерів», який реалізується за підтримки Проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

 

 

 

Далі...

 

Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні виклики : монографія / за ред. Д. І. Басюк. Вінниця : Едельвейс, 2017. 318 с. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26819

Викладено сучасні підходи до сутності, економіко-соціальних функцій та особливостей розвитку еногастрономічного туризму, оцінки туристичного потенціалу кулінарних традицій, типових продуктів, страв і напоїв та харчової поведінки населення різних регіонів України. Досліджено міжнародний досвід розвитку винного та гастрономічного туризму. Представлена проблематика інноваційних засад формування туристичних продуктів з урахуванням потенціалу еногастрономічного туризму в Україні та регіонах. Розкрито сучасні мoделі упрaвлiння розвитком винного та гастрономічного туризму в контексті соціальних ініціатив та економічних трансформацій. регіонального та галузевого типу.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, працівників готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Може бути корисною для спеціалістів, які працюють у сфері еногастрономії, менеджерів туристичних підприємств.

 

Далі...

 

Винний туризм : підручник / С. В. Іванов та ін. Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2012. 472 с. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6236

 

Одним з перспективних напрямків розвитку ринку туристичних послуг є винний туризм - спеціалізований вид туризму, пов'язаний з ознайомленням з історією, технологією та культурою споживання алкогольних напоїв у певному регіоні та дегустацією алкогольних напоїв безпосередньо у виробника, а також відвідування спеціальних закладів та заходів, як дегустаційні зали, вині підвали, винні виставки, конкурси, фестивалі, тощо.

 

 

Далі...

 

Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2010. 248 с. URL: https://westudents.com.ua/knigi/610-organzatsya-provedennya-turistsko-kraznavchih-podorojey-pangelov-bp.html

 

Туристсько-краєзнавчі подорожі відновлюють і розвивають сили, волю людини, збагачують її знання про себе, свій край і світ. При їх підготовці однаково відповідально продумують маршрут, програму, організаційне забезпечення, дбають про спорядження, фізичну, технічну, психологічну придатність, мотивацію учасників.

Адресований студентам факультетів фізичного виховання і туризму вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто організовує туристсько-краєзнавчі подорожі, є або збирається бути їх учасником.

 

Далі...

 

Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 340 с. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7667

У монографії подано теоретико-методологічні основи дослідження безпеки регіональних туристичних систем. Обґрунтовано сутність і структуру поняття «регіональна туристична система», запропоновано авторську концепцію безпеки туризму як об'єкта регіональних економічних досліджень. Вивчено передумови та чинники безпеки регіональних туристичних систем України, охарактеризовано проблеми гарантування безпеки туризму в Україні та їх соціально-економічні наслідки на регіональному рівні.

Оцінено рівень безпеки регіональних туристичних систем України й обґрунтовано стратегічні напрямки і механізми гарантування безпеки регіональних туристичних систем держави. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також економістів, управлінців і всіх, хто цікавиться регіональними аспектами розвитку туристичного комплексу держави, зокрема в контексті актуалізації проблем безпеки туризму.

 

Далі...

 

Туристичний імідж регіону : монографія / за ред. А. Ю. Парфіненка. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 312 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/314175374_Turisticnij_imidz_regionu_monografia_za_red_A_U_Parfinenka_-_H_HNU_imeni_V_N_Karazina_2011_-_312_s

У колективній монографії досліджуються проблеми формування туристичного іміджу регіону. Туристичний імідж розглядається як чинник забезпечення конкурентоспроможності території, практика товаризації унікального ціннісного послання місцевої культури і формування регіональної економіки ексклюзивності. Основну увагу зосереджено на обґрунтуванні перспектив створення туристичного іміджу Харківської області на основі теоретичних напрацювань у галузі іміджевої політики та великого міжнародного досвіду.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку туристичного бізнесу.

 

 

Далі...

 

Оздоровчий туризм : навчальний посібник / І. Й. Малинський, Ю. П. Сергієнко, О. М. Лаврентьєв, Д. О. Тарангул, В. П. Чаплигін. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. 326 с. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5851/1/6105_IR.pdf

У навчальному посібнику розглянуто питання з організації, підготовки і проведення туристичних походів у спортивно-оздоровчому туризмі, включаючи харчування, спорядження, організування привалів та ночівлі у різних умовах. Розміщено відомості про лікарсько-педагогічний контроль туристів, захворювання і травми, які зустрічаються в походах. Наведено основні поняття, типи, види і форми туризму, а також контрольні питання і завдання. Відображено розрядні вимоги зі спортивного туризму і зміст туристської підготовки.

Призначений для слухачів курсів підвищення кваліфікації у сфері спортивно-оздоровчого туризму, інструкторів з туризму, працівників туристичних фірм.

 

 

Далі...

 

Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. Сільський туризм : навчальний посібник. Київ : Знання, 2006. 271 с. URL: https://tourlib.net/books_green/siltur.htm

 

У навчальному посібнику висвітлено теорію і практику організації та функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Послідовно розкрито основні поняття й концепції сільського зеленого туризму, а також розглянуто питання менеджменту, планування й маркетингового просування у цій галузі. Проаналізовано європейський досвід і перспективи розвитку сільського туризму в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, працівників органів місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться питаннями розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

 

 

Далі...

 

Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні. Географія пам'яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичого відродження : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2007. 432 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/345388160_Rutynskyi_M_2007_Castle_tourism_in_Ukraine_Geography_of_fortification_ monuments_and_prospects_of_their_tourist_revival_Kyiv_CUL_432_p_in_Ukrainian

 

У навчальному посібнику обґрунтовуються концепційно-теоретичні засади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам'яток України. Книга послідовно розкриває географічні особливості поширення, знайомить з історичними долями й аналізує сучасний стан збереженості пам'яток фортифікаційного зодчества, розкриває їх історико-культурний потенціал та характеризує перспективи залучення у музейно-екскурсійну, готельну й анімаційно-туристичну сфери панівної більшості відомих замків, фортець і оборонних монастирів України.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, працівників органів місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться питаннями розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

Далі...

 

Грановська В. Г., Морозов О. В., Крикунова В. М., Морозова О. С. Словник-довідник: Туризм і природно-рекреаційний потенціал : науково-методичне видання. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 108 с.

 

Словник-довідник рекомендовано для використання фахівцям у сфері туристичних послуг при плануванні розвитку туристично-курортного бізнесу, оцінюванні природних, кліматичних і культурно-історичних ресурсів рекреаційної галузі.

Призначено для посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, науковців, аспірантів, студентів навчальних закладів відповідного профілю.

 

 

 

 

Мальська М.П., Гаталяк О.М. Туризм у містах : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 224 с. URL: https://tourlib.net/books_ukr/malska-turyzm-u-mistah.htm

 

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні основи міського туризму. Висвітлено питання про туристичні ресурси в містах, дослідження іміджу міст, а також географію основних видів туризму в містах. Кожен розділ підручника містить контрольні запитання та завдання для перевірки рівня засвоєння знань з конкретної теми курсу. Поданий довідковий і додатковий матеріал з метою кращого опанування студентами знань про міський туризм у світі та в Україні.

Підручник призначено для студентів закладів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», а також фахівців туристичного бізнесу.

 

Далі...

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Дистанційна освіта

На Google-диску створено папку "Дистанційна освіта". Науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти мають можливість отримати повнотекстові електронні версії навчальної літератури, надіславши запит на електронну пошту бібліотеки library@mnau.edu.ua

Безкоштовна перевірка на плагіат!

Для безкоштовної перевірки на плагіат радимо скористатись сервісом Advego Plagiatus. Перевірка тексту на плагіат за допомогою такого сервісу виконується швидко і дуже якісно, показуючи унікальність тексту у відсотковому співвідношенні, а також адреси, з яких були виявлені збіги.

Advego можна завантажити за посиланням.

Чеклісти для дотримання академічної доброчесності

Міжнародний проєкт Bridge підготував чеклісти з переліком дій, які допоможуть провести дослідження та оприлюднити їх результати у доброчесний спосіб. Ознайомитися з ними можна за посиланнями:

Чекліст для наукового керівника

Чекліст для магістранта й аспіранта

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів та науковців

Навігатор по веб-ресурсам для аспірантів містить зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, посилання на електронну бібліотеку авторефератів дисертацій, наукометричні бази даних та інші ресурси вільного доступу.

Оновлено "Рекомендації щодо оформлення текстового документа до видання"

Перевидання методичних рекомендацій "Оформлення текстового документа до видання" випущено у зв'язку з введенням в дію ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» та припиненням використання в Україні ББК і впровадження УДК (постанова Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 р. № 177).

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

Перелік наукових фахових видань України. Категорія «А» та «Б»

Пропонуємо ознайомитись із зведеною таблицею, яка містить перелік наукових фахових видань України та електронних наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Перевірка наявності видання у базі Web of Science

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ