головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science за кошти держбюджету.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Віртуальна виставка
"Сучасна сільськогосподарська техніка"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА ДЛЯ ПОСІВІВ, ОБРОБКИ ТА ЗБОРУ ВРОЖАЮ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

        Борисюк Д. В. Тенденції розвитку та аналіз конструкції жаток зернозбиральних комбайнів [Електронний ресурс] / Д. В. Борисюк, В. В. Блащук // Техніка, енергетика, транспорт АПК. - 2015. - № 1. - С. 10-12. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/tetapk_2015_1_4

        Однією з характерних тенденцій розвитку світового комбайнобудування є подальше збільшення продуктивності і підвищення технічного рівня зернозбиральних комбайнів. В статті представлено перспективи, напрямки розвитку та аналіз конструкції жаток зернозбиральних комбайнів.

 

 

Далі...

        Будова прес-підбирача ПС 1,6Б [Електронний ресурс] / ДУ НМЦ Агроосвіта. – Електронні відео данні // YouTube. – 2014. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=q0HYL0P1C8c&list=PLOl07-AUaitWoyuS312evxDFpyPVF49_V&index=10

 

        Відеофільм «Будова, робота та регулювання прес-підбирача ПС-1,6Б» має два розділи: «Огляд конструкцій прес-підбирачів» і «Будова прес-підбирача». Пропонований відеофільм може бути використаний для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації під час вивчення теми «Будова, робота та регулювання прес-підбирача ПС-1,6Б» із дисципліни «Сільськогосподарські машини».

Далі...

        Васильченко В. Самохідні штангові обприскувачі [Електронний ресурс] / В. Васильченко, В. Сінько // Аграрна техніка. – 2014. - № 4 (29). – С. 48-56. – Режим доступу : //www.agritech.com.ua/pdf/4(29)12_2014/Самохідні штангові обприскувачі.pdf

        На сьогодні відомо кілька способів захисту культурних рослин від бур’янів, шкідників і хвороб. Але хімічний спосіб є найбільш поширеним і вважається найраціональнішим. Ефективність і економічність обприскування з кожним роком зростає завдяки створенню нових хімічних препаратів, що дає змогу зменшити витрати робочої суміші при її високій концентрації. Хімічний спосіб захисту рослин у комплексі з системою агротехнічних та організаційно-господарських заходів сприяє кращому збереженню вирощеного врожаю і уникненню втрат.

 

Далі...

 

        Войновський В. В. Результати випробувань причіпного обприскувача МАКСУС 2000-18 / В. В. Войновський,  А. С. Войновська // Аграрна техніка. – 2014. - № 2 (27). – С. 20-21. – Режим доступу : //www.agritech.com.ua/pdf/2(27)06_2014/Результати випробувань причіпного обприскувача МАКСУС 2000-18.pdf

        Сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву той факт, що однією з вирішальних умов ефективного використання пестицидів є їх якісне та своєчасне внесення. При цьому актуальності набуває проблема захисту довкілля від забруднення хімічними сполуками.

 

Далі...

        Гайденко О. Раціональний підхід до обробітку грунту [Електронний ресурс] / О. Гайденко, Ю. Мащенко // Агробізнес сьогодні. – 2015. - № 19 (314). – Режим доступу : //agro-business.com.ua/mekhanizatsiia-apk/4120-ratsionalnyi-pidkhid-do-obrobitku-gruntu.html

        У збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції обробіток ґрунту залишається однією з найважливіших ланок землеробства. В поєднанні з сівозмінами він повинен забезпечувати найбільш раціональне використання землі та її родючості, одержання високих урожаїв вирощуваних культур з найменшими витратами, підтримання на високому рівні фізичних властивостей ґрунту, захисту його від ерозії, ефективне використання добрив.

 

Далі...

        Демидов С. Коткування грунту [Електронний ресурс] / С. Демидов, Ю. Шпильовий, М. Стародубцева, В. Кучеренко // Аграрна техніка. – 2014. - № 4 (29). – С. 38-42. – Режим доступу : //www.agritech.com.ua/pdf/4(29)12_2014/Коткування грунту.pdf

        Однією з важливих складових комплексу технологічних операцій при вирощуванні будь-яких сільськогосподарських культур є коткування. Простота конструкції, висока технологічність виготовлення сприяли тому, що багато вітчизняних заводів-виробників сільськогосподарської техніки випускають котки, які відрізняються, переважно, шириною захвату та комплектацією робочих органів. Тому перед аграріями часто постає проблема вибору марки котків при їх придбанні.

 

Далі...

        Зерносушарки [Електронний ресурс] / ДУ НМЦ Агроосвіта. – Електронні відео данні // YouTube. – 2014. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=o3u6TA4g0qo&list=PLOl07-AUaitWoyuS312evxDFpyPVF49_V&index=4

 

        

Далі...

        Кузенко Д. Методологічні аспекти оцінки якості функціонування кукурудзозбиральних комбайнів [Електронний ресурс] / Д. Кузенко, Л. Кузенко // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Агроінженерні дослідження. - 2014. - № 18. - С. 188-195. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_agr_2014_18_33

        Технічне забезпечення аграрного виробництва є одним із вирішальних чинників продовольчої безпеки держави. На сучасному етапі розвитку аграрного виробництва визначальне значення мають оновлення матеріально-ресурсного потенціалу, створення умов для техніко-технологічного забезпечення відтворювального процесу на засадах застосування новітніх технічних засобів.

 

Далі...

 

        Кузьменко В. Ф. Аналіз схем сучасних кормозбиральних комбайнів та особливості їх конструкцій [Електронний ресурс] / В. Ф. Кузьменко, В. В. Максіменко, С. М. Ямпольський // Механізація та електрифікація сільського господарства. - 2010. - Вип. 94. - С. 279-288. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/mesg_2010_94_34

        

 

Далі...

        Машини для внесення мінеральних добрив [Електронний ресурс] / ДУ НМЦ Агроосвіта. – Електронні відео данні // YouTube. – 2014. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=2xtUXj9cMWc&list=PLOl07-AUaitWoyuS312evxDFpyPVF49_V&index=25

 

        У навчальному відеофільмі висвітлено призначення, загальну будову і роботу машин для внесення твердих мінеральних добрив. Звернено увагу на особливості конструкції подрібнювача добрив ИСУ-4, кузовного розкидача РУМ-8 та бункерного МВУ-0,5. Відеофільм призначений для використання в навчальному процесі під час підготовки фахівців аграрних вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації спеціальностей напрямів підготовки: „Механізація і електрифікація сільського господарства”, „Агрономія”, „Зооінженерія” та під час курсової підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва. Також може бути корисним фермерам та інженерно-технічним працівника сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

Далі...

        Машини для ґрунтозахисної, ресурсозберігаючої технології обробітку ґрунту [Електронний ресурс] / ДУ НМЦ Агроосвіта. – Електронні відео данні // YouTube. – 2014. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=1EYGKdMLHuw&index=16&list=PLOl07-AUaitWoyuS312evxDFpyPVF49_V

 

        У навчальному відеофільмі висвітлено загальну будову та технологічний процес роботи сільськогосподарських машин для грунтозахисної та ресурсозберігаючої технології обробітку грунту. Відеофільм призначений для використання в навчальному процесі під час підготовки фахівців вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації спеціальності напрямів підготовки: „Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва” та „Виробництво і переробка продукції рослинництва”, під час курсової підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва. Також може бути корисним фермерам та інженерно-технічним працівникам сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

Далі...

        Машини для збирання зернових культур [Електронний ресурс] / ДУ НМЦ Агроосвіта. – Електронні відео данні // YouTube. – 2015. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=n1-AvXGpkG8&list=PLOl07-AUaitWoyuS312evxDFpyPVF49_V&index=2

 

        

Далі...

        Перспективні напрямки модернізації зернових сівалок [Електронний ресурс] / В. І. Пастухов, М. В. Бакум, С. П. Нікітін та ін. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. - 2014. - Вип. 148. - С. 77-81. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2014_148_14

        Проаналізовані недоліки існуючих способів та засобів для висіву зернових культур. Запропоновано спосіб підвищення рівномірності висіву насіння сільськогосподарських культур та нова конструкція дводискового сошника для рівномірного висіву насіння.

 

 

Далі...

        Радіонов Д. Висококліренсні захисники від New Holland [Електронний ресурс] / О. Гайденко, Ю. Мащенко // Агробізнес сьогодні. – 2015. - № 15-16 (310-311). – Режим доступу : //agro-business.com.ua/mekhanizatsiia-apk/3798-vysokoklirensni-zakhysnyky-vid-new-holland.html

        Нещодавно компанія New Holland Agriculture на українських полях презентувала нові самохідні обприскувачі серії GUARDIAN™, технічні показники яких дозволяють швидко та якісно проводити обробіток навіть високорослих культур на будь-якій стадії їхнього розвитку.

 

 

Далі...

        Сидоренко  В. Випробування морквозбирального комбайна ASA-LIFT CM-1000 E [Електронний ресурс] / В. Сидоренко; Н. Єфімова, Ю. Пасхал // Аграрна техніка. – 2015. - № 1 (30). – С. 20-24. – Режим доступу : //www.agritech.com.ua/pdf/1(30)03_2015/Випробування морквозбирального комбайна ASA-LIFT CM-1000 E.pdf

        Механізоване збирання моркви в нашій країні виконується в основному двома способами: теребильними машинами і викопувальними. Обидва способи знайшли застосування у зв’язку із широким діапазоном ґрунтово-кліматичних умов у нашій країні. Більш прогресивним є спосіб збирання коренеплодів теребильними машинами. Досвід показує, що вагомими перевагами цього способу є поліпшення умов праці робітників, зайнятих на збиранні, зменшення трудовитрат і втрат врожаю. Виробником таких машин є датська фірма ASA-LIFT.

 

Далі...

        Сільськогосподарські машини [Електронний ресурс] / ДУ НМЦ Агроосвіта. – Електронні відео данні // YouTube. – 2014. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=swrCn6l9Ic8&list=PLOl07-AUaitWoyuS312 evxDFpyPVF49_V&index=17

 

        У навчальному відеофільмі показано сільськогосподарські машини різних типів та продемонстровано технологічний процес їх роботи. Відеофільм призначений для використання в навчальному процесі під час підготовки фахівців вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації спеціальностей напрямів підготовки: „Механізація і електрифікація сільського господарства”, „Агрономія”, „Зооінженерія” та під час курсової підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва. Також може бути корисним фермерам та інженерно-технічним працівникам сільськогосподарських підприємств різних форм власності

Далі...

        Техніка для поверхневого внесення мінеральних добрив [Електронний ресурс] / В. Сидоренко, В. Мележик, І. Макаренко, О. Кузло // Аграрна техніка. – 2014. - № 4 (29). – С. 28-31. – Режим доступу : //www.agritech.com.ua/pdf/4(29)12_2014/Техніка для поверхневого внесення мінеральних добрив.pdf

        Застосування мінеральних добрив – один із основних важелів підвищення врожайності сільськогосподарських культур, отримання високоякісної продукції та відновлення родючості ґрунтів. Науковий досвід показує, що між рівнем застосування мінеральних добрив і валовим збором сільськогосподарської продукції існує кореляційна залежність. Найбільш використовуваним способом внесення добрив є розкидний: його застосовують як для основного їх внесення, так і для підживлення сільгоспкультур. Спосіб цей полягає у розкиданні добрив по поверхні спеціальними машинами – розкидачами.

 

Далі...

Наступна сторінка...

 

Повернутися на попередю сторінку...  

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

Методичні рекомендації зі створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID

Наведено методичні рекомедації, щодо реєстрації у Google Академії профелю науковця, а також відео-уроки з реєстрації та роботі з Google Scholar..

Графік проведення тренінгів

з НПП університету щодо роботи з наукометричними базами даних Google Scholar, ORCID, Web of Science та репозитарієм університету в ЕЧЗ бібліотеки:

Понеділок Факультет ТВППТСБ (13.00-16.30)

Вівторок Факультет агротехнологій (13.00-16.30)

Середа Інженерно-енергетичний факультет (13.00-16.30)

Четвер Факультет менедждменту та ОФФ (13.00-16.30)

П'ятниця ТЕК та факультет культури і виховання (13.00-15.00)

Адміністрація бібліотеки

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ