головна сторінка сайту Бібліотека МНАУкарта сайту Бібліотека МНАУпошук по сайту Бібліотека МНАУ
БІБЛІОТЕКА МИКОЛАЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


              

Корисні посилання

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

РЕПОЗИТАРІЙ МНАУ

ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

Наукометричні бази даних

ОГОЛОШЕННЯ

Миколаївський національний аграрний університет отримав доступ до міжнародної наукової бази даних Web of Science за кошти держбюджету.

Адреса бібліотеки МНАУ:

54010, м. Миколаїв,
вул. Ген. Карпенко, 73, Навчальний корпус №1
Тел.: (0512) 34 11 40
library@mnau.edu.ua

Реквізити для оплати послуг бібліотеки МНАУ

Призначення платежу: інформаційно-бібліотечні  послуги від ПІБ
МНАУ
Код ЄДРПОУ 00497213
Банк Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 Р/р 31254214218287

Бібліотека МНАУ у соціальних мережах:

- КАЛЕНДАР

Українське ділове мовлення. Календар свят

Віртуальна виставка
"Сучасна сільськогосподарська техніка"

ІННОВАЦІЇ У МЕХАНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

        Бархатов О .М. Коронно-розрядний електроозонатор для безперервної дезінфекції яєць в інкубаторі [Електронний ресурс] / О .М. Бархатов, І. М. Ковальчук, О. О. Румянцев, Ю. В. Сливка, А .О. Попов //Енергетика і автоматика. - 2014. - № 3. - С. 5-11. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/eia_2014_3_3

        Запропоновані рекомендації щодо інженерних розрахунків параметрів та конструюванню електроозонаторів для системи озонування повітряного середовища інкубатора.

.

 

Далі...

        Борзненко В. Питання ефективного яйцезбирання [Електронний ресурс] / В. Борзненко // Агробізнес сьогодні. – 2015. - № 7 (302). – Режим доступу : //www.agro-business.com.ua/mekhanizatsiia-apk/3101-pytannia-efektyvnogo-iaitsezbyrannia.html

        Завдяки розвитку технологічних новацій збирання яєць від курей на птахофабриках є рутинною і швидкою процедурою, яка не призводить до ушкодження продукції. Найбільш поширені системи збирання яєць працюють надійно, акуратно й швидко, що дозволяє досягати високої ефективності.

.

 

Далі...

        Будова та робота доїльної установки Карусель [Електронний ресурс] / ДУ НМЦ Агроосвіта. – Електронні відео данні // YouTube. – 2014. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=KgY5cOKp6Eg&list= PLOl07-AUaitWoyuS312evxDFpyPVF49_V&index=11

        Продемонстровано призначення, принцип роботи та будови доїльної установки «Карусель», яка може використовуватись для механізації виробництва молока у великих молочних підприємствах та фермерських господарствах. Особливої уваги заслуговує принцип роботи доїльної установки «Карусель», на якій доїння корів відбувається на конвеєрі в індивідуальних станках з автоматизованими процесами доїння, збору, обліку та первинної обробки молока. Крім того, продемонстровано будову основних вузлів і механізмів доїльної установки «Карусель».

Далі...

        Бурлака В. Оптимізація структури та параметрів доїльної установки як системи масового обслуговування [Електронний ресурс] / В. Бурлака, О. Медведський, Г. Водяницький // Тваринництво України. - 2015. - № 4. - С. 2-5. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/TvUkr_2015_4_3

        Виконане аналітичне дослідження системи масового обслуговування (СМО) типу «доїльна установка» методами теорії ймовірностей, зокрема теорії масового обслуговування. Встановлені структура і оптимальні параметри досліджуваної СМО. Доведено, що найвища ймовірність простоювання притаманна доїльними установкам типу «молокопровід», а найменша – при доїнні у спеціалізованих доїльних залах.

 

Далі...

        Грицаєнко В. Генезис винахідництва конструкційно-технологічних рішень у тваринництві [Електронний ресурс] / В. Грицаєнко, Л. Грицаєнко // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 11. - С. 33-35. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Titapk_2013_11_14

        Розглянуто генезис винахідництва на прикладі механізації тваринництва. Поставлено завдання: велику кіль- кість фактів, явищ упакувати в загально зрозумілі конструкційно-технологічні рішення, закони або формули.

 

 

Далі...

     Доить глазами [Электронный ресурс] / К. Бет, Ж.-К. Ирон, А. Лероа, Й. Мэдсен // Аграрна техніка. – 2014. - № 2 (27). – С. 74-76. – Режим доступа : //www.agritech.com.ua/pdf/2(27)06_2014/Доить глазами.pdf

        Прочь от доильной установки, вперед за компьютер: различные автоматизированные доильные системы заметно изменяют привычные способы работы на молочной ферме. Это может оказаться хорошим шансом для облегчения и варьирования работы.

 

 

Далі...

        Загарний В. Елекромеханічне гніздо-інтернат [Електронний ресурс] / В. Загарний // Агробізнес сьогодні. – 2015. - № 8 (303). – Режим доступу : //www.agro-business.com.ua/mekhanizatsiia-apk/3198-elekromekhanichne-gnizdo-internat.html

        Фермерські інкубатори відрізняються від побутових насамперед місткістю камер і відповідно більшими габаритними розмірами: якщо брати куряче стандартне яйце, то в такому «інтернаті для курчат» їх має уміщуватися від 300 до 18 000 шт. Відповідно й енергоємність фермерських інкубаторів більша, до того ж, вони розраховані на тривалий безперервний час роботи. Інкубатор не вимагає спеціального монтажу, установки або спеціалізованих знань під час його експлуатації.

 

 

Далі...

        Загарний В. Які сни сняться електропастухові? [Електронний ресурс] / В. Загарний // Агробізнес сьогодні. – 2015. - № 1-2 (296-297). – Режим доступу : //www.agro-business.com.ua/mekhanizatsiia-apk/2670-iaki-sny-sniatsia-elektropastukhovi.html

 

        Для утримання великої рогатої худоби, овець, свиней, коней, різноманітної птиці нині фермери мають можливість застосовувати електричну огорожу. Вона, залежно від конструкції, може працювати від перемінного електроструму, акумулятора й також від сонячної батареї.

 

Далі...

        Лисиченко М. Л. Розробка технологічної енергоефективної лінії для переробки грубих кормів в тваринництві [Електронний ресурс] / М. Л. Лисиченко, В. В. Гузенко // Комунальне господарство міст. Сер. : Технічні науки та архітектури. - 2015. - Вип. 121. - С. 80-82. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2015_121_19

 

        Обґрунтування оптимальних зоотехнічних вимог до структур потокових ліній і параметрів робочих органів для переробки грубих кормів на тваринницьких фермах промислового типу, що забезпечують необхідну якість, при зниженні наведених енерговитрат.

 

Далі...

 

        Мельник В. О. Типи інкубаторів, характеристика інкубаторного парку України [Електронний ресурс] / В. О. Мельник // Сучасне птахівництво. - 2014. - № 11. - С. 7-14. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Sps_2014_11_3

        Наведено характеристику як вітчизняних, так і зарубіжних інкубаторів, які використовують у птахівничих господарствах України.

 

 

Далі...

        Ревенко І. І. Оцінка стабільності технологічних характеристик вакуумної системи мобільної доїльної установки [Електронний ресурс] / І. І. Ревенко, О. В. Медведський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Техніка та енергетика АПК. - 2012. - Вип. 170(1). - С. 39-46. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/ UJRN/nvnau_tech_2012_170(1)__7

        З'ясовано, що якість процесу машинного доїння корів у значній мірі залежить від технологічних та конструктивних параметрів підсистем мобільних доїльних установок. Виробникам мобільного доїльного обладнання рекомендується узгоджувати потужність вакуумного насоса та об’єм вакуумної системи з врахуванням обмежуючого фактора – гранично-допустимих коливань вакууметричного тиску у підбійковому просторі доїльних стаканів.

 

Далі...

 

        Романченко М. А. Розробка, дослідження і застосування електротеплоакумулювальних технологій в тваринництві [Електронний ресурс] / М. А. Романченко // Енергетика та комп'ютерно-інтегрованітехнології в АПК. - 2014. - № 2. - С. 42-45. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/ekit_2014_2_16

        Проведено дослідження впливу конструктивних і енергетичних параметрів на експлуатаційні характеристики електротеплоакумулювальних модулів електрообігрівних підлог тваринницьких споруд.

 

Далі...

 

        Техніко-технологічне забезпечення проектів відтворення галузі молочного тваринництва України [Електронний ресурс] / А. І. Фененко, С. П. Москаленко, В. В. Ткач, П. М. Михайленко та ін. // Механізація і електрифікація сільського господарства. - 2011. - Вип. 95. - С. 413-421. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/mesg_2011_95_48

        

 

 

Далі...

        Шевченко І. Підвищення якості технічного обслуговування молочно-доїльного обладнання [Електронний ресурс] / І. Шевченко, Е. Алієв, В. Дриго, Б. Потеруха // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 12. - С. 37-40. - Режим доступу : //nbuv.gov.ua/UJRN/Titapk_2012_12_15

        Розглянуто проблему сервісного обслуговування молочно-доїльного обладнання. Запропоновано принципи нової стратегії техніко-технологічного моніторингу молочно-доїльного обладнання. Розроблено комплект устаткування виробничого контролю техніко-технологічних параметрів молочно-доїльного обладнання, що від- повідає вимогам ISO 6690.

 

 

Далі...

Наступна сторінка...

 

Повернутися на попередю сторінку...  

 

Пошук

Актуально!

УВАГА!

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) припинено.

Перелік журналів, що індексуються у Scopus та Web of Science

Пропонуємо вашій увазі інформацію, яка може виявитися корисною при виборі науково-педагогічними працівниками журналу для публікації своїх результатів наукових досліджень.

УВАГА! «Хижацькі» журнали!

Пропонуємо ознайомитися з рекомендаціями як розпізнати такі видавництва та запобігти публікаціям у них.

Міжнародні наукові бази даних Web of Science та Scopus: використання у науковому та навчальному процесі

Методичні рекомендації зі створення профілю науковця у реєстрах ідентифікаторів дослідників Orcid та ResearcherID

Наведено методичні рекомедації, щодо реєстрації у Google Академії профелю науковця, а також відео-уроки з реєстрації та роботі з Google Scholar..

Графік проведення тренінгів

з НПП університету щодо роботи з наукометричними базами даних Google Scholar, ORCID, Web of Science та репозитарієм університету в ЕЧЗ бібліотеки:

Понеділок Факультет ТВППТСБ (13.00-16.30)

Вівторок Факультет агротехнологій (13.00-16.30)

Середа Інженерно-енергетичний факультет (13.00-16.30)

Четвер Факультет менедждменту та ОФФ (13.00-16.30)

П'ятниця ТЕК та факультет культури і виховання (13.00-15.00)

Адміністрація бібліотеки

АКЦІЯ!

Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету протягом року проводить доброчинні акції «Підтримай бібліотеку» та «Подаруй книгу бібліотеці»

Далі...

 

  © 2009-2018 Бібліотека МНАУ